Фестивал

През април 1977 г. се провежда Първият национален преглед на камерните театрални постановки. Следват две издания през пет години - 1982 г. и 1987 г. От 1993 г. започва ежегодно провеждане на фестивала като Национален фестивал на малките театрални форми в периода 16-21 май. От 2001 г. се връчва награда за музика учредена от композитора Стефан Драгостинов.

От 2002 г. освен основната програма съставена от селекционер в афиша има международна програма и съпътстваща програма - куклени спектакли за възрастни или драматични представления които не участват в класацията за награди, но би трябвало да се видят от публиката.

Националният фестивал на малките театрални форми във Враца е най-стария театрален фестивал в България над 30 годишна история.

 

FESTIVAL

The First National Review of Chamber Theater Productions was organised in April 1977. Two editions followed five years later - in 1982 and 1987. Since 1993, the festival has been officially named the National Festival of Small Theater Forms and it is held annually in the period from 16th to 21st May. Since 2001, a musical award by the composer Stefan Dragostinov has been given.

Since 2002, in addition to the main program, there has also been an international program and a side program - puppet shows for adults or dramatic performances that are not included in the ranking for awards, but it is worth seeing.

The National Festival of Small Theatre Forms in Vratsa is the oldest theatre festival in Bulgaria with over 30 years of history.

Издание
Година
Селекционер
Председател
Членове
IV
1993
Веселина Гюлева
Копринка Червенкова
Весела Груева, Виолета Дечева, Никола Вандов, Димитър Стайков
V
1994
Александър Жеков
Явор Койнаков
Веселина Гюлева, Рада Баларева, Николай Йорданов, Юрий Дачев
VI
1995
Никола Вандов
Копринка Червенкова
Весела Груева, Виолета Дечева, Ромео Попилиев, Юрий Дачев
VII
1996
Юрий Дачев
Димитър Чернев
Калина Стефанова, Виолета Дечева, Ромео Попилиев, Димитър Стайков
VIII
1997
Явор Койнаков
Александър Жеков
Весела Груева, Кремена Бабачева, Венета Дойчева, Валентин Стойчев
IX
1998
Ромео Попилиев
Кристина Тошева
Анани Явашев, Стефан Танев
Бина Харалампиева, Светла Бенева, Розалия Радичкова, Никола Вандов
X
1999
Весела Груева
Стефан Янков
Константин Илиев, Никола Вандов, Аве Иванова, Ина Шкарова
XI
2000
Димитър Чернев
Александър Жеков
Весела Груева, Явор Койнаков, Аве Иванова, Пенка Калинкова
XII
2001
Кремена Бабачева
проф.Васил Стефанов
Виолета Дечева, Венета Дойчева, Димитър Чернев, Розалия Радичкова
XIII
2002
проф.Васил Стефанов
Ромео Попилиев
Борислав Петранов, Асен Константинов, Светлана Байчинска, Рада Баларева
XIV
2003
Венета Дойчева
Никола Вандов
Светла Бенева, Аве Иванова, Явор Койнаков, Борис Величков
XV
2004
Аве Иванова
Явор Койнаков
Антоанета Симеонова, Ромео Попилиев, Димитър Чернев, Крум Гергицов
XVI
2005
Д-р Светлана Байчинска
Никола Вандов
Ромео Попилиев, Борис Величков, Асен Константинов, Милена Михайлова
XVII
2006
Кристина Тошева
Антоанета Войникова
Анна Топалджикова, Елена Илиева, Крум Гергицов, Стефан Танев
XVIII
2007
Розалия Радичкова
проф. Кристина   Тошева
Аве Иванова, Асен Константинов, Митко Новков, Божидара Божинова
XIX
2008
 
Красимира Филипова       
Виолета Дечева, Розалия Радичкова, Светлана Байчинска, Ромео Попилиев       
XX
2009
 
Копринка Червенкова
Аве Иванова, Виолета Дечева, Никола Вандов
XXI
2010
 
проф. Ромео Попилиев
Никола Вандов, Кремена Бабачева