Актьорски състав

Ина Георгиева
Калин Костадинов
Камелия Лишковска
Капка Пеняшка
Кирил Стаменов
Малинка Ганчева
Милена Милчева
Огнян Симеонов
Петър Горанов
Радостина Тодорова
Ралица Ковачева – Бежан
Росица Огнянова