Състав

Ива Кирова

Ива Кирова
Ива Кирова е родена на 15.11.1995г. в гр. София. Първите си стъпки на театралната сцена започва едва 13 годишна в школите на МОНТФИЗ с худ. ръководител Слав Бойчев, където има възможността да работи и с проф. Снежина Танковска.
През 2020г. завършва НАТФИЗ в класа на проф. Жени Пашова. След това играе на сцените на Драматичен театър Ловеч и РДТ "Николай Хайтов", където се среща с интересни драматургични жанрове и произведения и с лекота се превъплащава. Мечтае да изиграе роли от Офелия до Круела Девил, за да развие актьорския си потенциал в най-широк спектър.
 

Iva Kirova was born on 15 November 1995 in Sofia. She took her first steps on the theatre stage when he was only 13 years old in the schools of Montfiz under the supervision of Slav Boychev where she worked with Prof. Snezhina Tankovska.

In 2020 she graduated from NAFTA in the class of Prof. Zheni Pashova. After that, she plays on the stages of Lovech Drama Theater and "Nikolay Haitov" Rhodope Drama Theatre. She dreams of playing roles from Ophelia to Cruella Deville to develop her acting potential in the widest range.