Актьорски състав

Румяна Мерджанска
Сабина Коен
София Джустрова
Станислав Дойнов
Теодор Софрониев
Цветана Горкиева
Юлия Колова