Отворена брачна двойка

Франка Раме и Дарио Фо


Постановка - Борислав Борисов
Сценография и костюми - Мария Диманова
Хореография - Юлия Колова

Участват - Цветана Горкиева, Калин Костадинов

"Отворена брачна двойка" е пиеса, събрала в себе си комедия, драма, романтика и фарс - всички компоненти на едно свръх интензивно и вълнуващо брачно съжителство. Историята се завърта около съдбата на Антония - жена на прага на нервния срив заради любовните авантюри на съпруга ѝ. Идеята двамата да имат отворен брак е продиктувана от твърдата позиция на мъжа, че моногамията е отвратително нещо. Но дали той ще е на същото мнение, когато след куп перипетии, Антония открива любов в обятията на друг мъж?
Световноизвестният италиански драматург Дарио Фо пише "Отворена брачна двойка" през 1983г. в съавторство със съпругата си Франка Раме. Тя е и първата актриса превъплътила се в ролята на Антония. Провокативните теми и болезнено откровените диалози между съпрузите скандализират обществото и моралните порядки за времето, в което пиесата набира скорост. Разкриват се проблеми от кухнята на семейните огнища, старателно прикривани или неглижирани.
В своя прочит на "Отворена брачна двойка", актьорът и в случая режисьор Борислав Борисов, залага на мъжко-женските брачни взаимоотношения, но не като типажи, а като индивидуални вселени, които в конкретния случай никъде не се пресичат. Целта е зрителя да се потопи в чуждия брак и може би да открие нещо познато, нещо, което да го провокира да цени повече своята половинка. И разбира се, всичко това гарнирано с голяма доза смях.
 
*Снимки - Люба Филипова

 

The Open Couple

By Franca Rame and Dario Fo

Production: Borislav Borisov

Scenography and costumes: Maria Dimanova

Choreography: Yulia Kolova

 

Cast: Tsvetana Gorkieva, Kalin Kostadinov

 

"The Open Couple" is a play that combines comedy, drama, romance, and farce - all components of an extremely intense and exciting married life. The story is about the fate of Antonia - a woman on the verge of a nervous breakdown because of her husband's love affairs. The man strongly believes that monogamy is disgusting. But is he still going to believe this after Antonia falls in love with another man?

The world-famous Italian playwright Dario Fo wrote "The Open Couple" in 1983 along with his wife Franca Rame. She is also the first actress to play the role of Antonia. The provocative themes and painfully frank dialogues between the spouses scandalise the society and moral orders of the time in which the play becomes popular. Different problems of the family core are revealed and all of them were neglected for a long time.

In "Open Married Couple" the actor and director Borislav Borisov emphasises the male-female relationships but he presents them as individual universes. In this way, the viewer will immerse himself in someone else's marriage and perhaps will discover something familiar, something that will provoke him to value his partner more. And you are going to have a lot of fun, of course.

 

Photos: Lyuba Filipova