администратитвен персонал

Георги Александров

Георги Александров

Георги Александров е заместник-директор по административната част на Драматично-куклен театър – Враца.

Завършил е българска филология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Има 30-годишна журналистическа кариера в: Радио „Велико Търново“, „Дарик радио“ – Враца, Радио „Видин“, в. „Шанс експрес“. Над 15 г. е бил главен редактор на в. „Конкурент“.

Председател на Журналистическо дружество „Веслец“ /Враца/.

Носител на награди за разследваща журналистика и фотожурналистика от Българска асоциация на регионални медии.

Работил над 7 г. в Драматично-куклен театър – Враца като ръководител на отдел „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността.

Владее английски, руски и сърбо-хърватски език.

 

Georgi Alexandrov is the Deputy Director of the Administrative department of the Vratsa Drama and Puppet Theatre.

He graduated in Bulgarian philology from "St. St. Cyril and Methodius" University of Veliko Tarnovo.

He has a 30-year journalistic career at Radio "Veliko Tarnovo", "Darik Radio" - Vratsa, Radio "Vidin", "Shans Express". He was the editor-in-chief of the newspaper "Konkurent" for over 15 years. He is also the chairman of the "Veslets" Journalistic Association /Vratsa/.

He is a winner of awards for investigative journalism and photojournalism from the Bulgarian Association of Regional Media.

He worked at the Vratsa Drama and Puppet Theatre as the head of the "Marketing, advertising and public relations" department for over 7 years.

He speaks English, Russian and Serbo-Croatian.