Профил на купувача

Удължаване на срок на търг

 Във връзка с обява от 26.01.2018г. уведомяваме заинтересованите, че срока на търга се удължава до 30.03.2018г.