"СИРЕНА И ВИКТОРИЯ"


"Сирена и Виктория"

от Александър Галин

превод Венцислав Асенов

режисьор Венцислав Асенов

сценография и костюми Мария Дииманова

музика Павел Васев

УЧАСТВАТ:

Сабина Кен, Ралица Ковачева-Бежан, Кирил Стаменов, Юлия Колова.

Снимки Цвети Горкиева

Ако не ти се учи английски – наблегни на финската водка. Ако те налегне тъга – спасението е джин с тоник. Отлежалото уиски е само за скъпи гости, но те пък всички гости са ни скъпи. Това са само част от житейските правила, към които се придържа Сирена Матвеевна – съвременна бизнес дама с разкрепостено поведение и револвер в чантата, още повече, че днес тя е решила да изненада своята най-добра приятелка и да ѝ подари синеоко жиголо, готово да изпълни и най-смелите фантазии на своите клиентки. Удоволствието гарантирано! И вашето удоволствие в салона също е гарантирано, защото изброените напитки са само началото, преди в играта да влязат мадейрата, хересът и прясната рибна чорба, без да броим изтънчените мезета и разюзданото женско поведение. А, да, и жиголото се оказва с друга професия, а вас ви очаква час и половина безусловно забавление с елементи на разсъждения, обилно гарнирано с щедри порции смях.

 

Sirena and Victoria

by Alexander Galin

 

translated by Vencislav Asenov

directed by Ventsislav Asenov

Scenography and costumes: Maria Dimanova

music by Pavel Vasev

 

Cast: Sabina Ken, Ralitsa Kovacheva-Bezhan, Kiril Stamenov, Yulia Kolova.

 

Photos: Tsveti Gorkieva

 

If you can't learn English, focus on Finnish vodka. If you feel sad, you will be saved by drinking gin and tonic. Aged whiskey is only for special guests, even though all of them are special. These are some of the rules that Sirena Matveevna lives by. She is a modern businesslady who likes men’s attention and has a revolver in her bag. Today is a special day because she has decided to surprise her best friend and ordered her a blue-eyed gigolo who is ready to make her wildest dreams come true. Pleasure guaranteed! And your enjoyment is guaranteed, too, because all those drinks are just the beginning. There is also a lot of Madeira, sherry, and fresh fish soup in here. And we forgot to mention the sophisticated appetisers and the wild female behaviour. Oh yes, and the gigolo is working on something else. You are going to have a great time for an hour and a half while thinking of your own life rules garnished with a generous portion of laughter.