ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ


от Душан Ковачевич

превод Мария-Йоанна Стоядинович

 

режисьор Слободан Алексич

сценография и костюми Мария Диманова

УЧАСТВАТ:

Борислав Борисов, Кирил Стаменов, Ивелина Попова,

 Петър Горанов, Румяна Мерджанска.

 

Снимки: Цвети Горкиева

Тео - писател и бохем, член на белградския интелектуален елит, дисидент и яростен  и яростен противник на комунистическия  режим. След промените е назначен за директор на голяма издателска къща.
Лука - бивш агент на сръбските тайни служби, уволнен след промените,  понастоящем шофьор на такси. Задачата  му за последните осемнайсет години е била да бъде ежедневно неотлъчна сянка на Тео, да пише доклади за поведението и действията му, да го наблюдава дори в най-интимните моменти от живота му. Един ден Лука пристига неканен в кабинета на Тео. От тази неочаквана среща се ражда често трогателната и понякога неустоимо комична хроника на един исторически период в края на ХХ век, изпълнен с трагични събития и мрачни разкази.

 

The Professional

by Dušan Kovacevic

translated by Maria-Ioanna Stojadinovic

directed by Slobodan Aleksic

Scenography and costumes: Maria Dimanova

 

Cast: Borislav Borisov, Kiril Stamenov, Ivelina Popova, Petar Goranov, Rumiana Merdzhanska.

 

Photos: Tsveti Gorkieva

 

Theo is a writer and bohemian, a member of Belgrade's intellectual elite, a dissident, and an unrelenting opponent of the communist regime. After the changes, he became a director of a large publishing house.

Luka is a former agent of the Serbian secret services, dismissed after the changes, currently a taxi driver. His task for the past eighteen years had been to be Theo's shadow daily, writing reports on his behaviour and actions, watching him even in the most intimate moments of his life. One day, Luca arrives uninvited in Theo's office. From this unexpected meeting is born the often touching and sometimes irresistibly comic chronicle of a historical period at the end of the XX century, filled with tragic events and dark stories.