Технически персонал

Ангел Сиреняков
Асен Александров
Валери Петров Павлов
Васил Мутафчийски
Гeнка Симеонова
Захарин Ангелов
Иван Иванов
Калин В. Каменов
Николай Кръстев
Румяна Каменова