Коледна приказка


„Коледна приказка”
Участват - Капка Пеняшка, Анна Ахчийска и Юлия Колова;

Дядо Коледа раздава подаръци на децата. Постановката е подходяща и тематична за Коледно-новогодишните празници.

 

Christmas Fairytale

Cast: Kapka Penyashka, Anna Ahchiyska and Yulia Kolova

Santa Claus gives gifts to children. The play is perfect for the upcoming Christmas holidays.