Фестивал

Слекционер и жури на 32-я НФМТФ и 10 Международен фестивал на НЕТА

Селекционер - Богдана Костуркова

Жури НФМТФ Враца`22

Председател - доц. Ина Божидарова - театъровед

Членове - доц.Светла Бенева - театровед

                Ина Шкарова - театровед

Жури Фестивал на НЕТА Враца`22

Председател - Драган Яковлевич - Сърбия

Членова - Нико Горшич - Словения

                Веселина Гюлева - България