Профил на купувача

Закупуване на пътнически бус

Драматично-куклен театър Враца обявява процедура по закупуване на пътнически бус  с 20 места. Година на производство след 2006г. Оферти  се приемат в срок до 19.12.2017г. в дирекцията на театъра.