администратитвен персонал

Нина Донева

Нина  Донева
Родена в гр.Враца през 1963г.

Машинен инженер.

Работи в ДКТ-Враца от 1995г. като заместник директор