администратитвен персонал

Владлен Александров

Владлен Александров

Владлен Александров е директор на Драматично-куклен театър – Враца от ноември 2023 г. Завършил е театрална режисура в Националната Академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в София – България.

Работил е като щатен режисьор в театъра в Благоевград, Пазарджик, театър „Сълза и смях“ - София. Поставял е в над 15 български театри, а също и в Р. С. Македония, Турция.

Има над 120 постановки.

Работил е текстове на Чехов, Шекспир, Гогол, Достоевски, Душан Ковачевич, Еврипид, Хайнер Мюлер, Молиер, исторически български автори.

Основател и директор 12 години на Международния театрален фестивал "Есенни театрални срещи".

Носител е на български и международни награди. Владее английски и руски език.

15 години е бил директор на театър „Константин Величков“ Пазарджик, един от най-интересните български театрални колективи.

Член на Съюза на артистите в България. Член и основател на международната театрална мрежа ИНТЕРАКТ със седалище Скопие, Македония, през което членуват над 30 фестивала, театри и индивидуални творби на театъра от цял ​​свят. 

 

 

Vladlen Alexandrov has been the director of the Vratsa Drama and Puppet Theatre since November 2023. He graduated in Theatre Directing at the National Academy of Theatre and Film Arts "Krastyo Sarafov" in Sofia, Bulgaria.

He worked as a full-time director at the Blagoevgrad Theatre, Pazardzhik Theatre, "Tears and Laughter" Theatre - Sofia. He directed plays in over 15 Bulgarian theatres, as well as in the Republic of Macedonia and Turkey.

He worked on over 120 productions that include texts by Chekhov, Shakespeare, Gogol, Dostoevsky, Dusan Kovacevic, Euripides, Heiner Müller, Moliere and many historical Bulgarian authors.

He is a founder and director for 12 years of the International Theatre Festival "Autumn Theatre Meetings".

He has many Bulgarian and international awards and speaks English and Russian.

He was a director of "Konstantin Velichkov Pazardzhik Theatre for 15 years.

He is a Member of the Union of Artists in Bulgaria and a member and founder of the international theatre network INTERACT based in Skopje, Macedonia through which more than 30 festivals, theatres and individual theatre works from all over the world are part of.