администратитвен персонал

Лили К. Иванова

Лили К. Иванова

От 1988 г. работи в ДКТ-Враца като касиер-счетоводител