Фестивал

Национален фестивал на малките театрални форми 2009 г.

НАГРАДИ за 2009 г.

 


П Р О Т О К О Л


Днес, 21.05.2009 г., жури на Национален фестивал на малките театрални форми - Враца 2009 г. в състав:

Председател - Копринка Червенкова
Членове - Аве Иванова, Виолета Дечева, Никола Вандов


ПРИСЪДИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ


ЗА РЕЖИСУРА

ПЪРВА НАГРАДА не се присъжда.

ВТОРА НАГРАДА на Гаро Ашикян за "Женитба" на ДКТ - Пазарджик.

ТРЕТА НАГРАДА на Валерий Пърликов за "Псевдоморалите" в ДТ - Ловеч,
и на Десислава Шпатова за "Изкуството да смиташ боклука под килима" в ДКТ - Пазарджик.


ЗА МЪЖКА РОЛЯ

ПЪРВА НАГРАДА на Добрин Досев за ролята му в "Женитба" на ДКТ - Пазарджик.

ВТОРА НАГРАДА на Анастас Попдимитров за ролята му в "Сънувах бяг" на ДКТ - Враца.

ТРЕТА НАГРАДА на Венцислав Петков за ролята му във "Фламбе" в ДТ - Русе,
и на Тодор Кайков за ролята му в "Женитба" на ДКТ - Пазарджик.


ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ

ПЪРВА НАГРАДА не се присъжда.

ВТОРА НАГРАДА на Анета Янкова-Пърликова за ролята и в "Псевдоморалите" на ДТ - Ловеч
и на Мария Сапунджиева за ролята и във "Моли Суини" на ДТ- Сливен.

ТРЕТА НАГРАДА на Ирмена Чичикова за ролята и в "Изкуството да смиташ боклука под килима" на ДКТ - Пазарджик,

на Мариана Крумова във "Фламбе" на ДТ - Русе,

и на Мира Янева в "Женитба" на ДКТ - Пазарджик.


ЗА СЦЕНОГРАФИЯ

ПЪРВА НАГРАДА не се присъжда.

ВТОРА НАГРАДА на Елица Георгиева за "Фламбе" на ДТ - Русе.

ТРЕТА НАГРАДА не се присъжда.