ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ


16.06.2022 19:00 | Камерна зала
21.06.2022 19:00 | Камерна зала
30.06.2022 19:00 | Камерна зала

по Ф.М.Достоевски
превод – Георги Константинов
драматизация и режисура – Дамян Тенев
сценография и костюми – Радостина Тенева
 
УЧАСТВАТ:
Деян Жеков, Огнян Симеонов, Теодор Софрониев,
Емона Илиева, Румяна Мерджанска, Сабина Коен,
Борислав Сарафанов, Петър Горанов, Ивайло Вълчев.