администратитвен персонал

Волга Иванова

Волга Иванова

Родена през1959г.

Работи в ДКТ-Враца като технически секретар от 20 години.