Състав

Делчо Чолаков

Делчо Чолаков


Делчо Чолаков е роден в София през 1980 г. Прави забележими роли на врачанска сцена в спектаклите: "Гимнастика за бременни" от Здрава Каменова, реж. Петринел Гочев; "Хиляда метра над морето" от  Петър Маринков, реж. Владлен Александров; "Underground" от  Христо Бойчев, реж. Николай Поляков; "Тестът" от Лукас Берфус, реж. Никилай Поляков; "Най-истинският или Същият този Мюнхаузен” от Григорий Горин, реж. Венцислав Асенов; "Извън контрол" от Рей Куни, реж. Венцислав Асенов; "Родолюбци" от Радослав Дорич, реж.Васил Василев;"Дванайсета нощ" от У. Шекспир, реж. проф. Надежда Сейкова; "Доктор" от Бранислав Нушич, реж.Димитър Стоянов; "Сладкиш от любов" от Карло Голдони, реж. Владимир Лазич.