Фестивал

Летопис на Национален фестивал на малките театрални форми

Драматично-куклен театър – Враца
© Веселина Гюлева, автор, 2011
© Кирил Златков, художник на корицата, 2011
Издателство „Валентин Траянов“
ISBN 978-954-9928-55-6
Изданието е изцяло финансирано от ДКТ – Враца
Заслужена гордост на Врачанския театър е поддържа¬ният вече години наред Фестивал на малките театрални форми – уникален театрален форум с установени традиции в престижността на наградите, с които той удостоява по¬стиженията на творците от целия български театър.
Кристина Тошева
Достоен юбилей
в. Култура, бр. 41, 28 ноември 2008, с. 2
6
Националният фестивал на малките театрални форми, или както е по-известен Камерният фестивал, познавам от 1986 г. Това, което знаех преди бе, че е роден от три творчески съюза като про¬тиводействие на казионните национални театрални прегледи. Може би за това и оцеля през времето. Камерната форма е освен друг вид общуване с публиката – искрено, непосредствено, но и е свързана с експеримента в драматургията и режисурата, оттам и с актьорското майсторство. Послед¬ните години са не само експеримент в живота ни, но и в нашето изкуство. Дадоха възможност за новаторство и подражание, за искреност или лъжа, за висок вкус или утвърждаващо се безвкусие, толерирано или плахо отхвърляно. Мисля, че през това време Фестивалът остана малък остров на доброто и качественото. Неговите селекционери всеотдайно търсеха и привличаха безкомпромисно само доброто. И още нещо – през тези двай¬сет и пет години откакто познавам Фестивала и особено през последните петнайсет, през които съм негов директор, видях как пред очите ми из¬растваха българските театрални творци. И тези, които познавах отпреди и тези, които сега се включваха в театралния живот на страната. Някои се промениха за винаги, други изчезнаха, а трети станаха основни фигури в неговото развитие. За съжаление четвърти вече ги няма. И само като прегледаме книжката виждаме, че на Фестивала са били всички значими творци на българския театър – драматурзи, режисьори, актьори...
Най-полезното си остава международното развитие на Фестивала, което дава възможност да се популяризира българският театър в чужбина. Вече спокойно можем да твърдим – Фестивалът успя да се превърне в пазар на родното театрално изкуство.
Радвам се, че този Летопис се реализира и благодаря на създателите му!
Анастас Попдимитров
Директор на ДКТ – Враца
7
Фестивалът на малките театрални форми първоначално възниква като „Национален преглед на камерните театрални постановки“. Периодичността му е на пет години и съобразява тази на Националните театрални прегледи. Една от идеите за създаването му е стимулирането на българската камерна драматургия. В тази връзка съществуват две от¬делни журита – за драматургия и за реализация. Първото е съсредоточено изцяло върху българската драматургия като съществува възможност да¬дено драматургично произведение да бъде отличено без да е представена сценичната му реализация на Прегледа. Такъв е случаят с Първия преглед (1977 г.), където на всички наградени пиеси тепърва предстоят реализации. На него награди получават Николай Хайтов (I награда) за драматичния триптих „Пътеки“; Иван Радоев (II награда) за едноактните пиеси „Пе¬трол“ и „Моцарт“, Блага Димитрова (II награда) за пиесата „Доктор Фаустина“ и Панчо Панчев (III награда) за пиесата „Очи в очи“. На Вто¬рия преглед (1981 г.) журито присъжда I награда на Йордан Радичков за пиесата „Лазарица“, но представлението не е показано, поради смъртта на актьора Григор Вачков, за когото е писана пиесата. На Третия (1986 г.) са отличени без участие на представления Стефан Цанев (I награда) за „Животът – това са две жени“ и Милко Милков (III награда) за „Тяхната последна любов“.
В статута на прегледа има категория и за театрална критика. Едва на Третия преглед тя е присъдена на Любомир Тенев и Димитър Канушев за публикациите им във в. „Народна култура“ и сп. „Септември“.
След пауза от шест години през 1993 г. тогавашният директор на Вра¬чанския драматичен театър Бина Харалампиева влага огромна енергия за възстановяването на това важно за града събитие. Създава се нов статут и се определя нов Организационен комитет, променят се названието и перио¬дичността. Така се появява Националният фестивал на малките театрални форми, който се провежда всяка година на сцените на ДТ – Враца.
През 1995 г. за директор на ДТ – Враца е назначен актьорът Анастас Попдимитров, който амбициозно продължава делото като обогатява афиша на фестивала с паралелна програма, в която присъстват и куклени представления за деца и възрастни, а от 1999 г. и с международно участие (извън конкурса).
Провеждането на фестивала е важно събитие за театралното ни изкуство. Макар и краткотраен (една седмица), като всяко фестивално събитие, той играе изключително важна роля за популяризирането на малките театрални форми. Само справката за количеството кандидатства¬8
щи и гледани от селекционерите спектакли е достатъчна, за да потвърди това. Всяка година за участие се борят повече от 70 нови представления, реализирани на различни театрални сцени – държавни и общински, на независими трупи.
Селекционерът на Фестивала и журито винаги са от специалисти-театроведи.
От 1993 г. журито разпределя награди (I, II и III) в категориите режисура, сценография и актьорско майсторство (отделно за мъжка и за женска роля).
Летописът на Фестивала съдържа афиша на играните представления от основната и от паралелната програми, наградите в различните категории и библиография на публикациите за фестивала в печата.
Като приложение публикуваме настоящия статут на фестивала, както и показалци на участвалите в основната програма постановки, автори, режисьори, художници и актьори (до 2010 г. включително).
За помощта по издирването на материали и публикации в различни издания благодаря на Илия Йорданов от Драматично-куклен театър – Враца, както и на Генади Богданов от отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца. Благодаря и на Иванка Шиндарова от библиотеката на САБ за помощта при попълването на данните за пред¬ставленията.
Специални благодарности дължа на колегата Никола Вандов. Благо¬даря му сърдечно!
Веселина Гюлева

I национален преглед на камерните театрални постановки
11 – 17 април 1977 г.
Организатори: Комитет за изкуство и култура, Съюз на артистите в България, Съюз на българските писатели, Окръжен народен съвет – Враца.
Организационен комитет: председател – Милен Маринов (зам.-председател на Комитета за изкуство и култура). Зам.-председатели: Кръстьо Луканов (се¬кретар на ОК на БКП – Враца), Марин Гинев (началник управление „Театър“ при Комитета за изкуство и култура), Драгомир Асенов (секретар на Съюза на българските писатели), Ана Шомова (отговорен секретар на Съюза на артистите в България), секретар Пенчо Линов – главен специалист в управление „Театър“ на Комитета за изкуство и култура), членове: Ангел Вушков (зам.-председател на ОНС и председател на ОСИК – Враца), Борислав Кръстев (началник отдел в управление „Театър“ при Комитета за изкуство и култура), Стефка Попиванова (театровед в Съюза на артистите в България), Георги Вълов (секретар на ГК на БКП – Враца), Борис Ничев (председател на ИК на ГНС – Враца), Ирина Кондова (секретар на ОК на ДКМС – Враца), Христо Бонов (секретар на ОС на БПС – Враца), Върбан Велчев (от ОК на БКП – Враца), Николай Колов (директор на Драматичен театър – Враца), Илия Борисов (председател на КДК – Враца).
Прегледът е посветен на Третия конгрес на българската култура
Програма
НТ „Иван Вазов“, София
Клопка, от Димитър Начев.
Постановка Кръстьо Мирски. Сценография Георги Иванов. Музи¬кално оформление Крум Табаков.
В ролите: Момичето – Виолета Гиндева; Студентът – Николай Ни¬колаев; Бащата – Генчо П. Димитров; Майката – Виолета Минкова; Бояджията – Атанас Воденичаров; Мацката – Красимира Петрова; Другарят Мицов – Георги Раданов; Мари – Николина Лекова; Дърва¬рят – Васил Стойчев.
Играна на 11 април 1977 г., 19 ч. (голяма зала).
ДТ – Враца
Ситуация, от Виктор Розов. Превод от руски Банчо Банов.
Постановка Любомир Дековски. Сценография Варя Узунова.12
В ролите: Пелагия – Цветана Гайдарджиева; Виктор – Илия Ка¬раиванов; Тамара – Любов Павлова; Антон – Калчо Калчев; Игнат Василевич – Веско Зехирев; Лидия – Дуся Йончева.
Играна на 12 април 1977 г. (камерна зала).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Двама на люлката, от Уилям Гибсън. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Любен Гройс. Сценография Веселин Ковачев.
В ролите: Гитъл Моска – Цветана Манева; Джери Райън – Явор Милушев.
Играна на 12 април 1977 г. (голяма зала).
ТНА, София
Сизве Бензи е мъртъв, от Атол Фюгард, Джон Кани и Уйнстън Нтсхона. Превод от английски Елисавета Сотирова.
Постановка Крикор Азарян. Сценография Добромир Петров. Му¬зикално оформление Яна Пипкова.
В ролите: Стайлс – Стефан Данаилов; Човекът – Васил Михайлов; Бунту – Асен Ангелов.
Играна на 13 април 1977 г. (камерна зала).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
Сонатина за пауна, от Освалд Захрадник. Превод от словашки Иван Буюклиев.
Постановка Симеон Димитров. Сценография Георги Иванов.
В ролите: Тит Гара – Венелин Кръстев; Мариан Белан – Димитър Еленов; Алжбета Кристекова – Мина Влахова; Яворска – Милка Туйкова; Милица – Виолета Дюлгерова; Грос – Цако Дачев.
Играна на 14 април 1977 г. (камерна зала).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Жени с минало, от Димитър Димов.
Постановка Кирил Александров. Сценография Лили Бенева. Музи¬кално оформление Иван Даскалов.
В ролите: Борис Петров – Илия Недялков; Нина – Еди Истаткова; Деспи¬на – Мария Георгиева; Мери – Николина Петкова; Катя – Майя Динева; Алипи Кръстанов – Димитър Манчев; Мария – Славка Чобанова.
Играна на 15 април 1977 г. (камерна зала).13
Театър 199, София
Старомодна комедия, от Алексей Арбузов. Превод от руски Минка Долапчиева и Найден Вълчев.
Постановка Младен Киселов. Сценография Александър Везенков. Костюми Весела Саръиванова. Музика на песничката и музи¬кално оформление Юри Ступел.
В ролите: Лидия Василиевна – Татяна Лолова; Родион Николаевич – Георги Калоянчев.
Играна на 16 април 1977 г. (голяма зала).
Жури за драматургия с председател Кольо Георгиев и членове Георгина Богданова, Никола Русев, Севелина Гьорова и Върбан Велчев присъди следните награди:
I награда на Николай Хайтов за драматичния триптих „Пътеки“;
II награда на Иван Радоев за едноактните пиеси „Петрол“ и „Моцарт“;
II награда на Блага Димитрова за пиесата „Доктор Фаустина“;
III награда на Панчо Панчев за пиесата „Очи в очи“.
Жури за сценична реализация с председател Васил Стефанов и членове Пенчо Линов, Катя Зехирева, Иванка Димитрова, Стефка Прохаскова, Владимир Карака¬шев, Кирил Костов, Константин Радев, Румяна Станчева, Райна Пешева присъди следните награди:
За режисура
I награда на Крикор Азарян за „Сизве Бензи е мъртъв“;
II награда не се присъжда;
III награда на Любен Гройс за „Двама на люлката“;
III награда на Любомир Дековски за „Ситуация“.
За актьорско майсторство
I награда на Васил Михайлов за ролята на Човекът в „Сизве Бензи е мъртъв“;
II награда на Георги Калоянчев за ролята на Родион Николаевич в „Старомодна комедия“;
II награда на Стефан Данаилов за ролята на Стайлс в „Сизве Бензи е мъртъв“;
III награда на Цветана Манева за ролята на Гитъл Моска в „Двама на люлката“;
III награда на Татяна Лолова за ролята на Лидия Василевна в „Старомодна комедия“;14
III награда на Красимира Петрова за ролята на Мацката в „Клопка“.
За сценография
Варя Узунова за „Ситуация“.
За музикално оформление
Яна Пипкова за „Сизве Бензи е мъртъв“.
За театрална критика и за оригинална музика награди не се присъждат.
Отзиви и други текстове
Азарян, Крикор. Аз съм за това пътуване. Отечествен зов, бр. 3848, 19 април 1977, с. 2.
Бончев, Георги, Георги Карданов, Димитър Цолов. Пламти огънят пред храма на Мелпомена. (Интервюта.) Отечествен зов, бр. 3847, 15 април 1977, с. 1–2.
Враца пред голям театрален празник. Отечествен зов, бр. 3842, 5 април 1977, с. 2
Завърши Първият преглед на камерните театрални постановки. Работническо дело, 18 април 1977.
Иванова, Евгения. Главното изискване – съвременност. Първи национален преглед на камерните театри. Отечествен фронт, май 1977.
Каракашев, Владимир. Голямата правда на „малките сцени“. Мисли по повод Първия национален преглед на камерните постановки. Работническо дело, май 1977.
Линов, Пенчо. Първият национален преглед на камерните спектакли – равносметка на един изминат път. Програма на Прегледа, с. 2–5.
Линов, Пенчо. Явлението „камерен театър“. Разузнаване и равносметка на изми¬натия път. Отечествен фронт, май 1977.
Награди за драматургия. Литературен фронт, 21 април 1977.
Открит е Националният преглед на камерните театри. Отечествен зов, бр. 3845, 12 април 1977, с. 1–2.
Панчев, Панчо. Желан и търсен от зрителите. Във Враца започва Първият нацио¬нален преглед на камерните театри. Отечествен фронт, бр. 9999, 1977, с. 7.
Панчева, Светлана. Проблеми и търсения. Народна култура 1977, с. 3.
Резултати от Националния преглед на камерните постановки. Отечествен зов, бр. 3848, 19 април 1977, с. 2.
Попиванова, Стефка. Нови творчески измерения. Работническо дело, бр. 116, 26 април 1977 г., с. 7.
Театралния огън няма да загасне. Закриване на Първия национален преглед на камерните постановки. Отечествен зов, бр. 3848, 19 април 1977, с. 1.
Статут на националния преглед на камерните театрални постановки (извадки). Програма на Прегледа, с. 22–23.
Цолов, Димитър. В търсене на отговора. Пулс, 1977, с. 12.
Цолов, Димитър. Тези трудни Галилеевци. Отечествен зов, бр. 3848, 19 април 1977, с. 2
Янъкова, Стефка. Камерната постановка – актуална форма на театър. Земеделско знаме, бр. 89, 15 април 1977.15

II национален преглед на камерните театрални постановки
30 ноември – 6 декември 1981 г.
Организатори: Комитет за култура – ДО „Театър и музика“, Съюз на арти¬стите в България, Съюз на българските писатели, Окръжен народен съвет – Враца.
Прегледът е посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава.
Програма
ДКТ „Георги Кирков“, Плевен
Съдбата на човека, от Михаил Шолохов. Драматизация Аспарух Николов.
Постановка Аспарух Николов. Сценография Гено Генов. Музикално оформление Сава Маринов.
В ролите: Андрей Соколов – Никола Добрев; Ваня – Емил Гатев (сътрудник); Ирина – Веселка Митева (сътрудник).
Играна на 30 ноември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Гео Милев“, Стара Загора
Пеперудите са свободни, от Леополд Герш. Превод от английски Димитър Димитров.
Постановка Димитър Стоянов. Сценография Антон Гюков. Музи¬кално оформление Михаил Шишков. Постановка на танците Снежина Дескова.
В ролите: Дон Бъкър – Димитър Йорданов; Жил Бъкър – Диана Христова; Госпожа Бъкър – Корнелия Петкова; Ралф Августин – Георги Велев.
Играна на 1 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
СОТ, Ботевград
Великденско вино, от Константин Илиев.
Постановка Милко Стоянов. Сценография Атанас Велянов. Музи¬кален ръководител Красимира Спиридонова.
Моноспектакъл на Веселин Вълков.
Играна на 1 декември 1981 г., 20 ч. (голяма сцена).16
ДТ – Търговище
Легенда за майката, от Кръстьо Дренски.
Постановка Христо Кръчмаров. Сценография Генчо Белев.
В ролите: Майката – Софка Атанасова; Никола – Сашо Александров; Марин – Ангел Геров; Цветан – Николай Чилов.
Играна на 1 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Притча за философа, от Кирил Топалов.
Постановка Елка Михайлова. Сценография Ладислав Виходил (Чехословакия).
В ролите: Илия Добрев, Борис Арабов, Иван Златев, Петър Петров.
Играна на 2 декември 1981 г., 20 ч. (голяма сцена).
ТНА, София
Избраник на съдбата, от Бърнард Шоу. Превод от английски Мария Стамболиева.
Постановка Веселина Ганева. Сценография Асен Митев.
В ролите: Стоян Стоев, Иван Налбантов, Виолета Донева, Милен Миланов.
Играна на 3 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Театър, любов моя, от Валери Петров.
Постановка Младен Киселов. Сценография Стефан Савов. Компо¬зитор на песните Андрей Дреников. Музикално оформление Мирчо Сливенски.
В ролите: Славка Славова, Таня Масалитинова.
Играна на 3 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (Дом на учителя).
НДТ „Сълза и смях“, София
Любов – тема с вариации, от Самуил Альошин. Превод от руски Лиляна Минкова.
Постановка Стойко Генов. Сценография Чайка Петрушева. Музи¬кално оформление Яна Пипкова.
В ролите: Димитрий Николаевич – Васил Димитров; Любов Сер¬геевна – Силвия Рангелова; Игор Михайлович – Явор Милушев.
Играна на 4 декември 1981 г., 20 ч. (голяма сцена).17
ДТ – Враца
Вдовиците, от Акош Кертес. Превод от унгарски Катя Каменова.
Постановка Николина Томанова. Сценография Венелин Върбанов. Костюми Елена Трендафилова – гост. Музикално оформление Светослав Данаилов.
В ролите: Анна – Юлия Ганчева; Ханна – Надя Тержуманова; Мой¬ката – Цветана Гайдарджиева, Роза – Любов Павлова.
Играна на 4 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Сава Доброплодни“, Силистра
Любица, от Миленко Вучетич. Превод от сърбохърватски Михаил Маринов.
Постановка Стефан Стайчев. Сценография Георги Пейчев.
Моноспектакъл на Петя Пехливанова.
Играна на 5 декември 1981 г., 20 ч. (фоайе).
Сцена на актьора, София
Дамите в четвъртък, от Лоле Белон. Превод от френски Русчо Тихов.
Постановка Любен Гройс. Сценография Мария Миронска. Музи¬кално оформление Андрей Дреников.
В ролите: Славка Славова, Таня Масалитинова, Лили Попиванова, Гергана Кофарджиева, Живка Ганчева.
Играна на 5 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
Великденско вино, от Константин Илиев.
Постановка Леон Даниел. Сценография Светлана Цветкова
В ролите: Кръстьо Никифоров – Георги Миладинов; Гечо Немият – Николай Антонов.
Играна на 6 декември 1981 г., 20 ч. (фоайе).
ДТ – Враца
След сезона, от Димитър Начев.
Постановка Андрей Калудов. Сценография Миглена Казаска-Попова. Музикално оформление Светослав Данаилов.18
В ролите: Управителят – Георги Горанов; Жената – Любов Павлова-Токова; Момичето – Румяна Мерджанска; Младият мъж – Владимир Данченко.
Играна на 6 декември 1981 г., 17 и 20 ч. (камерна сцена).
Жури за драматургия с председател Димитър Канушев, секретар Весела Груева и членове Панчо Панчев, Ана Иванова, Кристина Тошева, Димитър Стайков, Върбан Велчев присъди следните награди:
I награда на Йордан Радичков за пиесата „Лазарица“;
II награда на Константин Илиев за пиесата „Великденско вино“;
III награда на Валери Петров за пиесата „Театър, любов моя“.
Награда за театрална критика – не се присъжда.
Жури за сценична реализация с председател Димитър Пунев, секретар Красимира Русинова и членове Васил Попилиев, Ангел Ахрянов, Кирил Дончев, Копринка Червенкова, Димитър Цолов, Цено Воденичарски присъди следните награди:
За режисура
I награда на Леон Даниел за „Великденско вино“;
II награда на Любен Гройс за „Дамите в четвъртък“;
II награда Младен Киселов за „Театър, любов моя“;
III награда не се присъжда.
За актьорско майсторство
I награда на Славка Славова за ролите в „Театър, любов моя“;
I награда на Таня Масалитинова за ролите в „Театър, любов моя“;
II награда на Веселин Вълков за ролята на Поп Кръстьо във „Ве¬ликденско вино“;
II награда на Георги Миладинов за ролята на Поп Кръстьо във „Великденско вино“;
III награда на Илия Добрев за ролята на Философа в „Притча за философа“;
III награда на Николай Антонов за ролята на Гечо Немият във „Великденско вино“;
III награда на Петър Петров за ролята на Папата в „Притча за философа“.
За сценография
Стефан Савов за постановката „Театър, любов моя“.19
За оригинално музика
Андрей Дреников за музиката към постановката „Театър, любов моя“.
Отзиви и други текстове
Груева, Весела. Драматургията. Поуки от драматургията на Й. Радичков, В. Петров, М. Величков. Народна култура, бр. 50, 11 ноември 1981, с. 4.
Завърши Вторият национален преглед на камерните театрални постановки. Отече¬ствен зов, бр. 4559, 11 декември 1981, с. 2.
Канушев, Димитър. Камерният театър. Отечествен зов, бр. 4554, 1 декември 1981, с. 1–2.
Дневник на Втория национален преглед на театралните камерни постановки („Съдбата на човека“, „Пеперудите са свободни“, „Великденско вино“) Отечествен зов, бр. 4556, 5 декември 1981, с. 1–2.
Награди на Втория национален преглед на камерните театрални постановки. На¬родна култура, бр. 50, 11 декември 1981, с. 4.
Открит е Вторият национален преглед на театралните камерни постановки. Отече¬ствен зов, бр. 4554, 1 декември 1981, с. 1–2.
Панева, Лада. Дневник на Втория национален преглед на театралните камерни постановки („Притча за философа“, Театър, любов моя!“) Отечествен зов, бр. 4557, 8 декември 1981, с. 2.
Преглед във Враца. Народна култура, бр. 49, 4 декември 1981, с. 4.
Русинова, Красимира. Поетичност и документалност или Увеличаване „обема“ на „малкия“ театър. Втори национален преглед на камерните театрални по¬становки – Враца’81. Театрален бюлетин, кн. 1, 1982, с. 51–60.
Червенкова, Копринка. Реализациите. Успехът на „Великденско вино“ и „Театър, любов моя“. Народна култура, бр. 50, 11 декември 1981, с. 4.
Ярки изяви. Работническо дело, 1 декември 1981.20

III национален преглед на камерните театрални постановки
1 – 7 декември 1986 г.
Организатори: Комитет за култура – ДО „Театър“, Съюз на артистите в България, Съюз на българските писатели, Окръжен народен съвет – Враца.
Селекционна комисия: председател – Севелина Гьорова, членове: Весела Груева, Димитър Стайков, Николай Недялков, Марияна Юрукова, Огнян Данчев, Ромео Попилиев.
Програма
Театър 199, София
Нерви за любов, от Кирил Топалов.
Постановка Христо Кръчмаров. Сценография Румяна Грошанова. Музикално оформление Дора Грашева.
В ролите: Виолета Бахчеванова, Васил Стойчев, Десислава Стойчева (студентка от ВИТИЗ), Димитър Баненкин (студент от ВИТИЗ).
Играна на 1 декември 1986 г., 11 ч.
НДК „Людмила Живкова“, София
Кълбовидна мълния, от Иван Радоев.
Постановка Крикор Азарян. Сценография Невяна Кавалджиева. Музикално оформление Вили Казасян.
В ролите: Тодор Колев, Илка Зафирова.
Играна на 1 декември 1986 г., 19 ч.
НДТ „Сълза и смях“, София
Антигона, от Жан Ануи. Превод от френски Владимир Ганчев.
Постановка Димитър Стоянов. Сценография Константин Радев. Музикално оформление Дора Грашева.
В ролите: Цветана Манева, Васил Димитров, Явор Милушев, Ирен Кривошева, Катя Чукова, Живко Гарванов, Сотир Майноловски.
Играна на 2 декември 1986 г., 11 ч.21
ДСТ, София
Животът, макар и кратък, от Станислав Стратиев, Сауна, от Фе¬ренц Каринти. Превод от унгарски Юлия Василева.
Постановка Здравко Митков. Сценография Невяна Кавалджиева. Музикално оформление Юри Ступел.
В ролите (Животът, макар и кратък): Архитект – Кирил Варий¬ски; Шивач – Васил Попов; Жена – Янина Кашева; Мъж – Пламен Сираков; (Сауна): I посетител – Кирил Варийски; II посетител – Васил Попов.
Играна на 2 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик
Пейка, от Александър Галин. Превод от руски Михаил Маринов.
Постановка Леон Даниел. Сценография Марин Маринов.
В ролите: Мария Генчева, Ангел Христозов.
Играна на 3 декември 1986 г., 11 ч.
НДК „Людмила Живкова“, София
Кой се страхува от Вирджиния Улф, от Едуард Олби. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Младен Киселов. Сценография Атанас Велянов.
В ролите: Илия Добрев, Нина Стамова, Ели Скорчева, Стефан Стефанов.
Играна на 3 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Васил Друмев“, Шумен
Кухненският асансьор, от Харолд Пинтър. Антония Парчева.
Постановка Димитър Бозаков и Стилиян Иванов. Сценография Лъчезар Явруков.
В ролите: Стилиян Иванов, Димитър Бозаков.
Играна на 4 декември 1986 г., 11 ч.
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Пътят към Мека, от Атол Фюгард. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Крикор Азарян. Сценография Тодор Игнатов.22
В ролите: Катя Динева, Дафинка Данаилова, Димитър Хаджиянев.
Играна на 4 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Боян Дановски“, Перник
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Симеон Димитров. Сценография Добромир Петров.
В ролите: Николай Аврамов, Ина Попова.
Играна на 5 декември 1986 г., 11 ч.
ДТ – Враца
Семейство Тот, от Ищван Йоркени.
Постановка Димитър Гочев. Сценография Цветан Динеков.
В ролите: Йордан Биков, Антония Жекова, Николай Пърлев, Кра¬симир Марянов, Невена Мечкарова.
Играна на 5 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Рачо Стоянов“, Габрово
Последният посетител, от Владлен Дозорцев. Превод от руски Лилия Илиева.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография Тодор Чобанов.
В ролите: Станчо Димитров, Михаил Маринов, Корнелия Церовска, Светослав Бонев, Станка Радева.
Играна на 6 декември 1986 г., 11 ч.
Театър „София“, София
Тя е къщата, църквата и леглото, от Дарио Фо и Франка Раме. Превод от италиански Илияна Друмева.
Постановка Вили Цанков. Сценография Варя Узунова.
В ролите: Белла Цонева, Лъчезар Стоянов.
Играна на 6 декември 1986 г., 19 ч.
Театър 199, София
Последната нощ на Сократ, от Стефан Цанев.
Постановка Николай Поляков. Сценография Екатерина Енева.
В ролите: Васил Михайлов, Наум Шопов, Доротея Тончева.
Играна на 7 декември 1986 г., 11 ч.23
НТ „Иван Вазов“, София
Вечер, от Алексей Дударев.
Постановка Димитрина Гюрова. Сценография Атанас Велянов. Музика Крум Табаков.
В ролите: Георги Георгиев-Гец, Таня Масалитинова, Иванка Дими¬трова, Рачко Ябанджиев.
Играна на 7 декември 1986 г., 19 ч.
Обсъждане на Прегледа и обявяване на наградите. 8 декември 1986 г., 9.30 ч.
Жури за драматургия и критика с председател Васил Стефанов, секретар Рада Ба¬ларева и членове Надежда Сейкова, Невяна Инджева, Александър Жеков, Маргарит Минков, Валентин Стойчев, Светла Бенева присъди следните награди:
I награда на Стефан Цанев за пиесата „Животът – това са две жени“;
II награда на Иван Радоев за пиесата „Кълбовидна мълния“;
III награда на Станислав Стратиев за пиесата „Животът, макар и кратък“;
III награда на Милко Милков за пиесата „Тяхната последна любов“.
За театрална критика
на Любомир Тенев и Димитър Канушев за публикациите им във в. „Народна култура“ и сп. „Септември“.
Жури за реализация с председател Владимир Каракашев, секретар Наташа До¬бринска и членове Снежина Панова, Янко Чернев, Панчо Панчев, Димитър Цолов, Петър Филчев, Елена Цикова, Екатерина Енева, Александър Александров присъди следните награди:
За режисура
I награда не се присъжда;
II награда на Николай Поляков за „Последната нощ на Сократ“;
II награда на Димитър Стоянов за „Антигона“;
III награда на Здравко Митков за „Животът, макар и кратък“;
колективна награда
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик за спектакъла „Пейка“.
специална награда за режисура
Крикор Азарян за „Кълбовидна мълния“.24
За актьорско майсторство
I награда на Цветана Манева за ролята на Антигона в „Антигона“;
I награда на Тодор Колев за ролята в „Кълбовидна мълния“;
II награда на Наум Шопов за ролята във „Вечер“;
II награда на Васил Димитров за ролята в „Антигона“;
III награда на Катя Динева за ролята в „Пътят към Мека“;
III награда на Илия Добрев за ролята в „Кой се страхува от Вир¬джиния Улф“;
III награда на Кирил Варийски за ролята в „Животът, макар и кратък“.
За сценография
I награда на Тодор Игнатов за „Пътят към Мека“;
II награда на Невяна Кавалджиева за „Животът, макар и кратък“;
III награда на Лъчезар Явруков за „Кухненският асансьор“.
За оригинална музика
Юри Ступел за „Животът макар и кратък“ и „Сауна“.
За музикално оформление
Дора Грашева за „Антигона“.
Награда ОК на ОФ
Йордан Биков за ролята в „Семейство Тот“.
Награда на ОНС
Белла Цонева за ролята в „Тя е къщата, църквата и леглото“.
Отзиви и други текстове
Ангелов, Веселин. Значително събитие в театралния живот на страната (Във Вра¬ца предстои III национален преглед на камерните театрални постановки). Отечествен зов, бр. 5321, 28 ноември 1986, с. 1–3.
Бончев, Георги. С неугасващия пламък на изкуството. Отечествен зов, бр. 5325, 9 декември 1986, с. 1–3.
Каракашев, Владимир. Големите проблеми на малките сцени. Литературен фронт, бр. 51, 18 декември 1986.
Награди на Третия национален преглед на камерните театрални постановки. Отечествен зов, бр. 5325, 9 декември 1986, с. 3.
Програма на III национален преглед на камерните театрални постановки. Отече¬ствен зов, бр. 5321, 28 ноември 1986, с. 3.
Тенев, Любомир. Поезията на камерните сцени. Програмата на Прегледа.
Филчев, Петър. Малкият голям театър. Трети национален преглед на камерните теа¬трални постановки Враца’86. Народна култура, бр. 50, 12 декември 1986, с. 1 и 6.25

IV национален фестивал на малките театрални форми
17 – 23 май 1993 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Веселина Гюлева
Програма
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Загадъчната смърт на поета Елф, от Иренеуш Иредински.
Постановка Бойко Богданов. Сценография Румен Добрев. Музика Бойко Богданов.
В ролите: Елф – Захари Кайков; Тя – Нели Вълканова; Той – Георги Велчовски.
Играна на 17 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
Младежки театър, София
Чехов-ревю, по А. П. Чехов.
Постановка Иван Пантелеев. Сценография Елена Иванова. Музика Стефан Вълдобрев.
В ролите: Ферапон – Мариус Куркински; Александър – Галин Стоев; Шарлота – Радена Вълканова; Ана – Зорица Коцева; Яков – Петър Антонов.
Оркестър: Стефан Вълдобрев – акордеон; Линда Момчева – вио¬лончело.
Играна на 17 май 1993 г., 21 ч. (фоайе).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Щастливи дни, от Самюел Бекет. Превод от английски Антония Парчева.
Постановка Гриша Островски. Сценография Красимир Вълканов. Музикална среда Димитър Вълчев. Звукооформление Магда¬лена Люцканова.
В ролите: Уини – Татяна Лолова; Уили – Петър Пейков.
Играна на 18 май 1993 г., 18 ч. (голяма сцена).26
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Камината, от Маргарит Минков.
Постановка Маргарит Минков. Сценография и костюми Лили Бенева.
В ролите: Хенри – Огнян Спиров, Ирис – Биляна Дилкова.
Играна на 18 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
При закрити врати, от Жан Пол Сартр. Превод от френски Мария Коева.
Постановка Елена Цикова. Сценография Красимир Вълканов.
В ролите: Инес – Доротея Тончева; Гарсен – Ивайло Герасков; Естел – Бойка Велкова; Етажен прислужник – Йордан Биков.
Играна на 19 май 1993 г., 18 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Госпожица Юлия, от Аугуст Стриндберг. Превод от шведски Васа Ганчева.
Постановка Галин Стоев. Сценография Галин Стоев.
В ролите: Госпожица Юлия – Радост Костова, Жан – Емил Марков; Кристин – Мариана Крумова.
Играна на 19 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
ДТ – Враца
Частен детектив, от Антъни Шафър. Превод от английски Спас Николов.
Постановка Орлин Дяков. Сценография Орлин Дяков.
В ролите: Теодор Гайдарджив, Борислав Борисов.
Играна на 20 май 1993 г., 18 ч. (фоайе).
ДТ – Враца
М. Бътерфлай, от Дейвид Хенри Уонг. Превод от английски Мад¬лена Евгениева.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография Мария Диманова.
Музикално оформление Светослав Данаилов.
В ролите: Рене Галимар – Анастас Попдимитров; Сонг Лилинг – Огнян Симеонов; Марк (Другият мъж), Консулът Шарплес – Георги 27
Калчев; Момичето от порнографското списание – Малина Люти; Другарката Чин (Судзуки), Шу Фанг – Милена Рудева; Хелга – Мария Асенова; Тулон (Първият мъж), Съдията – Сава Георгиев и участници от Младежката театрална школа към театъра.
Играна на 20 май 1993 г., 21 ч. (фоайе).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Ставри Карамфилов. Сценография и костюми Лили Бенева.
В ролите: Мъжът – Огнян Спиров; Жената – Биляна Дилкова; с участието на Гаврил Цонков, Владимир Арнаудов, Николай Кимчев.
Играна на 21 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
Лазарица, от Йордан Радичков.
Постановка Симеон Димитров. Сценография Симеон Димитров. Костюми Грета Кръстева.
Моноспектакъл на Стоян Памуков.
Играна на 21 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Последният запис, от Самюел Бекет. Превод от френски Мария Георгиева.
Постановка Крикор Азарян. Сценография и костюми Елена Иванова. Музика Кирил Дончев.
Моноспектакъл на Наум Шопов.
Играна на 22 май 1993 г., 17 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“, София
Джендем хан, по мотиви от книгата на Екатерина Томова „Забра¬вени от небето“.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Зоя Генчева.
Моноспектакъл на Михаил Илийков.
Играна на 22 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).28
НТ „Иван Вазов“, София
Камината, от Маргарит Минков.
Постановка Крикор Азарян. Сценография и костюми Елена Иванова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Хенри – Марин Янев; Ирис – Жана Караиванова.
Играна на 23 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Копринка Червенкова и членове Весела Груева, Виолета Дечева, Димитър Стайков, Никола Вандов, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Пантелеев за „Чехов-ревю“;
II награда на Крикор Азарян за „Камината“;
II награда на Галин Стоев за „Госпожица Юлия“;
III награда на Бина Харалампиева за „М. Бътерфлай“.
За сценография
I награда на Елена Иванова за сценографията на „Последния запис“ и „Камината“ и за костюмите в „Чехов-ревю“;
II награда на Мария Диманова за „М. Бътерфлай“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Бойка Велкова за ролята на Естел в „При закрити врати“;
II награда на Татяна Лолова за ролята на Уини в „Щастливи дни“;
III награда на Радост Костова за ролята на Госпожица Юлия в „Госпожица Юлия“.
За мъжка роля
I награда на Марин Янев за ролята на Хенри в „Камината“;
II награда на Наум Шопов за ролята на Крап в „Последният запис“;
III награда – не се присъжда.
Отзиви и други текстове
Ведов, Валери. Отново преглед на камерните театри. Зов за истина, бр. 19, 13–19 май 1993, с. 5.
Враца е театрален град. Национален фестивал на камерните постановки. Син зов, бр.21, 26.051993, с. 2.29
Гюлева, Веселина. Национален фестивал на малките театрални форми – Враца’93, 17–23 май (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 20, 14 май 1993, с. 8.
Завърши Националният преглед на камерните театри. Зов за истина, бр. 21, 27.05–2 юни 1993, с. 9.
Кошничарски, Иван. Ехо от Прегледа на камерните театри. Шанс, бр. 21, 1 юни 1993, с. 11.
Национален фестивал на малките театрални форми. Син зов, бр. 18, 5 май 1993, с. 5.
Национален фестивал на малките театрални форми (програма). Шанс, бр. 19, 18 май 1993, с. 2.
Театрални награди – Враца’93. Култура, бр. 22, 28 май 1993, с. 6.30

V национален фестивал на малките театрални форми
9 – 15 май 1994 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Александър Жеков.
Програма
НТ „Иван Вазов“, София
Великденско вино, от Константин Илиев.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Елена Иванова. Музикално оформление Иван Добчев.
В ролите: Кръстьо Никифоров – Велко Кънев; Гечо Немият – Цветан Алексиев.
Играна на 9 май 1994 г. от 18 ч. (голяма сцена).
НДК, София
Голготата на разбойника Варава, от Стефан Гечев.
Постановка Стоян Алексиев. Сценография и костюми Мария Ди¬манова.
В ролите: Веселин Калановски, Стефан Денолюбов, Антон Тонев, Димитър Бакалов, Ива Делева.
Играна на 9 май 1994 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Рачо Стоянов“, Габрово
Да поиграем на челик, от Яна Добрева.
Постановка Невена Митева. Сценография Ардаш Тавукчиян.
В ролите: Никоела Попова, Силвия Боева, Ружа Николова, Лилия Димитрова, Илия Костадинов, Станчо Димитров, Владимир Колев.
Играна на 10 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ – Враца
Чудо, от Иван Радоев.
Постановка Веселин Бояджиев. Сценография и костюми Петър Яков. 31
Музикално оформление Светослав Данаилов.
В ролите: Костадин – Спас Начев; Хаим – Сава Георгиев; Артаки – Георги Калчев; Таничка – Мария Асенова; Юсуф и Хер Браун – Теодор Гайдарджиев.
Играна на 10 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Чудо, от Иван Радоев.
Постановка Руси Карабалиев. Сценография и костюми Емил Петров.
В ролите: Петър Кьосев, Марчо Костов, Огнян Спиров, Марта Кънчева, Николай Кимчев.
Играна на 11 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
От другата страна, от Станислав Стратиев.
Постановка Пламен Марков. Сценография и костюми Нейко Нейков. Музика Румен Цонев.
В ролите: I старец – Никола Анастасов; II старец – Катя Паскалева; III старец – Пламен Дончев; IV старец – Георги Калоянчев; V ста¬рец – Татяна Лолова. Участват и студентите от НАТФИЗ: Албена Колева, Галина Зилянова, Йоанна Микова, Люба Пашова, Мирослава Бонжева, Невена Цанева, Владимир Николов, Виктор Бисеров, Йор¬дан Николов, Камен Иванов, Росен Пенчев, Станислав Димитров, Стефан Щерев, Христо Мицков.
Играна на 11 май 1994 г. от 20 ч (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Аризона – пейзаж с ландроувър, от Евгени Василев.
Постановка Иван Добчев. Сценография: Зоя Генчева.
В ролите: Бай Йордан – Николай Мандаджиев; Вълчо – Любомир Василев; Комшията – Александър Василев (сътрудник).
Играна на 12 май 1994 от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Упражнения по стил, от Реймон Кьоно. Превод от френски Васил Сотиров и Елена Томалевска.
Постановка Владимир Петков. Сценография Петър Митев. Музика Ира Соколова.32
В ролите: Цанка Цанева, Димитър Мартинов, Тошо Николов, Тодор Близнаков.
Играна на 12 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Рожден ден, от Харолд Пинтър. Превод от английски Михаил Туй¬ков. Консултант на превода Галина Томова-Станкева.
Постановка Стоян Камбарев. Сценография и костюми Невяна Ка¬валджиева. Музикално оформление Михаил Шишков.
В ролите: Пийти – Петър Слабаков; Мег – Татяна Лолова; Стенли – Кирил Варийски; Лулу – Ирини Андонис (студентка от НАТФИЗ); Голдберг – Ангел Георгиев; Маккен – Любомир Фърков.
Играна на 13 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Стари времена, от Харолд Пинтър. Превод от английски Михаил Туйков.
Постановка Николай Поляков. Сценография Марина Райчинова.
В ролите: Пламена Гетова, Надя Чернева, Атанас Атанасов.
Играна на 13 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик
Последният янки, от Артър Милър. Превод от английски Меглена Караламбова.
Постановка Владлен Александров. Сценография Петьо Начев.
В ролите: Лерой Хамилтън – Кирил Янчулев; Патриша – Албена Колева; Фрик – Иво Русев; Карън – Ваня Керкелова.
Играна на 14 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Държавен пътуващ театър, София
Стъклената менажерия, от Тенеси Уилямс. Превод от английски Николай Бинев.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Чайка Петрушева.
В ролите: Валери Сегменски, Иванка Бенчева, Росица Александрова, Валентин Танев.
Играна на 14 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).33
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Побъркани от любов, от Сам Шепърд. Превод от английски Нели Лозанова.
Постановка Николай Ламбрев. Сценография Николай Ламбрев.
В ролите: Василена Атанасова, Георги Василев, Антон Тонев, Си¬меон Алексиев.
Играна на 15 май 1994 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДТ – Враца
Мръсни ръце, от Жан Пол Сартр.
Постановка Николай Поляков. Сценография Марина Райчинова.
В ролите: Олга – Ивелина Полякова; Принцът Шарл – Анастас Попдимитров; Хуго – Огнян Симеонов; Джесика – Милена Рудева; Карски – Георги Калчев; Хьодерер – Сава Георгиев; Луи – Орлин Дяков; Жорж – Теодор Гайдарджиев; Елик – Борислав Борисов, Детето – Росен Цветков.
Играна на 15 май 1994 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Явор Койнаков и членове Веселина Гюлева, Рада Баларева, Николай Йорданов, Юрий Дачев, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Добчев за „Великденско вино“;
II награда на Стоян Камбарев за „Рожден ден“;
III награда на Николай Поляков за „Мръсни ръце“;
III награда на Красимир Спасов за „Стъклената менажерия“.
За сценография
I награда на Невяна Кавалджиева за „Рожден ден“;
II награда на Чайка Петрушева за „Стъклената менажерия“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Василена Атанасова за ролята в „Побъркани от любов“;
II награда на Татяна Лолова за ролята на Мег в „Рожден ден“;
III награда на Албена Колева за ролята в „Последният янки“.34
За мъжка роля
I награда на Велко Кънев за ролята на Кръстьо Никифоров във „Великденско вино“;
II награда на Сава Георгиев за ролята на Хьодерер в „Мръсни ръце“;
III награда на Огнян Спиров за ролята в „Чудо“.
Отзиви и други текстове
Враца’94. Национален фестивал на малките театрални форми (награди). Театър, кн. 7–8, 1994, с. 42–43.
Гюлева, Веселина. Между българския дух и американската мечта. Култура, бр. 21, 27 май 1994, с. 6.
Жеков, Александър. Второто издание... (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17, 29 април 1994, с. 7.
Завесата е спусната, наградите – раздадени. Зов за истина, бр. 19, 19–25 май 1994, с. 2.
Задава се театрален фестивал във Враца. Шанс, бр. 16, 26 април 1994, с. 12.
Илиева, Миглена. „Малкият“ театър не е вече малък. Дума, бр. 129, 11 май 1994, с. 12.
Коцева, В. Завърши Прегледа на малките театрални форми. Шанс, бр. 19, 17 май 1994, с. 2.
Награди за режисура в Националния фестивал на малките театрални форми. Шанс, бр. 19, 17 май 1994, с. 1.
Николова, Румяна. Враца събра цвета на националните ни жреци на Мелпомена. Син зов, бр. 20, 18 май 1994, с. 2.
Предстоящи театрални празници във Враца. Зов за истина, бр. 15, 21–27 април 1994, 2.
Театрални награди – Враца’94. Култура, бр. 20, 20 май 1994, с. 8.
Трифоновска, Светлана. Малки форми с монументални намерения. Век 21, бр. 24, 22 юни 1994, с. 1 и 9.
Фестивал на малките театрални форми – Враца’94. Шанс, бр. 17, 3 май 1994, с. 13.
Фестивалът на малките театрални форми във Враца е открит. Зов за истина, бр. 18, 12–18 май 1994, с. 2.35
VI национален фестивал на малките театрални форми
7 – 13 май 1995 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Никола Вандов
Основна програма
ДТ – Враца
Удушвачът, от Азис Несин.
Постановка Николай Колов. Сценография Петър Яков.
В ролите: Чиновник по газта – Сава Георгиев; Сиен – Юлия Ганчева; Диха – Мария Асенова.
Играна на 7 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
В полите на Витоша, от П. К. Яворов.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Марина Райчинова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Христо Христофоров – Атанас Атанасов; Стефан Н. Драгоданоглу – Стефан Данаилов; Д-р Васко Чипиловски – Ми¬хаил Петров; Чудомир Чипиловски – Петър Попйорданов; Марко Петрович – Сава Хашъмов; Г-ца Мила Драгоданова – Рени Вран¬гова; Г-жа Елисавета Драгоданоглу – Жана Караиванова; Г-жа Амелия М. Петрович – Добринка Станкова; Слугинче – Снежанка Илиева; Вестникарски сътрудник – Венцислав Асенов; Ваксаджия – Оксиян Доникян.
Играна на 7 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Амеде или как да се отървем от него, от Йожен Йонеско. Превод от френски Наташа Колевска.
Постановка Елена Цикова. Сценография и костюми Красимир Вълканов. Музикално оформление Асен Аврамов.36
В ролите: Амеде Букчиниони – Георги Калоянчев; Мадлен – Катя Па¬скалева. И студентите от класа-студия към театъра: Амеде I – Камен Иванов; Мадлен I – Невена Цанева; Пощальон – Виктор Бисеров; Аме¬рикански войник – Христо Бонин; Мадо – Галина Зилянова; собстве¬никът на бара – Емануил Манолов; I сержант – Станислав Димитров; II сержант – Стефан Щерев; Мъж на прозореца – Йордан Николов; Жена на прозореца – Люба Пашова; II мъж – Владимир Николов.
Играна на 8 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Леонс и Лена, по Георг Бюхнер, Артюр Рембо, Жан Жьоне. Превод на „Леонс и Лена“ от немски Ирина Илиева.
Постановка Галин Стоев (BG). Сценография и костюми Ан Уо (USA).
В ролите: Крал Петер – Пламен Сираков; Принц Леонс – Веселин Цанев; Принцеса Лена – Албена Павлова; Валерио – Николай Уру¬мов; Гувернантка – Мария Статулова; Розета – Красимира Кузманова (студентка от НАТФИЗ).
Играна на 9 май 1995 г. от 20 ч (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Вуйчо Ваньо, от А. П. Чехов. Превод от руски на Иван Добчев.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Никола Торома¬нов и Даниела Олег Ляхова. Художествено осветление по идея на Емил Христов
В ролите: Серебряков, Александър Владимирович – Ицхак Финци; Елена Андреевна – Светлана Янчева; София Александровна (Соня) – Лидия Стефанова; Войницка, Мария Василевна – Невена Ман¬даджиева; Войницки, Иван Петрович – Красимир Доков; Астров, Михаил Лвович – Владимир Пенев; Телегин, Иля Илич – Чавдар Монов; Марина – Цветана Манева; Ефим – Мариан Бозуков.
Играна на 10 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Три сестри, от А. П. Чехов. Превод от руски на Маргарита Младе¬нова.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Нико¬ла Тороманов и Даниела Олег Ляхова. Музика Асен Аврамов. 37
Художествено осветление Емил Христов.
В ролите: Прозоров, Андрей Сергеевич – Петър Пейков; Наталия Ивановна – Деляна Хаджиянкова; Олга – Лидия Стефанова; Маша – Жорета Николова; Ирина – Светлана Янчева; Кулигин, Фьодор Илич – Владимир Йочев; Вершинин, Александър Игнатиевич – Ицхак Финци; Тузенбах, Николай Лвович – Владимир Пенев; Со¬льоний, Василий Василиевич – Цветан Алексиев; Чебутикин, Иван Романович – Наум Шопов; Федотик, Алексей Петрович – Георги Гавазов; Ферапонт – Чавдар Монов; Няня – Невена Мандаджиева.
Играна на 11 май 1995 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Театър 199, София
Шърли Валънтайн, от Уили Ръсел. Превод от английски Андрей Филипов.
Постановка Тодор Колев. Сценография Петя Стойкова.
Моноспектакъл на Илка Зафирова.
Играна на 11 май 1995 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Театър „Кредо“, София
Шинел, по Н. В. Гогол.
Постановка Светлозар Гагов.
В ролите: Васил Василев-Зуека, Нина Димитрова.
Играна на 12 май 1995 г. от 16 ч. (камерна сцена).
Театрален департамент към НБУ, София
Бит II, по Иван Хаджийски.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография Зарко Узунов.
В ролите: Елена Панайотова, Вероника Петрова, Ася Иванова, Де¬сислава Минчева, Дарина Параскова, Мария Шипочка, Цветелина Господинова.
Играна на 12 май 1995 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Частите на нощта, от Георги Тенев.
Постановка Явор Гърдев. Сценография Никола Тороманов и Да¬ниела Олег Ляхова.38
В ролите: Притежател – Тодор Близнаков; Принц – Николай Ни¬колов; Пазител, Сянка – Петър Горанов; Гадателка – Снежана Ни¬колова; Принцеса – Снежина Петрова; Спяща принцеса – Мария Червенкондева (сътрудник).
Играна на 12 май 1995 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Васил Друмев“, Шумен
Царството земно, от Тенеси Уилямс.
Постановка Бойко Богданов. Сценография Бойко Богданов.
В ролите: Пилето – Валентин Ченков; Миртл – Карамфила Кръстева; Лот – Косьо Станев.
Играна на 13 май 1995 г. от 16 ч. (голяма сцена).
ДТ „Сава Огнянов“, Русе
Надежда Сляпата, от Боян Папазов
Постановка Любомир Дековски. Сценография и костюми Виолета Радкова. Музикална картина и изпълнение Михаил Шишков и Михаил Шишков – син.
В ролите: Анелия Шишкова, Иван Божков.
Играна на 13 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ – Кърджали
Тъжната крава и нейният бик, от Константин Соколов.
Постановка Димитър Игнатов. Сценография и костюми: Иван Карев и Весела Статкова.
В ролите: Тя – Антоанета Миланова; Майката – Маргарита Атана¬сова; Той – Димитър Варадинов; Бащата – Михаил Николов.
Играна на 13 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Паралелна програма
Скопски драматичен театър, Македония
Сега му е майката, от Горан Стефановски.
Постановка Димитар Станковски.
Играна на 7 май 1995 г. от 22 ч. (камерна сцена).39
Скопски драматичен театър, Македония
Случка в зоопарка, от Едуард Олби.
Постановка Димитар Станковски.
Играна на 8 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Libero Teatro dei Gatti, Ферара, Италия
Работа в движение, по Реймон Кьоно.
Постановка Паола Касоти.
Играна на 9 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър „Монплезир“, Санкт Петербург, Русия
Мой пръв приятелю, по спомени на И. И. Пущин и произведения на А. С. Пушкин.
Постановка Игор Ларин.
Моноспектакъл на Игор Ларин.
Играна на 10 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Копринка Червенкова и членове Весела Груева, Виолета Дечева, Ромео Попилиев, Юрий Дачев, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Добчев за „Вуйчо Ваньо“;
II награда на Маргарита Младенова за „В полите на Витоша“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Даниела Олег Ляхова за „Вуйчо Ваньо“;
II награда на Никола Тороманов за „Частите на нощта“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда на Светлана Янчева за ролята на Елена Андреевна във „Вуйчо Ваньо“;
III награда на Мария Статулова за ролята на Гувернантка в „Леонс и Лена“.40
За мъжка роля
I награда на Атанас Атанасов за ролята на Христо Христофоров във „В полите на Витоша“;
I награда на Владимир Пенев за ролята на Михаил Лвович във „Вуйчо Ваньо“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
Отзиви и други текстове
Вандов, Никола. Реката и притоците. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 15, 14 април 1995, с. 7.
Враца’95 (07 май – 13 май) Национален фестивал на малките театрални форми. Театър, кн. 7–8, 1995, с. 49.
Дачев, Юрий. Мелпомена мокра до колене. Неделен Стандарт, 21 май 1995, с. 38.
Дечева, Виолета. Драматургията Враца’95. Култура, бр. 20, 19 май 1995, с. 12.
Динева, Лилия. Съюзът на артистите раздаде... (фондация „Идея за театър“ даде своята награда и статуетка на Национален фестивал на малките театрални форми във Враца.) Континент, бр. 72, 28 март 1995.
Евгениева, Цветана. Театрален маратон във Враца. Отечествен фронт, бр. 13538, 4 май 1995, с. 4.
Н. В. Театрални награди. (Наградата на фондация „Идея за театър“ се връчва на ДТ – Враца за организиране и провеждане на Националния фестивал на малките театрални форми) Култура, бр. 14, 7 април 1995, с. 3.
Награди – Враца 1995. Култура, бр. 20, 19 май 1995, с. 12.
Постановката „Вуйчо Ваньо“ взе всички награди от фестивала. Зов за истина, бр. 17, 17–28 май 1995, с. 3.
Стефанова, Мария. „Вуйчо Ваньо“ без конкуренция във Враца. Стандарт, бр. 62,15 май 1995, с.14.
Театрални постановки радват любители. Зов за истина, бр. 18, 10–16 май 1995, с. 2.
Театрални съзвездия на врачанска сцена. Син зов, бр. 18, 10 май 1995, с. 2.
Тошева, Райна. 90 хил. лева раздаде жури с потискащо единодушие. Новинар, 15 май 1995.
Харалампиева, Бина. Фестивалът е уникална проява в културния живот на Враца. Зов за истина, бр. 18, 24–30 май 1995, с. 4.
Червенкова, Копринка. Младите чрез суперусловност показват, че ни мразят, а това е прекрасно. Зов за истина, бр. 18, 24–30 май 1995, с. 4.
ДСТ, София
Животът, макар и кратък, от Станислав Стратиев, Сауна, от Фе¬ренц Каринти. Превод от унгарски Юлия Василева.
Постановка Здравко Митков. Сценография Невяна Кавалджиева. Музикално оформление Юри Ступел.
В ролите (Животът, макар и кратък): Архитект – Кирил Варий¬ски; Шивач – Васил Попов; Жена – Янина Кашева; Мъж – Пламен Сираков; (Сауна): I посетител – Кирил Варийски; II посетител – Васил Попов.
Играна на 2 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик
Пейка, от Александър Галин. Превод от руски Михаил Маринов.
Постановка Леон Даниел. Сценография Марин Маринов.
В ролите: Мария Генчева, Ангел Христозов.
Играна на 3 декември 1986 г., 11 ч.
НДК „Людмила Живкова“, София
Кой се страхува от Вирджиния Улф, от Едуард Олби. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Младен Киселов. Сценография Атанас Велянов.
В ролите: Илия Добрев, Нина Стамова, Ели Скорчева, Стефан Стефанов.
Играна на 3 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Васил Друмев“, Шумен
Кухненският асансьор, от Харолд Пинтър. Антония Парчева.
Постановка Димитър Бозаков и Стилиян Иванов. Сценография Лъчезар Явруков.
В ролите: Стилиян Иванов, Димитър Бозаков.
Играна на 4 декември 1986 г., 11 ч.
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Пътят към Мека, от Атол Фюгард. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Крикор Азарян. Сценография Тодор Игнатов.22
В ролите: Катя Динева, Дафинка Данаилова, Димитър Хаджиянев.
Играна на 4 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Боян Дановски“, Перник
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Симеон Димитров. Сценография Добромир Петров.
В ролите: Николай Аврамов, Ина Попова.
Играна на 5 декември 1986 г., 11 ч.
ДТ – Враца
Семейство Тот, от Ищван Йоркени.
Постановка Димитър Гочев. Сценография Цветан Динеков.
В ролите: Йордан Биков, Антония Жекова, Николай Пърлев, Кра¬симир Марянов, Невена Мечкарова.
Играна на 5 декември 1986 г., 19 ч.
ДТ „Рачо Стоянов“, Габрово
Последният посетител, от Владлен Дозорцев. Превод от руски Лилия Илиева.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография Тодор Чобанов.
В ролите: Станчо Димитров, Михаил Маринов, Корнелия Церовска, Светослав Бонев, Станка Радева.
Играна на 6 декември 1986 г., 11 ч.
Театър „София“, София
Тя е къщата, църквата и леглото, от Дарио Фо и Франка Раме. Превод от италиански Илияна Друмева.
Постановка Вили Цанков. Сценография Варя Узунова.
В ролите: Белла Цонева, Лъчезар Стоянов.
Играна на 6 декември 1986 г., 19 ч.
Театър 199, София
Последната нощ на Сократ, от Стефан Цанев.
Постановка Николай Поляков. Сценография Екатерина Енева.
В ролите: Васил Михайлов, Наум Шопов, Доротея Тончева.
Играна на 7 декември 1986 г., 11 ч.23
НТ „Иван Вазов“, София
Вечер, от Алексей Дударев.
Постановка Димитрина Гюрова. Сценография Атанас Велянов. Музика Крум Табаков.
В ролите: Георги Георгиев-Гец, Таня Масалитинова, Иванка Дими¬трова, Рачко Ябанджиев.
Играна на 7 декември 1986 г., 19 ч.
Обсъждане на Прегледа и обявяване на наградите. 8 декември 1986 г., 9.30 ч.
Жури за драматургия и критика с председател Васил Стефанов, секретар Рада Ба¬ларева и членове Надежда Сейкова, Невяна Инджева, Александър Жеков, Маргарит Минков, Валентин Стойчев, Светла Бенева присъди следните награди:
I награда на Стефан Цанев за пиесата „Животът – това са две жени“;
II награда на Иван Радоев за пиесата „Кълбовидна мълния“;
III награда на Станислав Стратиев за пиесата „Животът, макар и кратък“;
III награда на Милко Милков за пиесата „Тяхната последна любов“.
За театрална критика
на Любомир Тенев и Димитър Канушев за публикациите им във в. „Народна култура“ и сп. „Септември“.
Жури за реализация с председател Владимир Каракашев, секретар Наташа До¬бринска и членове Снежина Панова, Янко Чернев, Панчо Панчев, Димитър Цолов, Петър Филчев, Елена Цикова, Екатерина Енева, Александър Александров присъди следните награди:
За режисура
I награда не се присъжда;
II награда на Николай Поляков за „Последната нощ на Сократ“;
II награда на Димитър Стоянов за „Антигона“;
III награда на Здравко Митков за „Животът, макар и кратък“;
колективна награда
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик за спектакъла „Пейка“.
специална награда за режисура
Крикор Азарян за „Кълбовидна мълния“.24
За актьорско майсторство
I награда на Цветана Манева за ролята на Антигона в „Антигона“;
I награда на Тодор Колев за ролята в „Кълбовидна мълния“;
II награда на Наум Шопов за ролята във „Вечер“;
II награда на Васил Димитров за ролята в „Антигона“;
III награда на Катя Динева за ролята в „Пътят към Мека“;
III награда на Илия Добрев за ролята в „Кой се страхува от Вир¬джиния Улф“;
III награда на Кирил Варийски за ролята в „Животът, макар и кратък“.
За сценография
I награда на Тодор Игнатов за „Пътят към Мека“;
II награда на Невяна Кавалджиева за „Животът, макар и кратък“;
III награда на Лъчезар Явруков за „Кухненският асансьор“.
За оригинална музика
Юри Ступел за „Животът макар и кратък“ и „Сауна“.
За музикално оформление
Дора Грашева за „Антигона“.
Награда ОК на ОФ
Йордан Биков за ролята в „Семейство Тот“.
Награда на ОНС
Белла Цонева за ролята в „Тя е къщата, църквата и леглото“.
Отзиви и други текстове
Ангелов, Веселин. Значително събитие в театралния живот на страната (Във Вра¬ца предстои III национален преглед на камерните театрални постановки). Отечествен зов, бр. 5321, 28 ноември 1986, с. 1–3.
Бончев, Георги. С неугасващия пламък на изкуството. Отечествен зов, бр. 5325, 9 декември 1986, с. 1–3.
Каракашев, Владимир. Големите проблеми на малките сцени. Литературен фронт, бр. 51, 18 декември 1986.
Награди на Третия национален преглед на камерните театрални постановки. Отечествен зов, бр. 5325, 9 декември 1986, с. 3.
Програма на III национален преглед на камерните театрални постановки. Отече¬ствен зов, бр. 5321, 28 ноември 1986, с. 3.
Тенев, Любомир. Поезията на камерните сцени. Програмата на Прегледа.
Филчев, Петър. Малкият голям театър. Трети национален преглед на камерните теа¬трални постановки Враца’86. Народна култура, бр. 50, 12 декември 1986, с. 1 и 6.25
IV национален фестивал на малките театрални форми
17 – 23 май 1993 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Веселина Гюлева
Програма
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Загадъчната смърт на поета Елф, от Иренеуш Иредински.
Постановка Бойко Богданов. Сценография Румен Добрев. Музика Бойко Богданов.
В ролите: Елф – Захари Кайков; Тя – Нели Вълканова; Той – Георги Велчовски.
Играна на 17 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
Младежки театър, София
Чехов-ревю, по А. П. Чехов.
Постановка Иван Пантелеев. Сценография Елена Иванова. Музика Стефан Вълдобрев.
В ролите: Ферапон – Мариус Куркински; Александър – Галин Стоев; Шарлота – Радена Вълканова; Ана – Зорица Коцева; Яков – Петър Антонов.
Оркестър: Стефан Вълдобрев – акордеон; Линда Момчева – вио¬лончело.
Играна на 17 май 1993 г., 21 ч. (фоайе).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Щастливи дни, от Самюел Бекет. Превод от английски Антония Парчева.
Постановка Гриша Островски. Сценография Красимир Вълканов. Музикална среда Димитър Вълчев. Звукооформление Магда¬лена Люцканова.
В ролите: Уини – Татяна Лолова; Уили – Петър Пейков.
Играна на 18 май 1993 г., 18 ч. (голяма сцена).26
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Камината, от Маргарит Минков.
Постановка Маргарит Минков. Сценография и костюми Лили Бенева.
В ролите: Хенри – Огнян Спиров, Ирис – Биляна Дилкова.
Играна на 18 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
При закрити врати, от Жан Пол Сартр. Превод от френски Мария Коева.
Постановка Елена Цикова. Сценография Красимир Вълканов.
В ролите: Инес – Доротея Тончева; Гарсен – Ивайло Герасков; Естел – Бойка Велкова; Етажен прислужник – Йордан Биков.
Играна на 19 май 1993 г., 18 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Госпожица Юлия, от Аугуст Стриндберг. Превод от шведски Васа Ганчева.
Постановка Галин Стоев. Сценография Галин Стоев.
В ролите: Госпожица Юлия – Радост Костова, Жан – Емил Марков; Кристин – Мариана Крумова.
Играна на 19 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
ДТ – Враца
Частен детектив, от Антъни Шафър. Превод от английски Спас Николов.
Постановка Орлин Дяков. Сценография Орлин Дяков.
В ролите: Теодор Гайдарджив, Борислав Борисов.
Играна на 20 май 1993 г., 18 ч. (фоайе).
ДТ – Враца
М. Бътерфлай, от Дейвид Хенри Уонг. Превод от английски Мад¬лена Евгениева.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография Мария Диманова.
Музикално оформление Светослав Данаилов.
В ролите: Рене Галимар – Анастас Попдимитров; Сонг Лилинг – Огнян Симеонов; Марк (Другият мъж), Консулът Шарплес – Георги 27
Калчев; Момичето от порнографското списание – Малина Люти; Другарката Чин (Судзуки), Шу Фанг – Милена Рудева; Хелга – Мария Асенова; Тулон (Първият мъж), Съдията – Сава Георгиев и участници от Младежката театрална школа към театъра.
Играна на 20 май 1993 г., 21 ч. (фоайе).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Ставри Карамфилов. Сценография и костюми Лили Бенева.
В ролите: Мъжът – Огнян Спиров; Жената – Биляна Дилкова; с участието на Гаврил Цонков, Владимир Арнаудов, Николай Кимчев.
Играна на 21 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
Лазарица, от Йордан Радичков.
Постановка Симеон Димитров. Сценография Симеон Димитров. Костюми Грета Кръстева.
Моноспектакъл на Стоян Памуков.
Играна на 21 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Последният запис, от Самюел Бекет. Превод от френски Мария Георгиева.
Постановка Крикор Азарян. Сценография и костюми Елена Иванова. Музика Кирил Дончев.
Моноспектакъл на Наум Шопов.
Играна на 22 май 1993 г., 17 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“, София
Джендем хан, по мотиви от книгата на Екатерина Томова „Забра¬вени от небето“.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Зоя Генчева.
Моноспектакъл на Михаил Илийков.
Играна на 22 май 1993 г., 21 ч. (камерна сцена).28
НТ „Иван Вазов“, София
Камината, от Маргарит Минков.
Постановка Крикор Азарян. Сценография и костюми Елена Иванова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Хенри – Марин Янев; Ирис – Жана Караиванова.
Играна на 23 май 1993 г., 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Копринка Червенкова и членове Весела Груева, Виолета Дечева, Димитър Стайков, Никола Вандов, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Пантелеев за „Чехов-ревю“;
II награда на Крикор Азарян за „Камината“;
II награда на Галин Стоев за „Госпожица Юлия“;
III награда на Бина Харалампиева за „М. Бътерфлай“.
За сценография
I награда на Елена Иванова за сценографията на „Последния запис“ и „Камината“ и за костюмите в „Чехов-ревю“;
II награда на Мария Диманова за „М. Бътерфлай“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Бойка Велкова за ролята на Естел в „При закрити врати“;
II награда на Татяна Лолова за ролята на Уини в „Щастливи дни“;
III награда на Радост Костова за ролята на Госпожица Юлия в „Госпожица Юлия“.
За мъжка роля
I награда на Марин Янев за ролята на Хенри в „Камината“;
II награда на Наум Шопов за ролята на Крап в „Последният запис“;
III награда – не се присъжда.
Отзиви и други текстове
Ведов, Валери. Отново преглед на камерните театри. Зов за истина, бр. 19, 13–19 май 1993, с. 5.
Враца е театрален град. Национален фестивал на камерните постановки. Син зов, бр.21, 26.051993, с. 2.29
Гюлева, Веселина. Национален фестивал на малките театрални форми – Враца’93, 17–23 май (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 20, 14 май 1993, с. 8.
Завърши Националният преглед на камерните театри. Зов за истина, бр. 21, 27.05–2 юни 1993, с. 9.
Кошничарски, Иван. Ехо от Прегледа на камерните театри. Шанс, бр. 21, 1 юни 1993, с. 11.
Национален фестивал на малките театрални форми. Син зов, бр. 18, 5 май 1993, с. 5.
Национален фестивал на малките театрални форми (програма). Шанс, бр. 19, 18 май 1993, с. 2.
Театрални награди – Враца’93. Култура, бр. 22, 28 май 1993, с. 6.30

V национален фестивал на малките театрални форми
9 – 15 май 1994 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Александър Жеков.
Програма
НТ „Иван Вазов“, София
Великденско вино, от Константин Илиев.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Елена Иванова. Музикално оформление Иван Добчев.
В ролите: Кръстьо Никифоров – Велко Кънев; Гечо Немият – Цветан Алексиев.
Играна на 9 май 1994 г. от 18 ч. (голяма сцена).
НДК, София
Голготата на разбойника Варава, от Стефан Гечев.
Постановка Стоян Алексиев. Сценография и костюми Мария Ди¬манова.
В ролите: Веселин Калановски, Стефан Денолюбов, Антон Тонев, Димитър Бакалов, Ива Делева.
Играна на 9 май 1994 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Рачо Стоянов“, Габрово
Да поиграем на челик, от Яна Добрева.
Постановка Невена Митева. Сценография Ардаш Тавукчиян.
В ролите: Никоела Попова, Силвия Боева, Ружа Николова, Лилия Димитрова, Илия Костадинов, Станчо Димитров, Владимир Колев.
Играна на 10 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ – Враца
Чудо, от Иван Радоев.
Постановка Веселин Бояджиев. Сценография и костюми Петър Яков. 31
Музикално оформление Светослав Данаилов.
В ролите: Костадин – Спас Начев; Хаим – Сава Георгиев; Артаки – Георги Калчев; Таничка – Мария Асенова; Юсуф и Хер Браун – Теодор Гайдарджиев.
Играна на 10 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Чудо, от Иван Радоев.
Постановка Руси Карабалиев. Сценография и костюми Емил Петров.
В ролите: Петър Кьосев, Марчо Костов, Огнян Спиров, Марта Кънчева, Николай Кимчев.
Играна на 11 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
От другата страна, от Станислав Стратиев.
Постановка Пламен Марков. Сценография и костюми Нейко Нейков. Музика Румен Цонев.
В ролите: I старец – Никола Анастасов; II старец – Катя Паскалева; III старец – Пламен Дончев; IV старец – Георги Калоянчев; V ста¬рец – Татяна Лолова. Участват и студентите от НАТФИЗ: Албена Колева, Галина Зилянова, Йоанна Микова, Люба Пашова, Мирослава Бонжева, Невена Цанева, Владимир Николов, Виктор Бисеров, Йор¬дан Николов, Камен Иванов, Росен Пенчев, Станислав Димитров, Стефан Щерев, Христо Мицков.
Играна на 11 май 1994 г. от 20 ч (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Аризона – пейзаж с ландроувър, от Евгени Василев.
Постановка Иван Добчев. Сценография: Зоя Генчева.
В ролите: Бай Йордан – Николай Мандаджиев; Вълчо – Любомир Василев; Комшията – Александър Василев (сътрудник).
Играна на 12 май 1994 от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Упражнения по стил, от Реймон Кьоно. Превод от френски Васил Сотиров и Елена Томалевска.
Постановка Владимир Петков. Сценография Петър Митев. Музика Ира Соколова.32
В ролите: Цанка Цанева, Димитър Мартинов, Тошо Николов, Тодор Близнаков.
Играна на 12 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Рожден ден, от Харолд Пинтър. Превод от английски Михаил Туй¬ков. Консултант на превода Галина Томова-Станкева.
Постановка Стоян Камбарев. Сценография и костюми Невяна Ка¬валджиева. Музикално оформление Михаил Шишков.
В ролите: Пийти – Петър Слабаков; Мег – Татяна Лолова; Стенли – Кирил Варийски; Лулу – Ирини Андонис (студентка от НАТФИЗ); Голдберг – Ангел Георгиев; Маккен – Любомир Фърков.
Играна на 13 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Стари времена, от Харолд Пинтър. Превод от английски Михаил Туйков.
Постановка Николай Поляков. Сценография Марина Райчинова.
В ролите: Пламена Гетова, Надя Чернева, Атанас Атанасов.
Играна на 13 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Константин Величков“, Пазарджик
Последният янки, от Артър Милър. Превод от английски Меглена Караламбова.
Постановка Владлен Александров. Сценография Петьо Начев.
В ролите: Лерой Хамилтън – Кирил Янчулев; Патриша – Албена Колева; Фрик – Иво Русев; Карън – Ваня Керкелова.
Играна на 14 май 1994 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Държавен пътуващ театър, София
Стъклената менажерия, от Тенеси Уилямс. Превод от английски Николай Бинев.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Чайка Петрушева.
В ролите: Валери Сегменски, Иванка Бенчева, Росица Александрова, Валентин Танев.
Играна на 14 май 1994 г. от 20 ч. (голяма сцена).33
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Побъркани от любов, от Сам Шепърд. Превод от английски Нели Лозанова.
Постановка Николай Ламбрев. Сценография Николай Ламбрев.
В ролите: Василена Атанасова, Георги Василев, Антон Тонев, Си¬меон Алексиев.
Играна на 15 май 1994 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДТ – Враца
Мръсни ръце, от Жан Пол Сартр.
Постановка Николай Поляков. Сценография Марина Райчинова.
В ролите: Олга – Ивелина Полякова; Принцът Шарл – Анастас Попдимитров; Хуго – Огнян Симеонов; Джесика – Милена Рудева; Карски – Георги Калчев; Хьодерер – Сава Георгиев; Луи – Орлин Дяков; Жорж – Теодор Гайдарджиев; Елик – Борислав Борисов, Детето – Росен Цветков.
Играна на 15 май 1994 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Явор Койнаков и членове Веселина Гюлева, Рада Баларева, Николай Йорданов, Юрий Дачев, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Добчев за „Великденско вино“;
II награда на Стоян Камбарев за „Рожден ден“;
III награда на Николай Поляков за „Мръсни ръце“;
III награда на Красимир Спасов за „Стъклената менажерия“.
За сценография
I награда на Невяна Кавалджиева за „Рожден ден“;
II награда на Чайка Петрушева за „Стъклената менажерия“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Василена Атанасова за ролята в „Побъркани от любов“;
II награда на Татяна Лолова за ролята на Мег в „Рожден ден“;
III награда на Албена Колева за ролята в „Последният янки“.34
За мъжка роля
I награда на Велко Кънев за ролята на Кръстьо Никифоров във „Великденско вино“;
II награда на Сава Георгиев за ролята на Хьодерер в „Мръсни ръце“;
III награда на Огнян Спиров за ролята в „Чудо“.
Отзиви и други текстове
Враца’94. Национален фестивал на малките театрални форми (награди). Театър, кн. 7–8, 1994, с. 42–43.
Гюлева, Веселина. Между българския дух и американската мечта. Култура, бр. 21, 27 май 1994, с. 6.
Жеков, Александър. Второто издание... (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17, 29 април 1994, с. 7.
Завесата е спусната, наградите – раздадени. Зов за истина, бр. 19, 19–25 май 1994, с. 2.
Задава се театрален фестивал във Враца. Шанс, бр. 16, 26 април 1994, с. 12.
Илиева, Миглена. „Малкият“ театър не е вече малък. Дума, бр. 129, 11 май 1994, с. 12.
Коцева, В. Завърши Прегледа на малките театрални форми. Шанс, бр. 19, 17 май 1994, с. 2.
Награди за режисура в Националния фестивал на малките театрални форми. Шанс, бр. 19, 17 май 1994, с. 1.
Николова, Румяна. Враца събра цвета на националните ни жреци на Мелпомена. Син зов, бр. 20, 18 май 1994, с. 2.
Предстоящи театрални празници във Враца. Зов за истина, бр. 15, 21–27 април 1994, 2.
Театрални награди – Враца’94. Култура, бр. 20, 20 май 1994, с. 8.
Трифоновска, Светлана. Малки форми с монументални намерения. Век 21, бр. 24, 22 юни 1994, с. 1 и 9.
Фестивал на малките театрални форми – Враца’94. Шанс, бр. 17, 3 май 1994, с. 13.
Фестивалът на малките театрални форми във Враца е открит. Зов за истина, бр. 18, 12–18 май 1994, с. 2.35

VI национален фестивал на малките театрални форми
7 – 13 май 1995 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматичен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Никола Вандов
Основна програма
ДТ – Враца
Удушвачът, от Азис Несин.
Постановка Николай Колов. Сценография Петър Яков.
В ролите: Чиновник по газта – Сава Георгиев; Сиен – Юлия Ганчева; Диха – Мария Асенова.
Играна на 7 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
В полите на Витоша, от П. К. Яворов.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Марина Райчинова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Христо Христофоров – Атанас Атанасов; Стефан Н. Драгоданоглу – Стефан Данаилов; Д-р Васко Чипиловски – Ми¬хаил Петров; Чудомир Чипиловски – Петър Попйорданов; Марко Петрович – Сава Хашъмов; Г-ца Мила Драгоданова – Рени Вран¬гова; Г-жа Елисавета Драгоданоглу – Жана Караиванова; Г-жа Амелия М. Петрович – Добринка Станкова; Слугинче – Снежанка Илиева; Вестникарски сътрудник – Венцислав Асенов; Ваксаджия – Оксиян Доникян.
Играна на 7 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Амеде или как да се отървем от него, от Йожен Йонеско. Превод от френски Наташа Колевска.
Постановка Елена Цикова. Сценография и костюми Красимир Вълканов. Музикално оформление Асен Аврамов.36
В ролите: Амеде Букчиниони – Георги Калоянчев; Мадлен – Катя Па¬скалева. И студентите от класа-студия към театъра: Амеде I – Камен Иванов; Мадлен I – Невена Цанева; Пощальон – Виктор Бисеров; Аме¬рикански войник – Христо Бонин; Мадо – Галина Зилянова; собстве¬никът на бара – Емануил Манолов; I сержант – Станислав Димитров; II сержант – Стефан Щерев; Мъж на прозореца – Йордан Николов; Жена на прозореца – Люба Пашова; II мъж – Владимир Николов.
Играна на 8 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Леонс и Лена, по Георг Бюхнер, Артюр Рембо, Жан Жьоне. Превод на „Леонс и Лена“ от немски Ирина Илиева.
Постановка Галин Стоев (BG). Сценография и костюми Ан Уо (USA).
В ролите: Крал Петер – Пламен Сираков; Принц Леонс – Веселин Цанев; Принцеса Лена – Албена Павлова; Валерио – Николай Уру¬мов; Гувернантка – Мария Статулова; Розета – Красимира Кузманова (студентка от НАТФИЗ).
Играна на 9 май 1995 г. от 20 ч (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Вуйчо Ваньо, от А. П. Чехов. Превод от руски на Иван Добчев.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Никола Торома¬нов и Даниела Олег Ляхова. Художествено осветление по идея на Емил Христов
В ролите: Серебряков, Александър Владимирович – Ицхак Финци; Елена Андреевна – Светлана Янчева; София Александровна (Соня) – Лидия Стефанова; Войницка, Мария Василевна – Невена Ман¬даджиева; Войницки, Иван Петрович – Красимир Доков; Астров, Михаил Лвович – Владимир Пенев; Телегин, Иля Илич – Чавдар Монов; Марина – Цветана Манева; Ефим – Мариан Бозуков.
Играна на 10 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Три сестри, от А. П. Чехов. Превод от руски на Маргарита Младе¬нова.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Нико¬ла Тороманов и Даниела Олег Ляхова. Музика Асен Аврамов. 37
Художествено осветление Емил Христов.
В ролите: Прозоров, Андрей Сергеевич – Петър Пейков; Наталия Ивановна – Деляна Хаджиянкова; Олга – Лидия Стефанова; Маша – Жорета Николова; Ирина – Светлана Янчева; Кулигин, Фьодор Илич – Владимир Йочев; Вершинин, Александър Игнатиевич – Ицхак Финци; Тузенбах, Николай Лвович – Владимир Пенев; Со¬льоний, Василий Василиевич – Цветан Алексиев; Чебутикин, Иван Романович – Наум Шопов; Федотик, Алексей Петрович – Георги Гавазов; Ферапонт – Чавдар Монов; Няня – Невена Мандаджиева.
Играна на 11 май 1995 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Театър 199, София
Шърли Валънтайн, от Уили Ръсел. Превод от английски Андрей Филипов.
Постановка Тодор Колев. Сценография Петя Стойкова.
Моноспектакъл на Илка Зафирова.
Играна на 11 май 1995 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Театър „Кредо“, София
Шинел, по Н. В. Гогол.
Постановка Светлозар Гагов.
В ролите: Васил Василев-Зуека, Нина Димитрова.
Играна на 12 май 1995 г. от 16 ч. (камерна сцена).
Театрален департамент към НБУ, София
Бит II, по Иван Хаджийски.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография Зарко Узунов.
В ролите: Елена Панайотова, Вероника Петрова, Ася Иванова, Де¬сислава Минчева, Дарина Параскова, Мария Шипочка, Цветелина Господинова.
Играна на 12 май 1995 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Частите на нощта, от Георги Тенев.
Постановка Явор Гърдев. Сценография Никола Тороманов и Да¬ниела Олег Ляхова.38
В ролите: Притежател – Тодор Близнаков; Принц – Николай Ни¬колов; Пазител, Сянка – Петър Горанов; Гадателка – Снежана Ни¬колова; Принцеса – Снежина Петрова; Спяща принцеса – Мария Червенкондева (сътрудник).
Играна на 12 май 1995 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Васил Друмев“, Шумен
Царството земно, от Тенеси Уилямс.
Постановка Бойко Богданов. Сценография Бойко Богданов.
В ролите: Пилето – Валентин Ченков; Миртл – Карамфила Кръстева; Лот – Косьо Станев.
Играна на 13 май 1995 г. от 16 ч. (голяма сцена).
ДТ „Сава Огнянов“, Русе
Надежда Сляпата, от Боян Папазов
Постановка Любомир Дековски. Сценография и костюми Виолета Радкова. Музикална картина и изпълнение Михаил Шишков и Михаил Шишков – син.
В ролите: Анелия Шишкова, Иван Божков.
Играна на 13 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ – Кърджали
Тъжната крава и нейният бик, от Константин Соколов.
Постановка Димитър Игнатов. Сценография и костюми: Иван Карев и Весела Статкова.
В ролите: Тя – Антоанета Миланова; Майката – Маргарита Атана¬сова; Той – Димитър Варадинов; Бащата – Михаил Николов.
Играна на 13 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Паралелна програма
Скопски драматичен театър, Македония
Сега му е майката, от Горан Стефановски.
Постановка Димитар Станковски.
Играна на 7 май 1995 г. от 22 ч. (камерна сцена).39
Скопски драматичен театър, Македония
Случка в зоопарка, от Едуард Олби.
Постановка Димитар Станковски.
Играна на 8 май 1995 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Libero Teatro dei Gatti, Ферара, Италия
Работа в движение, по Реймон Кьоно.
Постановка Паола Касоти.
Играна на 9 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър „Монплезир“, Санкт Петербург, Русия
Мой пръв приятелю, по спомени на И. И. Пущин и произведения на А. С. Пушкин.
Постановка Игор Ларин.
Моноспектакъл на Игор Ларин.
Играна на 10 май 1995 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Копринка Червенкова и членове Весела Груева, Виолета Дечева, Ромео Попилиев, Юрий Дачев, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Добчев за „Вуйчо Ваньо“;
II награда на Маргарита Младенова за „В полите на Витоша“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Даниела Олег Ляхова за „Вуйчо Ваньо“;
II награда на Никола Тороманов за „Частите на нощта“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда на Светлана Янчева за ролята на Елена Андреевна във „Вуйчо Ваньо“;
III награда на Мария Статулова за ролята на Гувернантка в „Леонс и Лена“.40
За мъжка роля
I награда на Атанас Атанасов за ролята на Христо Христофоров във „В полите на Витоша“;
I награда на Владимир Пенев за ролята на Михаил Лвович във „Вуйчо Ваньо“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
Отзиви и други текстове
Вандов, Никола. Реката и притоците. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 15, 14 април 1995, с. 7.
Враца’95 (07 май – 13 май) Национален фестивал на малките театрални форми. Театър, кн. 7–8, 1995, с. 49.
Дачев, Юрий. Мелпомена мокра до колене. Неделен Стандарт, 21 май 1995, с. 38.
Дечева, Виолета. Драматургията Враца’95. Култура, бр. 20, 19 май 1995, с. 12.
Динева, Лилия. Съюзът на артистите раздаде... (фондация „Идея за театър“ даде своята награда и статуетка на Национален фестивал на малките театрални форми във Враца.) Континент, бр. 72, 28 март 1995.
Евгениева, Цветана. Театрален маратон във Враца. Отечествен фронт, бр. 13538, 4 май 1995, с. 4.
Н. В. Театрални награди. (Наградата на фондация „Идея за театър“ се връчва на ДТ – Враца за организиране и провеждане на Националния фестивал на малките театрални форми) Култура, бр. 14, 7 април 1995, с. 3.
Награди – Враца 1995. Култура, бр. 20, 19 май 1995, с. 12.
Постановката „Вуйчо Ваньо“ взе всички награди от фестивала. Зов за истина, бр. 17, 17–28 май 1995, с. 3.
Стефанова, Мария. „Вуйчо Ваньо“ без конкуренция във Враца. Стандарт, бр. 62,15 май 1995, с.14.
Театрални постановки радват любители. Зов за истина, бр. 18, 10–16 май 1995, с. 2.
Театрални съзвездия на врачанска сцена. Син зов, бр. 18, 10 май 1995, с. 2.
Тошева, Райна. 90 хил. лева раздаде жури с потискащо единодушие. Новинар, 15 май 1995.
Харалампиева, Бина. Фестивалът е уникална проява в културния живот на Враца. Зов за истина, бр. 18, 24–30 май 1995, с. 4.
Червенкова, Копринка. Младите чрез суперусловност показват, че ни мразят, а това е прекрасно. Зов за истина, бр. 18, 24–30 май 1995, с. 4.

VII национален фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 1996 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Юрий Дачев.
Селекционер на паралелната програма Анастас Попдимитров.
Основна програма
ДКТ – Враца
Шоколадовият войник, от Бърнард Шоу.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Блънчли – Огнян Симеонов; Райна – Ваня Герджикова; Екатерина – Ивелина Полякова; Майор Петков – Сава Георгиев; Никола – Борислав Борисов; Лука – Румяна Мерджанска; Сергей Са¬ранов – Анастас Попдимитров; Руски офицер – Теодор Гайдарджиев.
Играна на 16 май 1996 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
НДК, София
Дамата с кученцето, от А. П. Чехов. Сценична версия Мариус Куркински.
Постановка Мариус Куркински.
Моноспектакъл на Мариус Куркински.
Играна на 17 май 1996 г. от 16 ч. (балетна сцена).
ДТ – Димитровград
Слугините, от Жан Жьоне. Превод от френски Валентин Маринов. Сценична версия Явор Гърдев.
Постановка Явор Гърдев. Сценография и костюми Никола Торома¬нов. Музикално оформление Явор Гърдев.
В ролите: Клер – Снежина Петрова; Соланж – Жана Илиева; Мадам – Мариана Крумова.
Играна на 17 май 1996 г. от 14 ч. (голяма сцена).42
НТ „Иван Вазов“, София
Двама на люлката, от Уилям Гибсън. Превод от английски Григор Павлов. Сценична редакция Красимир Спасов.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Чайка Пе¬трушева. Музика Петър Радевски.
В ролите: Гитъл Моска – Рени Врангова; Джери Райън – Андрей Баташов.
Играна на 17 май 1996 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).
ДТ – Димитровград
Невеста Боряна, от Петко Тодоров.
Постановка Валерия Вълчева. Сценография и костюми Диляна Първанова.
В ролите: Боряна – Даниела Викторова; Димо – Милен Димитров; Майката – Мария Николова; Бащата – Константин Стайков; Свекъ¬рвата – Пепа Свинарова.
Играна на 18 май 1996 г. от 15 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Вечес¬лав Парапанов. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Жената – Албена Георгиева; Мъжът – Владимир Пенев.
Играна на 18 май 1996 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Държавен пътуващ театър, София
Истинският запад, от Сам Шепърд. Превод от английски Леонид Дуков.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Чайка Пе¬трушева. Музикално оформление Красимир Спасов.
В ролите: Иво Горчев, Димитър Мартинов, Валери Сегменски, Ро¬сица Александрова, Вяра Табакова.
Играна на 19 май 1996 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
Чудесна неделя за Крев Кьор, от Тенеси Уилямс. Превод от ан¬глийски Здравко Митков.43
Постановка Здравко Митков. Сценография и костюми Чайка Пе¬трушева.
В ролите: Полина Доростолска, Антоанета Кръстникова, Димитрина Тенева, Аглика Бояджиева.
Играна на 19 май 1996 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
С любовта шега не бива, от Алфред дьо Мюсе. Превод от френски Ерма Гечева.
Постановка, Галин Стоев. Сценография Галин Стоев. Музикално оформление Галин Стоев.
В ролите: Хор – Николай Кимчев; Баронът – Андраш Кончалиев; Пердикан – Емил Марков; Камий – Радост Костова; Г-н Блазиус – Петър Кьосев; Г-н Бриден – Марчо Костов; Г-жа Плюш – Бистра Тупарова; Розет – Сибила Серафим.
Играна на 20 май 1996 г. от 17.30 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Въведение в тяхната картина, от Маргарит Минков.
Постановка Иван Урумов. Сценография и костюми Надежда Митева. Музика Стефан Вълдобрев.
В ролите: Александър – Георги Кадурин; Джована – Йорданка Сте¬фанова; Педро – Тодор Близнаков; Еми – Мария Статулова.
Играна на 20 май 1996 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Три високи жени, от Едуард Олби. Превод от английски Гергана Дойнова.
Постановка Христо Христов. Сценография Христо Христов.
В ролите: Меглена Караламбова, Пламена Гетова, Таня Томова, Христо Живков.
Играна на 21 май 1996 г. от 14 ч. (камерна сцена).
Свободен театър, София
Мисията, от Ханс Крендлесбергер. Превод от немски Райна Ко¬нушлиева.44
Постановка Валентин Ганев. Сценична среда Валентин Ганев. Ко¬стюми Елена Иванова. Музикално оформление Валентин Ганев.
В ролите: Госпожица Винтер – Невена Мандаджиева; Госпожица Хевенли – Жоржета Чакърова.
Играна на 21 май 1996 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Младежки театър, София
Нощта на трибадите, от Пер Улув Енквист. Превод от шведски Вера Ганчева.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Чайка Пе¬трушева. Музикално оформление Асен Аврамов.
В ролите: Аугуст Стриндберг – Атанас Атанасов; Сири фон Есен-Стриндберг – Мая Бабурска; Мари-Каролин Давид – Станка Калчева; Виго Шиви – Мариан Маринов.
Играна на 21 май 1996 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Плешивата певица, от Йожен Йонеско. Превод от френски Бояна Петрова.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография и костюми Борислав Чакринов.
В ролите: Румяна Мерджанска, Борислав Борисов, Марина Котева, Сава Георгиев.
Играна на 22 май 1996 г. от 17 ч. (камерна сцена).
Паралелна програма
Народен театър – Битола, Македония
Слугините, от Жан Жьоне.
Постановка Александър Ковачевик. Сценография Валентин Свето¬заров. Костюми Благой Мицевски.
В ролите: Елена Моше, Валентина Грамосли, Юлияна Стефанова.
Играна на 16 май 1996 г. от 20 ч. (голяма сцена).45
Театър „Монплезир“, Санкт Петербург, Русия
Евгений Онегин, от А. С. Пушкин.
Постановка Игор Ларин.
Моноспектакъл на Игор Ларин.
Играна на 18 май 1996 г. от 17 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Димитър Чернев и членове Калина Стефанова, Виолета Дечева, Ромео Попилиев, Димитър Стайков, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Красимир Спасов за „Нощта на трибадите“;
I награда на Маргарита Младенова за „Нирвана“;
II – не се присъжда;
III награда на Николай Поляков за „Шоколадовият войник“.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Никола Тороманов за „Слугините“;
II награда на Мария Диманова за „Шоколадовият войник“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Албена Георгиева за ролята на Жената в „Нирвана“;
II награда на Станка Калчева за ролята на Мари-Каролин Давид в „Нощта на трибадите“;
III награда на Румяна Мерджанска за ролята в „Плешивата певица“.
За мъжка роля
I награда на Атанас Атанасов за ролята на Аугуст Стриндберг в „Нощта на трибадите“;
I награда на Владимир Пенев за ролята на Мъжът в „Нирвана“;
II награда на Мариус Куркински за ролите в „Дамата с кученцето“;
III награда – не се присъжда.
Отзиви и други текстове
Враца – Национален фестивал на малките театрални форми – 1996. Номинации. Награди. Театър, кн. 5–6, 1996, с. 25.
Враца отново събира театралния свят. Зов за истина, бр. 18, 8–14 май 1996, с. 1.
Дечева, Виолета. Средата Враца. Култура, бр. 22, 31 май 1996, с. 5.46
Завърши Прегледът на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 21, 29.05–4 юни 1996, с. 2.
Йоцова, Теменужка. Красимир Спасов взе наградата за малка театрална форма във Враца. Континент, 27 май 1996.
Награда за женска роля грабна Румяна Мерджанска. Зов за истина, бр. 21, 29.05–4 юни 1996, с. 2.
Награди. Култура, бр. 22, 31 май 1996, с. 5.
Национален преглед на малките театрални форми. (Програма.) Зов за истина, бр. 18, 8–14 май 1996, с. 12.
Национален фестивал на малките театрални форми – Враца 1996. Син зов, бр. 19, 15 май 1996, с. 7.
Национален фестивал на малките театрални форми – Враца’96 (селекция). Култура, бр. 19, 10 май 1996.
Национален фестивал. 15 малки пиеси отличени за Враца. Пари weekend, 4 май 1996, с. 14.
Пантилеева, Татяна. Пепеляшка на фестивал. Враца’96. (През погледа на двама студенти по театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на Калина Сте¬фанова.) Театър, кн. 7–8, 1996, с. 46.
Пенева, Ники. Актьори от 13 трупи ще радват врачани. Конкурент, бр. 2, 13–19 май 1996, с 13.
Постановката „Плешивата певица“ на врачанска сцена. Зов за истина, бр. 16, 23.04–30 април 1996, с. 8.
Враца’96. Програма на фестивала. Култура, бр. 19, 10 май 1996, с 3.
Синът на Пеньо Пенев с приз за мъжка роля на фестивала във Враца. Конкурент, бр. 4, 27.05–2 юни 1996, с 13.
Тошева, Райна. „Страх и любов“ обеща Фестивалът на малките театрални форми. Шанс, бр. 18, 7 май 1996, с. 12.
Тошева, Райна. „Страх и любов“ обещава театрален фестивал. Новинар, 7 май 1996.
Трифоновска, Светлана. Малките театрални форми започват на 16 май. Син зов, бр. 19, 15 май 1996, с. 7.
Цветков, Лъчезар. Скромен спомен за един фестивал. Враца’96. (През погледа на двама студенти по театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на к.и.к. Калина Стефанова.) Театър, кн. 7–8, 1996, с. 45–46.47

VIII национален фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 1997 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Явор Койнаков.
Селекционер на паралелната програма Анастас Попдимитров.
Основна програма
ДКТ – Враца
Урокът, от Йожен Йонеско. Превод от френски Бояна Петрова.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография и костюми Борислав Чакринов.
В ролите: Учителят – Сава Георгиев; Ученичката – Таня Казанджие¬ва; Прислужница – Ивелина Полякова.
Играна на 17 май 1997 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Държавен пътуващ театър, София
Звезди и перуки, от Пол Зиндел. Превод от английски Григор Павлов.
Постановка Николай Ламбрев. Сценография и костюми Нина Па¬шова. Музика Михаил Шишков.
В ролите: Добринка Гецова, Йордан Петков, Таня Люцканова, Анна Михайлова, Мирослав Чакринов, Таня Боева, Иво Горчев.
Играна на 18 май 1997 г. от 18 ч. (камерна сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Пансион за кучета, от Юрий Дачев.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография и костюми Мария Диманова. Музика Петър Радевски.
В ролите: Божана – Илка Зафирова; Филип – Георги Русев; Вик¬тор – Христо Мутафчиев, Двойникът на Чаплин – Ицхак Финци; Пътник без багаж – Стефан Илиев; Музиканти – Таню Маринов, Младен Стоянов.
Играна на 18 май 1997 г. от 20 ч. (голяма сцена).48
ДТ „Крум Кюлявков“, Кюстендил
Въведение в тяхната картина, от Маргарит Минков.
Постановка Елена Панайтова. Сценография арх. Мирена Николова.
В ролите: Христо Ботев, Мартин Ноев, Бистра Чолева, Вероника Миткова.
Играна на 19 май 1997 г. от 17 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Соната за призраци, от Аугуст Стриндберг. Превод от шведски Васа Ганчева.
Постановка Деляна Манева. Сценография и костюми Тодор Игнатов.
В ролите: Полина Велинова, Георги Велчовски, Теодора Михайлова, Мария Гинкова, Антоанета Петрова, Михаил Мутафов.
Играна на 19 май 1997 г. от 20.30 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Нощта на алкохолиците, по Венедикт Ерофеев. Драматизация Пламен Панев.
Постановка Пламен Панев. Сценография и костюми Нина Пашова.
В ролите: Добрин Досев, Севина Алтънова, Христо Бонин, Тодор Кайков, Дафина Кацарска.
Играна на 20 май 1997 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДКТ – Враца
Пансион за кучета, от Юрий Дачев.
Постановка Иван Урумов. Сценография Иван Урумов.
В ролите: Божана – Марина Котева; Филип – Сава Георгиев; Виктор – Красимир Радков; Пътникът – Борислав Борисов; Двойникът на Чарли Чаплин – Тодор Гайдарджиев.
Играна на 21 май 1997 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Денят, от Боян Иванов.
Постановка Боян Иванов. Сценография и костюми Надежда Симео¬нова. Музикално оформление Боян Иванов.
В ролите: Първият – Цветомир Лазаров; Вторият – Николай Николов.
Играна на 21 май 1997 г. от 19 ч. (голяма сцена).49
Младежки театър, София
Лунните невени, от Пол Зиндел. Превод от английски Жана Мол¬хова.
Постановка Николай Бинев. Сценография и костюми Екатерина Енева. Музикално оформление Данко Йорданов.
В ролите: Беатрис – Маргарита Пехливанова; Рут – Силвия Лулчева; Матилда (Тили) – Ангелина Славова; Нени – Боряна Георгиева.
Играна на 21 май 1997 г. от 21 ч. (камерна сцена).
ДТ „Сава Огнянов“, Русе
Лека пиеса, от Небойша Ромчевич. Превод от сръбохърватски Емилия Недкова.
Постановка Златко Пакович (Сърбия и Черна гора). Сценография и костюми Виолета Радкова. Музика Пламен Райков.
В ролите: Венцислав Петков, Галина Миланова, Мариана Крумова, Никола Чиприянов, Николай Ангелов, Владимир Данченко.
Играна на 22 май 1997 г. от 17 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Маркиза дьо Сад, от Мишима Юкио. Превод от японски Дора Барова. Сценична редакция Галин Стоев.
Постановка Галин Стоев. Сценография и костюми Елена Иванова. Режисьор на движенията Сюзън Неш (Великобритания).
В ролите: Рьоне (Маркиза дьо Сад) – Радост Костова; Г-жа Монт¬рьой – Ванча Дойчева; Ан – Радена Вълканова; Баронеса дьо Симиан – Емануела Шкодрева; Графиня дьо Сен-Фон – Йорданка Кузманова; Шарлот – Жоржета Чакърова.
Играна на 22 май 1997 г. от 19 ч. (камерна сцена).50
Паралелна програма
Театър STU, Краков, Полша
Сценарий за един несъществуващ, но възможен актьор-инструменталист, от Бохуслав Шефер.
Постановка Ян Пешек.
Моноспектакъл на Ян Пешек.
Играна на 19 май 1997 г. от 19 ч. (балетна сцена).
ДТ – Суми, Украйна
Сватба в стил ретро, от Александър Галин.
Постановка Сергей Кузик.
Играна на 20 май 1997 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Жури с председател Александър Жеков и членове Весела Груева, Кремена Бабачева, Венета Дойчева, Валентин Стойчев, присъди следните награди:
За режисура
I награда – не се присъжда;
II награда на Борислав Чакринов за „Урокът“;
II награда на Галин Стоев за „Маркиза дьо Сад“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Елена Иванова за „Маркиза дьо Сад“;
III награда на Мирена Николова за „Въведение в тяхната картина“.
За женска роля
I награда на Илка Зафирова за ролята на Божана в „Пансион за кучета;
II награда на Маргарита Пехливанова за ролята на Беатрис в „Лунните невени“;
II награда на Радост Костова за ролята на Рьоне в „Маркиза дьо Сад“;
III награда на Севина Алтънова за ролята в „Нощта на алкохо¬лиците“.51
За мъжка роля
I награда на Сава Георгиев за ролята на Учителят в „Урокът“;
II награда на Георги Русев за ролята на Филип в „Пансион за кучета“;
III награда на Добрин Досев за ролята в „Нощта на алкохолиците“.
Отзиви и други текстове
В., Н. От 17 до 22 май... Култура бр. 22, 6 юни 1997, с. 5.
Дойчева, Венета. Залози и покрития. Литературен вестник, 11–17 юни 1997, с. 7.
Един фестивал и добре да върви – свършва. Зов за истина, бр. 12, 28 май 1997, с. 2.
Камерният камерен театър. (Разговор между Весела Груева и Александър Жеков.) Култура бр. 22, 6 юни 1997, с. 5.
Койнаков, Явор. Направете своите залози! (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 18. 9 май 1997, с. 2.
Минкова, Илияна. Около 17 милиона ще глътне театралният фестивал във Враца. Шанс, бр. 18, 12 май 1997, с. 4.
Национален фестивал на малките театрални форми – Враца’97. (Награди.) Култура, бр. 21, 30 май 1997, с. 4.
Награди на фестивала на малките театрални форми – Враца’97. Литературен вестник, 4–10 юни 1997.
Николаева, Пепа. 13 камерни постановки се състезават във Враца. Конкурент, бр. 20, 13 май 1997, с 17.
Програма на фестивала. Култура, бр. 18. 9 май 1997.
Фестивал на малките театрални форми. (Програма.) Зов за истина, бр. 11, 14 май 1997, с. 1–2.52

IX национален фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 1998 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Ромео Попилиев.
ДКТ – Враца
Щастлив случай, от Славомир Мрожек. Превод от чешки Петър Дамянов.
Постановка Елена Цикова. Сценография и костюми Красимир Вълканов.
В ролите: Мъжът – Огнян Симеонов; Жената – Румяна Мерджан¬ска; Новодошлият – Борислав Борисов; Старецът – Сава Георгиев; Пеленачето – Красимир Радков.
Играна на 17 май 1998 г. от 19 ч. (камерна сцена).
НДК, София
Трейнспотинг, по Ървин Уелш.
Постановка Иван Пантелеев. Сценография Александър Смолянов. Костюми Милена Пантелеева. Звук „Тибетски сърца“.
В ролите: Рент Бой – Петър Антонов; Спейд – Цветан Алексиев; Сик Бой – Виктор Бисеров; Даян – Радена Вълканова.
Играна на 18 май 1998 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Домът на Бернарда Алба, от Федерико Гарсия Лорка. Превод от испански Лъчезар Мишев. Сценична адаптация Енчо Халачев.
Постановка Енчо Халачев. Сценография и костюми Мария Дима¬нова. Музикално оформление Енчо Халачев. Танци и пластика Петя Стоилова.
В ролите: Бернарда – Бистра Тупарова; Мария Хосефа – Юлия Джив¬джорска; Ангустиас – Соня Дюлгерова; Магдалена – Албена Чобанова; Амелия – Мария Златанова; Мартирио – Биляна Дилкова; Адела – Филипа Балдева; Понсия – Нина Болгар; Слугиня – Маруся Кацарска.
Играна на 18 май 1998 г. от 19 ч. (голяма сцена).53
КТ, Варна
Портрети, по едноактни пиеси „Предложение“ и „Мечка“ от А. П. Чехов. Сценичен вариант Съни Сънински.
Постановка Съни Сънински. Сценография Съни Сънински. Музи¬кално оформление Съни Сънински.
В ролите: Диана Цолевска, Николай Проданов, Христо Колев.
Играна на 18 май 1998 г. от 21 ч. (камерна сцена).
Младежки театър, София
Тайната на Джордж Вашингтон, от Миро Гавран. Превод от сръбски Александра Ливен.
Постановка Владимир Симов. Сценография и костюми Марина Янева. Музикално оформление Владимир Симов.
В ролите: Марта Вашингтон – Нина Стамова; Силвия Карвър – Ана Петрова.
Играна на 19 май 1998 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Най-сетне край, от Петер Турини. Превод от немски Владко Мур¬даров.
Постановка Николай Георгиев.
Моноспектакъл на Стефан Попов.
Играна на 19 май 1998 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Иван Радоев“, Плевен
Пясъчен пъзел, от Яна Добрева.
Постановка Елефтери Елефтеров. Сценография и костюми Людмила Петрова.
В ролите: Гергана Бърдарова, Гергана Цанева, Ваня Тодорова, Нина Илиева.
Играна на 19 май 1998 г. от 21 ч. (камерна сцена).
Общински театър „Възраждане“, София
Михал Мишкоед, от Сава Доброплодни. Сценичен вариант Нико¬лай Ламбрев.
Постановка Николай Ламбрев. Сценография арх. Ангел Ахрянов. Костюми Нина Пашова. Музика Кирил Дончев.54
В ролите: Ангел Георгиев-Ачо, Роберт Янакиев, Биляна Петринска, Даниел Цочев, Татяна Захова, Огнян Узунов, Анриета Далова, Ивет Радулова.
Играна на 20 май 1998 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“, София
Тирезий Слепият, по „Едип цар“ на Софокъл. Сценарий Иван Добчев. Текст Кирил Мерджански.
Постановка Иван Добчев. Сценография Иван Добчев. Костюми Даниела Олег Ляхова.
В ролите: Тирезий – Владимир Пенев; Едип – Филип Аврамов; Ве¬стител – Чавдар Монов; Креон – Петър Пейков; Овчар – Николай Николов; Манто – Светлана Янчева; Йокаста – Жорета Николова; Антигона – Ана Каракашева; Исмена – Мирослава Гоговска; Пития, Птици – Жана Рашева, Мирослава Гоговска, Ана Каракашева.
Играна на 20 май 1998 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Лека нощ, мамо, от Марша Норман. Превод от английски Силвия Големанова.
Постановка Ася Иванова. Консултант Възкресия Вихърова. Сцено¬графия и костюми Александър Смолянов. Музика Георги Попов.
В ролите: Майката – Антоанета Петрова; Дъщерята – Ася Иванова.
Играна на 20 май 1998 г. от 21 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
Соната на призраците, от Аугуст Стриндберг. Превод от шведски Константин Стефанов.
Постановка Елена Цикова. Сценография и костюми Красимир Вълканов.
В ролите: Старецът, директор Хумел – Ивайло Герасков; Студентът, Аркенхолц – Камен Иванов; Вратарката – Йорданка Любенова; Покойникът, консул – Михаил Милчев; Дамата в черно, дъщеря на Покойника, вратарката – Милена Живкова; Полковникът – Богдан Глишев; Мумията, жена на Полковника – Петя Силянова; Неговата дъщеря, дъщеря на Стареца – Мария Атанасова; Благородникът, на¬ричан барон Сканскорг, годеник на дъщерята на Вратарката – Йордан 55
Биков; Юхансон, прислужник на Хумел – Виктор Бисеров; Бенгтсон, прислужник на Полковника – Михаил Милчев; Годеницата, бивша годеница на Хумел, белокоса бабичка – Румена Трифонова; Готвач¬ката – Николай Антонов; Млекарката – Мила Стоева.
Играна на 21 май 1998 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
Танцов театър, София
Каква глупачка е тази с кукувичето перо.
Авторски спектакъл на Галина Борисова.
Играна на 21 май 1998 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Швейк, от Ярослав Хашек. Драматизация Младен Младенов.
Постановка Валентин Ганев. Сценография и костюми Младен Мла¬денов. Музикално оформление Валентин Ганев.
Моноспектакъл на Руси Чанев.
Играна на 21 май 1998 г. от 21 ч. (балетна сцена).
ДКТ – Враца
Погребение без мъртвец, от Красимир Крумов.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография и костюми Борислав Чакринов.
В ролите:Павел – Анастас Попдимитров; Мина – Таня Казанджиева; Тодор – Теодор Гайдарджиев; Ирина – Марина Котева; Владимир – Красимир Радков; Гостев – Сава Георгиев; Иванов – Борислав Борисов; Семев – Огнян Симеонов; Милко Белински – Ивайло Диков; Любо Майски – Георги Калчев; Йова – Ивелина Полякова; Виолета – Румяна Мерджанска.
Играна на 22 май 1998 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Страданията на младия Вертер, по Йохан Волфганг Гьоте.
Постановка Лилия Абаджиева. Сценография и костюми Васил Абаджиев. Музикално оформление Лилия Абаджиева.
В ролите: Карла Рахал, Христо Мутафчиев, Димитър Рачков, Пла¬мен Захов, Илка Зафирова, Анета Сотирова, Васил Д. Василев, Силвестър Силвестров, Деница Койчева.
Играна на 22 май 1998 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).56
Жури с председател Кристина Тошева и членове Анани Явашев, Бина Харалам¬пиева, Никола Вандов, Розалия Радичкова, Светла Бенева, Стефан Танев присъди следните награди:
За режисура
I награда на Иван Пантелеев за „Трейнспотинг“;
II награда на Лилия Абаджиева за „Страданията на младия Вертер“;
III награда на Съни Сънински за „Портрети“.
За сценография
I награда на Александър Смолянов за „Трейнспотинг“ и за „Лека нощ, мамо“;
II награда на Красимир Вълканов за костюми на „Щастлив слу¬чай“ и за сценографията на „Соната на призраците“ – Театър „София“, София,
III награда на Милена Пантелеева за костюми на „Трейнспотинг“.
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда – на Жорета Николова за ролята на Йокаста в „Терезий слепият“;
III награда на Диана Цолевска за ролите на жените в „Портрети“;
III награда на Румяна Мерджанска за ролята на Жената в „Щастлив случай“.
За мъжка роля
I награда на Руси Чанев за ролята на Швейк в „Швейк“;
II награда на Петър Антонов за ролята на Рент Бой в „Трейнспотинг“;
III награда на Стефан Попов за ролята в „Най-сетне край“;
III награда на Огнян Симеонов за ролята на Мъжът в „Щастлив случай“.
Награда за техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Отзиви и други текстове
15 театъра ще играят на фестивала във Враца. Дума, бр.110, 16 май 1998, с. 3.
Вандов, Никола. Очевидното. Враца’98, Култура, бр. 23, 12 май 1998, с. 6.
Воденичарова, Ели. Мариус Куркински: Хубаво е актьорът да ходи при публиката, а не обратното (интервю). Конкурент, бр. 21, 3 юни 1998, с 5.
Враца’98 (награди). Театър, кн. 5–6, 1998, с. 14.57
Двадесет и два млн. лв. са нужни за театрален фестивал. Конкурент, бр. 19 , 14 май 1998, с 2.
На 17 май се открива... Зов за истина, бр. 9, 13 май 1998, с. 1–2.
Награди на театралния фестивал Враца’98. Култура, бр. 21, 29 май 1998, с. 1.
Попилиев, Ромео. Национален фестивал... (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 18, 9 май 1998, с. 1.
Три награди за врачанския театър. Зов за истина, бр. 10, 27 май 1998, с. 1–3.
Театралният фестивал тръгна по вода. Шанс, бр. 19, 18 май 1998, с. 10.58

X международен фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 1999 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Весела Груева.
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Опасни връзки, от Шодерло дьо Лакло. Превод от френски Пенка Пройкова. Сценична версия Десислава Шпатова и Снежина Петрова.
Постановка Десислава Шпатова. Сценография Любомир Младенов. Костюми Васил Йонков. Музика „Апокалипсис“.
В ролите: Мертьой – Снежина Петрова; Валмон – Деян Донков; Сесил – Анастасия Ингилизова; Турвел – Лилия Лазарова; Дансьо¬ни – Данаил Обретенов; Воланж – Мариана Крумова.
Играна на 17 май 1999 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ – Враца
Розенкранц и Гилденстерн са мъртви, от Том Стопард. Превод от английски Светла Манева.
Постановка Елена Цикова. Сценография и костюми Красимир Вълканов.
В ролите: Розенкранц – Станислав Димитров; Гилденстерн – Кра¬симир Радков; Актьорът – Анастас Попдимитров; Алфред, Хамлет – Калин Яворов; Офелия – Таня Казанджиева; Клавдий – Борислав Борисов; Гертруда – Марина Котева; Полоний – Румяна Мерджанска.
Играна на 17 май 1999 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Иван Димов“– Хасково
Втора сряда, от Маргарит Минков.
Постановка Александър Илинденов. Сценография и костюми То¬миана Томова-Начева.
Моноспектакъл на Диян Мачев.
Играна на 18 май 1999 г. от 18 ч. (голяма сцена).59
Театрална компания „Контрапункт“, София
Аз, Фойербах, от Танкред Дорст. Превод от немски Мила Паспа¬ланова.
Постановка Владимир Петков. Сценография Петър Митев.
В ролите: Фойербах – Васил Димитров; Асистент-режисьора – Сил¬вестър Силвестров; Жената – Ани Бакалова.
Играна на 19 май 1999 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен
Четири вертикално: любов, по едноактни пиеси на Иван Радоев. Драматургичен колаж Борислав Петранов. Сценичен вариант Боян Иванов.
Постановка Боян Иванов. Сценография Иван Станев.
В ролите: Ирина Танева, Нина Илиева, Пламен Димитров, Пенко Господинов.
Играна на 19 май 1999 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).
Фондация „Концепция за театър“, София
Самият човек, по Андрей Платонов. Сценична версия Мариус Куркински.
Постановка Мариус Куркински.
Моноспектакъл на Мариус Куркински.
Играна на 20 май 1999 г. от 19 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Квартет, от Хайнер Мюлер & Со. Превод от немски Георги Тенев. По епистоларния роман „Опасни връзки“ на Шодерло дьо Лакло. Превод Георги Тенев (t.a.g.). Сценична версия Явор Гърдев (t.a.g.)
Постановка Явор Гърдев (t.a.g.). Сценография и костюми Даниела Олег Ляхова и Никола Тороманов (t.a.g.). Музика Асен Аврамов. Диапорама Симон Варсано. Графика на движението Татяна Соколова. Herzstück в изпълнение на Мариус Куркински. Ком¬позициите „Световното легло“ се изпълняват от „Анимационе¬рите“ и струнен ансамбъл. Вокалните партии – в изпълнение на Йорданка Илова и Люба Траянова.60
В ролите: Валмон – Владимир Пенев; Мертьой – Жорета Николова; Турвел – Светлана Янчева; Воланж – Деница Койчева; Меро – Надя Конакчиева; Непознатият – Даниел Рашев.
Играна на 21 май 1999 г. от 15 ч. (голяма сцена).
ДТ „Рачо Стоянов“, Габрово
Страсти Илиеви, от Димо Дешев.
Постановка Невена Митева. Сценография Невена Митева.
В ролите: Васил Попилиев, Лилия Димитрова.
Играна на 21 май 1999 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Дневникът на един луд, по Н. В. Гогол. Сценичен вариант Вален¬тин Ганев.
Постановка Валентин Ганев.
Моноспектакъл на Антоанета Петрова.
Играна на 21 май 1999 г. от 19 ч. (балетна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София и ДКТ „Константин Велич¬ков“, Пазарджик
Прозорецът, от Константин Илиев.
Постановка Леон Даниел. Сценография и костюми Радина Близна¬кова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Филип – Тодор Кайков; Росица – Росица Александрова; Марта – Ива Огнянова; Венера – Красимира Василева; Светлозар – Добрин Досев.
Играна на 21 май 1999 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Сдружение ЛТУ и Студентски дом, София
Боб, от Елин Рахнев.
Постановка Георги Михалков. Сценография Даниела Олег Ляхова.
В ролите: Валентин Танев, Мария Каварджикова.
Играна на 21 май 1999 г. от 21.30 ч. (камерна сцена).
ДКТ – Враца
Ескориал, от Мишел дьо Гелдерод. Превод от френски Светлана Панчева.
Постановка Росен Пенчев. Сценография Мира Каланова. 61
В ролите: Кралят – Ивайло Герасков; Фолиал – Антон Тонев-Тони; Кралицата – Албена Бъчварова; Монахът – Красимир Радков.
Играна на 22 май 1999 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Гост на фестивала
ДТ – Куманово, Македония
Разкол, от Владимир Плавевски.
Постановка Бранко Брезовац.
Играна на 18 май 1999 г. от 19.30 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Стефан Янков и членове Константин Илиев, Никола Вандов, Аве Иванова, Ина Шкарова, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Явор Гърдев за „Квартет;
II награда на Георги Михалков за „Боб“;
II награда на Леон Даниел за „Прозорецът“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда на Даниела Олег Ляхова за „Квартет“ и „Боб“;
I награда на Никола Тороманов за „Квартет“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Жорета Николова за ролята на Мертрьой в „Квартет“;
I награда на Мария Каварджикова за ролята в „Боб“;
II награда на Ирина Танева за ролята в „Четири вертикално: любов“;
III награда – не се присъжда.
За мъжка роля
I награда на Мариус Куркински за ролята в „Самият човек“,
II награда на Валентин Танев за ролята в „Боб“;
II награда на Владимир Пенев за ролята на Валмон в „Квартет“,
III награда на Красимир Радков за ролята на Гилденстерн в „Ро¬зенкранц и Гилденстерн са мъртви“;
III награда на Станислав Димитров за ролята на Розенкранц в „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“.62
Отзиви и други текстове
Войната стъпи на врачанска сцена. Шанс, бр. 95, 19 май 1999, с. 8.
Груева, Весела. Международен фестивал... (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 16, 23 април 1999, с. 3.
Гръмнаха шампанско в чест на театрален фест. Шанс, бр. 94, 18 май 1999, с. 8.
Иванова, Рени. Гръцки актьори не смеят да стъпят в България. Шанс, бр. 93, 17 май 1999, с. 16.
Национален фестивал на марките театрални форми Враца’99 (награди). Култура, бр. 21, 28 май 1999, с. 2.
Кирков, Красен. Малки форми с голямо театрално съдържание. Шанс, бр. 97, 21 май 1999, с. 8.
Около Враца’99. (Аве Иванова и Никола Вандов за Националния фестивал на малките театрални форми – Враца’99.) Култура, бр. 22, 4 юни 1999, с. 7.
Национален фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 10, 19 май 1999, с. 1–2.
Национален фестивал на малките театрални форми (програма). Шанс, бр. 93, 17 май 1999, с. 6.
Райнова, Ива. Мелпомена всуе чака меценати. Шанс, бр. 93, 17 май 1999, с. 3.
Стоянов, Стефан. Завърши Националният фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 12, 2 юни 1999, с. 3–4.
Враца’99. Сп. „Театър“ няма никаква пряка, автентична информация от врачанския фестивал. Театър, кн. 5–6, 1999, с. 38.
Фестивал на малките театрални форми – Враца’99 (селекция). Литературен вестник, бр. 17, 5–11 май 1999, с. 8.
Част от врачанските „Аскеери“ се покриха със софийските. Шанс, бр. 99, 25 май 1999, с. 8.

XI международен фестивал на малките театрални форми
16 – 22 май 2000 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Димитър Чернев.
Програма
ТБА, София
Руска народна поща, от Олег Богаев. Превод от руски Мария Вихров и Явор Гърдев (t.a.g.). Сценичен вариант Явор Гърдев (t.a.g.).
Постановка и музикална картина Явор Гърдев (t.a.g.). Сценография и костюми Никола Тороманов (t.a.g.). Хореография Мила Ис¬кренова. Кукли Анна Игнатова.
В ролите: Иван Сидорович Жуков – Вълчо Камарашев и Деян Дон¬ков, Григор Антонов, Димитър Сарджиев, Миодраг Маджар.
Играна на 16 май 2000 г. от 19 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Нищо не помня, от Артър Милър.
Постановка Златко Пакович (Сърбия и Черна гора). Сценография Тодор Райков.
В ролите: Татяна Лолова, Георги Русев.
Играна на 16 май 2000 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).
Общински театър „Възраждане“, София
Стела, от Йохан Волфганг Гьоте. Превод от немски Владко Мурдаров.
Постановка Николай Поляков. Сценография Мария Диманова. Пластика Татяна Соколова. Музикално оформление Николай Поляков.
В ролите: Деян Донков, Параскева Джукелова, Надя Конакчиева, Мариана Жикич, Татяна Захова.
Играна на 17 май 2000 г. от 19 ч. (камерна сцена).64
Театър Студио „4 х 4“, София
Доведохме трима, четвъртият не пожела, по Самюел Бекет, Йожен Йонеско, Борис Виан. Сценична версия Николай Георгиев.
Постановка Николай Георгиев.
В ролите: Петя Йосифова, Ралица Кашова, Виолета Ерменкова.
Играна на 18 май 2000 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Вечеря за глупаци, от Франсис Вебер. Превод от френски Краси¬мир Мирчев.
Постановка Борислав Чакринов. Костюми Мира Каланова.
В ролите: Пиер – Огнян Симеонов; Кристин – Румяна Мерджанска; Аршамбо – Петко Петков; Франсоа – Борислав Борисов; Льоблан – Емил Пеняшки; Марлен – Савелия Дечева; Шавал – Теодор Гай¬дарджиев.
Играна на 18 май 2000 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Театър ЕТ „Трифонов“, София
Аудиенция, от Вацлав Хавел. Превод от чешки Дора Янева.
Постановка Филип Трифонов. Сценография Нейко Нейков.
В ролите: Филип Трифонов, Николай Гундеров.
Играна на 19 май 2000 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Фрагменти от едно пълнолуние, по А. П. Чехов. Сценичен версия Ивайло Александров.
Постановка Ивайло Александров. Сценография и костюми Адриана Найденова. Хореография Татяна Соколова.
В ролите: Иванов, Николай Алексеевич – Димитър Терзиев; Ана Петровна – Елена Атанасова; Александра Павловна – Росица Пе¬ткова; Евгени Константинович Боркин – Тодор Кайков; Михаил Михайлович – Георги Каражеков; Черният монах – Антон Тонев.
Играна на 19 май 2000 г. от 20 ч. (голяма сцена).65
МГТ „Зад канала“, София
Куцльото от забутания остров, от Мартин Макдона. Превод от английски Мария Жишева.
Постановка Пламен Марков. Сценография Красимир Вълканов.
В ролите: Мами О’Дугъл – Златина Тодева; Кейт – Илка Зафирова; Айлин – Цветана Манева; Джони – Георги Русев; Били – Христо Мутафчиев; Бартли – Стойо Мирков; Хелън – Василена Атанасова; Боби – Иван Петрушинов; Мак Шари – Илия Раев.
Играна на 20 май 2000 г. от 17 ч. (голяма сцена).
НДТ „Сълза и смях“, София
Машинописци, от Мърей Шийзгъл.
Постановка Иржи Менцел. Сценография Надежда Митева.
В ролите: Рашко Младенов, Ани Вълчанова.
Играна на 20 май 2000 г. от 21 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“ и Сдружение ЛТУ
Забравени от небето, по Екатерина Томова.
Постановка Юлия Огнянова. Сценография Даниела Олег Ляхова.
Моноспектакъл на Златина Тодева.
Играна на 21 май 2000 г. от 18 ч. (камерна сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Арт, от Ясмина Реза. Превод от френски Красимир Мирчев.
Постановка Пламен Марков. Сценография. Чайка Петрушева.
В ролите: Марк – Атанас Атанасов; Серж – Владимир Пенев; Иван – Иван Петрушинов.
Играна на 21 май 2000 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Черното руно, от Маргарита Младенова и Иван Добчев. Дословен превод на песните от гръцки на Николай Гочев. Литературна обработка и поетичен превод от гръцки на Кирил Мерджански. Литературен сътрудник Нина Маркова.
Постановка Маргарита Младенова и Иван Добчев. Сценография Иван Добчев и Даниела Олег Ляхова. Костюми Даниела Олег 66
Ляхова. Музика Асен Аврамов. Видеофилм Любомир Младенов и Борис Мисирков. Графика на движението Албена Атанасо¬ва, Антон Димов и Иван Илиев. Консултанти проф. д-р Петя Асенова и ст. н. с. д-р Милена Беновска. Диапорама и снимки Симон Варсано.
В ролите: Жана Рашева, Мирослава Гоговска, Диана Добрева, Чавдар Монов, Йосиф Шамли, Даниел Рашев, Радко Савов, Вла¬димир Пенев.
Играна на 22 май 2000 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Родопски ДТ „Николай Хайтов“ – Смолян
Змей, по Петко Тодоров. Сценичен вариант Росица Обрешкова.
Постановка Росица Обрешкова. Сценография Вечеслав Парапанов. Костюми Марина Янева.
В ролите: Албена Ставрева, Наталия Лечева, Тони Пашова, Николай Пашов, Искра Йосифова, Миряна Найденова.
Играна на 22 май 2000 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Александър Жеков и членове Весела Груева, Явор Койнаков, Аве Иванова, Пенка Калинкова, присъди следните награди:
За режисура
I награда – не се присъжда;
II награда на Пламен Марков за „Арт“;
II награда Маргарита Младенова за „Черното руно“;
II награда на Иван Добчев за „Черното руно“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда на Мария Диманова за „Стела“;
I награда на Иван Добчев за „Черното руно“;
I награда на Даниела Олег Ляхова за „Черното руно“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Златина Тодева за ролята в „Забравени от небето“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.67
За мъжка роля
I награда на Атанас Атанасов ролята на Марк в „Арт“;
I награда на Владимир Пенев за ролята на Серж в „Арт“;
I награда на Иван Петрушинов за ролята на Иван в „Арт“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда;
Награда за техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Отзиви и други текстове
Враца 2000. Селекция. Награди. Театър, кн. 7–8, 2000, с. 26.
Враца е столицата на българския театър. Шанс, бр. 7, 17 май 2000, с. 3.
Дамянова, Ани. Във Враца се събира най-доброто от българския театър за седмица: плеяда сценични звезди ще ангажират всяка вечер поклонниците на Мелпомена, организаторите обещават фурор. Конкурент, бр. 95, 16 май 2000, с 10.
Златина Тодева получи награда. Стандарт, бр. 2685, 24 май 2000, с. 19.
Награди на Враца 2000. Култура, бр. 21, 2 юни 2000, с. 3.
Наградиха първенците в Националния театрален фест. Шанс, бр.101, 25 май 2000, с. 8.
Национален фестивал на малките театрални форми Враца 2000. Зов за истина, бр. 10, 17 май 2000, с. 1–2.
Пеева, Майя. Артистична седмица. Враца днес, бр. 18, 24–30 май 2000, с. 2.
Петкова, Стаменка. 30 000 лева осигуриха за театрален фест във Враца. Конкурент, бр. 92, 11 май 2000, с. 3.
Програма на фестивала. Конкурент, бр. 98, 16 май 2000, с. 10.
Театралният фест прави реверанс на зрителя. Шанс, бр. 7, 11 май 2000, с. 8.
Театралният фестивал стартира по-рано заради софийски гости. Конкурент, бр. 87, 3 май 2000, с. 3.
Фестивалът завърши, започва фестивалът. Зов за истина, бр. 11, 31 май 2000, с. 3.
Хитова, Даниела. Звезди от фестивала. Шанс, бр. 9, 22 май 2000, с. 8.
Чернев, Димитър. Фестивал на малките театрални форми. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17, 5 май 2000, с. 4.
Чернев, Димитър. Селекционирани спектакли за Фестивала на малките театрални форми – Враца 2000 (селекция). Литературен вестник, бр. 18, 10–16 май 2000, с. 8.68

XII международен фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 2001 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Кремена Бабачева
Програма
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив и Сдружение на артисти¬те „Адаптация“, Пловдив
Филоктет, от Любиша Георгиевски. Превод от македонски Богомил Стоилов.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография, костюми Борислав Чакринов. Музикално оформление Борислав Чакринов.
В ролите: Симеон Алексиев, Стефан Попов, Петър Тосков.
Играна на 17 май 2001 г. от 19 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Сава Доброплодни“, Силистра
Шегите на бесилката, от Джек Ричардсън.
Постановка Стефан Стайчев. Сценография и костюми Елена Алек¬сандрова. Музикално оформление Стефан Стайчев.
В ролите: Станьо Михайлов, Василка Василева, Петър Петров.
Играна на 18 май 2001 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Общински театър „Възраждане“, София
Ключът, от Джон Ичиро Танидзаки. Превод от японски Дора Барова. Сценичен вариант Стойчо Мазгалов.
Постановка и Здравко Митков. Сценография и костюми Невяна Кавалджиева. Музикално оформление Здравко Митков.
В ролите: Янина Кашева, Георги Новаков.
Играна на 19 май 2001 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
Краят на играта, от Самюел Бекет. Превод от английски Ивайло Данаилов.69
Постановка Гриша Островски. Сценография и костюми Мира Ка¬ланова. Музика Теодоси Спасов.
В ролите: Наг – Николай Антонов; Нел – Милена Живкова; Хам – Любомир Младенов; Клов – Мариан Бачев.
Играна на 19 май 2001 г. от 19.15 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Амфитрион & Алкмена, по Хайнрих фон Клайст, Ж. Б. Молиер, Лукиан и Жан Жироду. Сценична адаптация Николай Поляков.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Юпитер (Зевс) – Огнян Симеонов; Меркурий (Хермес) – Петко Петков; Хелиос, Ерос и Аполон – Теодор Гайдарджиев; Амфитрион – Анастас Попдимитров; Созий – Борислав Борисов; Аргатифонтид – Сава Георгиев; Алкмена – Параскева Джукелова; Харис – Ивелина Полякова.
Играна на 19 май 2001 г. от 21 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Гълъбът, от Румен Шомов.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Рихтер – Анани Явашев; Паско – Васил Димитров; Алек¬сандър – Вълчо Камарашев; Виктория – Маргарита Пехливанова; Станойко – Антон Угринов; Кукундерка – Йорданка Стефанова; Гълъбът – Диян Мачев; Златка Н. – Галина Сарафова.
Играна на 20 май 2001 г. от 19 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Иван Димов“, Хасково
В полите на Витоша, от П. К. Яворов.
Постановка Боил Банов. Сценография и костюми Елица Георгиева. Музика Евгени Петров.
В ролите: Николета Малчева, Емил Емилов, Илия Раев, Мая Дра¬гоманска, Мариан Бозуков, Калоян Ленков.
Играна на 21 май 2001 г. от 18 ч. (голяма сцена).70
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Пиеса № 27, от Алексей Слаповски. Превод от руски Петър Пейков.
Постановка Петър Пейков и Албена Георгиева. Сценография Пе¬тринел Гочев и Юлияна Войкова. Костюми Юлияна Войкова. Музика Йордан Гошев.
В ролите: Той – Лъчезар Кацарски; Тя – Диана Спасова-Маринова (гост); Приятел – Огнян Спиров; Съпруг – Асен Блатечки (гост); Съпруга – Биляна Дилкова; Съпруга 2 – Албена Георгиева (гост).
Играна на 21 май 2001 г. от 20 ч. (камерна сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Салон за плач, от Юрий Дачев.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография и костюми Петя Стойкова. Музика Асен Аврамов.
В ролите: Марта – Мария Каварджикова; Съдържателят – Атанас Атанасов; Елена – Анета Сотирова; Усмихнатият – Стойо Мирков.
Играна на 22 май 2001 г. от 18 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Контрабасът, от Патрик Зюскинд. Превод от немски Ирина Илиева. Сценична версия Пламен Марков.
Постановка Пламен Марков. Сценография Невена Белева. Музи¬кално оформление Валентин Ганев.
Моноспектакъл на Валентин Ганев.
Играна на 22 май 2001 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Гост на фестивала
НТ – Куманово, Македония
Сватбата на дребния буржоа, от Бертолт Брехт.
Постановка Владимир Талески. Сценография Биляна Кецмаан. Ко¬стюми Александър Рашкович. Музика Миодраг Некак.
В ролите: Илия Струмениковски, Любица Гойкович, Кети Дончевска-Илик, Жаклина Стевковска, Горан Илик, Вера Ристовска, Драгиша Димитриевски, Люпчо Хаци Стоянов, Антонио Пешевски.
Играна на 19 май 2001 г. от 20 ч. (голяма сцена).71
Жури с председател проф. Васил Стефанов и членове Виолета Дечева, Венета Дойчева, Димитър Чернев, Розалия Радичкова, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Пламен Марков за „Контрабасът“;
II награда на Боил Банов за „В полите на Витоша“;
III награда на Николай Поляков за „Гълъбът“.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Невена Белева за „Контрабасът“;
III награда – не се присъжда;
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда на Николета Малчева за ролята във „В полите на Витоша“;
III награда – не се присъжда.
За мъжка роля
I награда на Валентин Ганев за ролята в „Контрабасът“;
II награда на Илия Раев за „В полите на Витоша“;
III награда на Анани Явашев за ролята на Рихтер в „Гълъбът“;
III награда на Вълчо Камарашев за ролята на Александър в „Гълъбът“;
III награда на Васил Димитров за ролята на Паско „Гълъбът“.
Награда за техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Специална награда на „Драгостин мюзик интернационал“
Валентин Ганев за „Контрабасът“.
Отзиви и други текстове
Бабачева, Кремена. Национален фестивал... (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17, 4 май 2001, с. 2.
Вдигна завесата театралният фест. Шанс, бр. 95, 18 май 2001, с. 8.
Дечева, Виолета. За Враца 2001 – камерно. Култура, бр. 23, 15 юни 2001, с. 4.
Завърши ХII-ят фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 20, 30 май 2001, с. 3.
Започва фестивалът на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 18, 16 май 2001, с. 1.72
„Контрабасът“ обра наградите на театралния фест във Враца. Шанс, бр. 99, 24 май 2001, с. 3.
Наградите на Враца 2001. Култура, бр. 21, 1 юни 2001, с. 1.
Национален фестивал (програма). Враца днес, бр. 19, май 2001, с. 2.
Национален фестивал. Зов за истина, бр. 13, 9 май 2001, с. 2.
Отново фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 14, 11 май 2001, с. 1.
С „Люляци и палачинки“ се открива фестивала. Шанс, бр. 94, 17 май 2001, с. 8.
Само второ място за женска роля на феста във Враца. Конкурент, бр. 96, 24 май 2001, с 5.
Театралният фестивал във Враца ще глътне 40 бона. Шанс, бр. 92, 15 май 2001, с. 8.
Тончева, Марияна. Най-добрите образци на врачанска сцена. Враца днес, бр. 19, май 2001, с. 2.73

XIII международен фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 2002 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Васил Стефанов.
Селекционер на паралелната куклена програма за възрастни Би¬серка Гълъбова.
Основна програма
ДТ „Сава Огнянов“, Русе
Картината или Палячовщина, от Йожен Йонеско. Превод от френски Огнян Стамболиев.
Постановка Иван Самоковлиев. Сценография и костюми Виолета Радкова. Музикално оформление Иван Самоковлиев.
В ролите: Иван Самоковлиев, Ралица Константинова, Ивайло Бру¬совски, Ружа Любомирова.
Играна на 17 май 2002 г. от 18.30 ч. (Малка сцена).
ДКТ – Враца
Вуйчо Ваня, от А. П. Чехов. Превод от руски Иван Николов.
Постановка Николай Поляков. Сценография Чайка Петрушева.
В ролите: Серебряков – Сава Георгиев; Елена Андреевна – Румяна Мерджанска; София Александровна – Росица Огнянова; Войницки, Иван Петрович – Анастас Попдимитров; Астров, Михаил Лвович – Борислав Борисов; Телегин, Иля Илич – Емил Пеняшки; Ефим – Борислав Александров.
Играна на 17 май 2002 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Сънят, от Джулиан Барнс. Сценична версия Мариус Куркински.
Постановка Мариус Куркински.
Моноспектакъл на Мариус Куркински.
Играна на 18 май 2002 г. от 20 ч. (голяма сцена).74
Общински театър „Възраждане“, София
Морска болест, от Ст. Л. Костов. Сценична версия Гриша Остров¬ски.
Постановка Гриша Островски. Сценография Мира Каланова. Хо¬реография Маргарита Градечлиева.
В ролите: Аня Пенчева, Христо Мутафчиев, Стефка Янорова, Роберт Янакиев, Даниел Цочев, Ивет Радулова, Мариана Жикич.
Играна на 19 май 2002 г. от 19.30 ч. (камерна сцена)
ЕТ „Филип Трифонов“, София
Западна Германия, отечество мое, от Филип Трифонов.
Постановка Филип Трифонов.
Моноспектакъл на Филип Трифонов.
Играна на 20 май 2002 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София и театрална формация „Бис Бард“, София
Контра-Азът, от Рашко Младенов.
Постановка Рашко Младенов. Сценография Кольо Карамфилов. Композитори Ангел Заберски-син и Любомир Денев. Движение Маргарита Градечлиева.
Моноспектакъл на Рашко Младенов.
Играна на 20 май 2002 г. от 21 ч. (камерна сцена).
Театър „София“, София
Балтиморски валс, от Пола Вогъл. Превод от английски Харалампи Аничкин.
Постановка Борис Панкин. Сценография Мира Каланова.
В ролите: Ана – Илияна Даскалова; Карл, неин брат – Росен Белов; Комикът, Докторът, Хари Лайм, Охрана на летището, Говорител на министерството, Третият, Гарсон, Холандски митничар, Холандче на 50 години, Мюнхенски девственик, Студент революционер, Виенски портиер, Доктор Тодесрохелн – Мариан Бачев.
Играна на 21 май 2002 г. от 18.30 ч. (камерна сцена).75
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Задният двор, от Билгесу Еренус. Превод от турски Исмаил Бекир Аглагюл.
Постановка Искендер Алтън (Турция). Сценография Иван Карев. Музика Джан Симер (Турция).
В ролите: Мисис Крей – Людмила Митева; Слугиня – Ива Огнянова; Госпожица – Нели Ангелкова-Сиракова.
Играна на 21 май 2002 г. от 20 ч. (голяма сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Охранители, от Джон Годбър.
Постановка Съни Сънински. Сценография Петя Стойкова.
В ролите: Мутра Джъд, Момче Тери, Жена Илейн – Георги Кърке¬ланов; Мутра Лес, Момче Кев, Жена Роузи – Петър Калчев; Мутра Ралф, Момче Джери, Жена Сузи – Филип Аврамов; Мутра Ерик, Момче Бас, Жена Морийн – Христо Мутафчиев.
Играна на 22 май 2002 г. от 17 ч. (камерна сцена).
МГТ „Зад канала“, София
Записки от подземието, по Ф. М. Достоевски. Сценичен версия Лилия Абаджиева.
Постановка Лилия Абаджиева. Сценография и костюми Васил Абаджиев. Музикално оформление Лилия Абаджиева.
Моноспектакъл на Ицхак Финци.
Играна на 22 май 2002 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Покер, от Емил Бонев.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография Мира Каланова.
В ролите: Вера – Румяна Мерджанска; Янис – Борислав Борисов.
Играна на 22 май 2002 г. от 21 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“, София
Роден във Ветил, по текстове на Ани Илков, Георги Господинов, Калин Янакиев. Сценарий на Иван Добчев.
Постановка Иван Добчев. Сценография Иван Добчев и Даниела Олег Ляхова. Костюми Даниела Олег Ляхова. Музика Асен Аврамов. Фотограф Симон Варсано.76
В ролите: Сънувачът – Деян Донков; Ема – Надя Конакчиева; Бабата – Невена Мандаджиева; Майката – Вяра Табакова; Лелята – Светлана Янчева; Геле – Иван Юруков; Глас – Жорета Николова.
Играна на 18 май 2002 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Обявен като „предпремиерно представление“, спектакълът е игран извън конкурса.
Паралелна програма
Театър „Ариел“, София
Картонени мечти, от Георги Спасов и Рубен Гарабедян.
Постановка Рубен Гарабедян.
Играна на 17 май 2002 г. от 17 ч. (куклена сцена).
Театър „Ако“, София
Красавицата и звярът, по френска народна приказка. Сценична адаптация Симона Нанова и Ирослав Петков.
Постановка Симона Нанова и Ирослав Петков.
Играна на 19 май 2002 г. от 18 ч. (голяма сцена).
КТ – Пловдив
Хамлет, по Уилям Шекспир. Сценична версия Съни Сънински.
Постановка Съни Сънински.
Играна на 20 май 2002 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Жури с председател Ромео Попилиев и членове Борислав Петранов, Асен Констан¬тинов, Светлана Байчинска, Рада Баларева, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Лилия Абаджиева за „Записки от подземието“;
I награда на Съни Сънински за „Охранители“;
II награда на Николай Поляков за „Вуйчо Ваня“;
III награда – не се присъжда.
За сценография
I награда на Чайка Петрушева за „Вуйчо Ваня“;77
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Румяна Мерджанска за ролята на Елена Андреевна във „Вуйчо Ваня“;
II награда не се присъжда;
III награда не се присъжда.
За мъжка роля
I награда на Мариус Куркински за ролята в „Сънят“;
I награда на Ицхак Финци за ролята в „Записки от подземието“;
II награда на Георги Къркеланов за ролите в „Охранители“;
II награда на Петър Калчев за ролите в „Охранители“;
II награда на Филип Аврамов за ролите в „Охранители“;
II награда на Христо Мутафчиев за ролите в „Охранители“;
III награда – не се присъжда.
За техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Специална награда на „Драгостин мюзик интернационал“
Рашко Младенов за „Контра-Азът“.
Отзиви и други текстове:
13 постановки се явяват 13-ия театрален фест. Шанс, бр. 88, 10 май 2002, с. 2.
В очакване на фестивала. Зов за истина, бр. 18, 15 май 2002, с. 1–2.
Враца 2002. Национален фестивал на малките театрални форми (награди). Театър, кн. 5–6, 2002, с. 48.
Врачанският театър взе четири награди. Зов за истина, бр. 20, 20 май 2002, с. 1.
Константинов, Асен. Враца 2002. Култура, бр. 25, 21 юни 2002, с. 3.
Куп звезди на театъра идват във Враца. Конкурент, бр. 89, 10 май 2002, с 3.
Куркински и Финци разделиха I-ва награда на Врачанския фестивал. Шанс, бр. 98, 24 май 2002, с. 2.
Награди на Враца 2002. Култура, бр. 22, 31 май 2002, с. 3.
Програма на национален фестивална малките театрални форми. Враца днес, бр. 20, май 2002, с. 6.
Селекция. Култура, бр. 18, 10 май 2002.
Стефанов, Васил. Враца 2002. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 18, 10 май 2002, с 4.
Стефанов, Васил. Достойна среща на изкуството: Национален фестивал на малките театрални форми – Враца 2002. Пулс, бр. 13, 10–23 юни 2002 г., с.11.78

XIV международен фестивал на малките театрални форми
17 – 22 май 2003 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Венета Дойчева.
Селекционер на паралелната куклена програма Бисерка Гълъбова.
Основна програма
ДКТ – Враца
Красивият Флавио Бриаторе е в криза, от Румен Шомов.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Нино – Пламен Сираков; Дамяна – Марина Котева; Ста¬рият – Петко Петков; Аня – Ивелина Полякова.
Играна на 17 май 2003 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Иван Димов“, Хасково
Във въздуха, от Алексей Шипенко. Превод от руски Добринка Стефанова.
Постановка Явор Гърдев. Сценография и костюми Никола Торома¬нов. Музика Калин Николов.
В ролите: Златина Тодева, Михаил Мутафов.
Играна на 17 май 2003 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Вишневи сестри, от Майкъл Грийн. Превод от английски Здравко Митков.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография и костюми Зарко Узунов. Музика Георги Арнаудов.
В ролите: Верука (Ленина Зулейка Бологна) – Юлиана Сайска; Баша (Елена Облонска Недоброва) – Ирена Тодорова; Гнаша (Александра Сталина Шоколадова) – Анелия Тодорова; Бабушка (стара вещица) – Ася Иванова; Пехотински (Романов Берия) – Владислав Петров; 79
Маясъл (стар слуга) – Николай Мутафчиев; Капитан Тъпов (Вла¬димир Педерастович) – Красимир Радков; Учителят (Пантограф Иван Трескавич) – Данаил Обретенов; Прибавен персонаж (Наталия Вуйчовна Прототипова) – Мария Бобева.
Играна на 18 май 2003 г. от 18.30 ч. (голяма сцена).
Младежки театър, София
Олеанна, от Дейвид Мамет. Превод от английски Пламен Марков.
Постановка Пламен Марков. Сценография и костюми Невена Белева.
В ролите: Джон, професор – Георги Кадурин; Каръл, студентка – Гер¬гана Данданова и студентите от НАТФИЗ Василена Радева, Николай Илчев, Делчо Чолаков, Мартин Герасков, Мирослав Балимезов.
Играна на 18 май 2003 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ОДТ „Любомир Кабакчиев“, Казанлък
Тероризъм, от Владимир и Олег Преснякови.
Постановка Богдан Петканин. Сценография и костюми Кънчо Ка¬сабов.
В ролите: Ирена Дунавска, Атанас Чопов, Христо Софев, Георги Гарчов, Константин Попов, Стефан Марков.
Играна на 19 май 2003 г. от 18.30 ч. (камерна сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
А л’англе, от Юрий Дачев.
Постановка Юрий Дачев. Сценография и костюми Радина Близнакова. Музика Асен Аврамов. Хореография Маргарита Градечлиева.
В ролите: Франк (Франсис) – Албена Колева; Ароу – Мартина Вачкова; Беатрис – Таня Шахова; Лена – Маргарита Пехливанова; Иви – Жана Стоянович; Росарио Васконселос Муньос Кампобело Реес Кинтала Лопес-и-Фунтес – Иван Григоров.
Играна на 19 май 2003 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
О, щастливи дни, от Самюел Бекет. Превод от английски Антония Парчева.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография и костюми Мария Диманова.80
В ролите Уини – Димитрина Тенева; Уили – Тодор Близнаков.
Играна на 20 май 2003 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Родопски ДТ „Николай Хайтов“ – Смолян
Дневникът на Бриджет Джоунс, по Хелън Филдинг. Драматизация Гергана Димитрова.
Постановка Гергана Димитрова. Сценография и костюми Розина Макавеева.
В ролите: Бриджет Джоунс – Елена Атанасова; Марк Дарси – За¬хари Бахаров; Джуд – Яна Трифонова; Шарън – Анастасия Лютова; Том – Владимир Александров; Ричард Финч – Кръстю Кръстев; Майката – Емилия Ованесян; Майстор Гари – Димитър Димитров; Магда – Анна Станчева.
Играна на 21 май 2003 г. от 19 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Франческа, от Константин Илиев.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Дание¬ла Олег Ляхова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Баба Бонка – Татяна Лолова; Стоян Бухчев – Атанас Атанасов; Лиляна Бочевска – Радена Вълканова; Петър Джамалът – Красимир Доков; Недка – Мирослава Гоговска; Любомир Ланцов-Ланецът – Николай Костадинов.
Играна на 22 май 2003 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Съпътстваща програма
Столичен куклен театър, София
Ние, врабчетата, по Йордан Радичков. Сценична адаптация Катя Петкова.
Постановка Катя Петкова. Сценография Кольо Карамфилов. Костю¬ми Десислава Андонова. Звукова картина Светлозар Георгиев.
В ролите: Мариета Петрова, Румен Гаванозов, Надежда Караколе¬ва, Дориана Гълъбова, Станимир Гъмов, Румен Угрински.
Играна на 18 май 2003 г. от 18 ч. (куклена сцена).81
КТ – Пловдив
Малкият Цахес, наречен Цинобър, от Е. Т. А. Хофман.
Постановка Веселка Кунчева. Сценография и кукли Мариета Голо¬мехова. Музика Владимир Ковачев.
В ролите: Ева Кьоковска, Димитър Николов, Панайот Добрев-Понко, Румен Караманов.
Играна на 19 май 2003 г. от 12 ч. (камерна сцена).
Театър „Ще“, София
Нещо хубаво, нещо само твое, от Здравка Каменова и Петя Ар¬наудова.
Постановка Здравка Каменова и Петя Арнаудова.
В ролите: Здравка Каменова и Петя Арнаудова.
Играна на 20 май 2003 г. от 17 ч. (куклена сцена).
ДКТ – Враца
Стълбище от Людмила Петрушевска. Превод от руски Никола Вандов.
Постановка Стилиян Петров. Сценография и костюми Даниела Олег Ляхова. Звук Владимир Ковачев.
В ролите: Росица Огнянова; Илиян Илиев; Огнян Симеонов; Марина Котева; Аглика Московска; Борислав Борисов; Румяна Мерджанска.
Играна на 22 май 2003 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Никола Вандов и членове Светла Бенева, Аве Иванова, Явор Койнаков, Борис Величков, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Маргарита Младенова за „Франческа“;
II награда на Пламен Марков за „Олеанна“;
III награда на Явор Гърдев за „Във въздуха“.
За сценография
I награда на Даниела Олег Ляхова за „Франческа“ и „Във въздуха“;
II награда на Мария Диманова за „О, щастливи дни“;
III – не се присъжда.82
За женска роля
I награда на Златина Тодева за ролята във „Във въздуха“;
I награда на Татяна Лолова за ролята на Баба Бонка във „Франче¬ска“;
II награда на Мирослава Гоговска за ролята на Недка във „Фран¬ческа“;
III награда на Гергана Данданова за ролята на Каръл в „Олеанна“.
За мъжка роля
I награда на Красимир Доков за ролята на Петър Джамалът във „Франческа“;
II награда – не се присъжда;
III награда на Георги Кадурин за ролята на Джон в „Олеанна“;
III награда на Михаил Мутафов за ролята във „Във въздуха“;
Специална награда на „Драгостин мюзик интернационал“
Юлиана Сайска за „Вишневи сестри“.
Отзиви и други текстове
Враца 2003. Национален фестивал на малките театрални форми. Селекция. Награди. Театър, кн. 10–12, 2003, с. 59.
Георгиева, Ели. Във Враца почва театрален фест. Конкурент, бр. 91, 16 май 2003, с. 5.
Дойчева, Венета. Враца 2003. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17–18, 25 април 2003, с. 3.
Завърши Националният фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 20, 28 май 2003, с. 3–6.
На 22 май т.г. приключи...(Наградите на фестивала.) Култура, бр. 22, 30 май 2003, с. 3.
Национален фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 18, 14 май 2003, с. 1–2.
Национален фестивал „Малки театрални форми“ (програма). Враца днес, бр. 18, 20 май 2003, с. 5.
Ралчева, Емилия. Камерните представления спасителен бряг за българския театър. Враца днес, бр. 19, май 2003, с. 12.
Ралчева, Емилия. „Франческа“ обра наградите на фестивала. Враца днес, бр. 20, май 2003, с. 12.
Театрален фест дава път на млади режисьори. Шанс, бр. 88, 16–18 май 2003, с. 1–2.
„Франческа“ обра театрални награди. Шанс, бр. 94, 26 май 2003, с. 2.83

XV международен фестивал на малките театрални форми 17 – 22 май 2004 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Аве Иванова
Програма
ДКТ – Враца и ЕТ „Тахат“
Къщата на Иван, от Пламен Дойнов.
Постановка Венцислав Асенов. Сценография и костюми Катя Ата¬насова. Музика Павел Васев. Хореограф Албена Атанасова.
В ролите: Майката – Йорданка Стефанова; Синът – Димитър Марти¬нов; Посетителка – Ева Тепавичарова; Първи посетител – Веселин Анчев; Втори посетител – Владислав Виолинов.
Играна на 17 май 2004 г. от 18 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Надежда Сляпата, от Боян Папазов.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография и костюми Зарко Узунов. Музика Георги Арнаудов.
Моноспектакъл на Мария Статулова.
Играна на 18 май 2004 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Програма „Млади режисьори гостуват на сцената на ДСТ „Алеко Константинов“, София
Вернисаж, от Вацлав Хавел. Превод от чешки Яна Маркова.
Постановка Антон Угринов. Сценография и костюми Марина Додо¬ва и Виржиния Додова. Музикално оформление Асен Аврамов и Антон Угринов.
В ролите: Владимир Карамазов, Александра Василева, Иван Юруков.
Играна на 18 май 2004 г. от 19.30 ч (камерна сцена).84
НДТ „Сълза и смях“, София
Фенове, от Елин Рахнев.
Постановка Иглика Трифонова. Сценография и костюми Ванина Гелева.
В ролите: Христо Гърбов, Валентин Танев.
Играна на 19 май 2004 г. от 17 ч. (голяма сцена).
ДСТ „Алеко Константинов“, София
Евроспорт (Квартет), от Дьорд Шпиро. Превод от унгарски Светла Кьосева.
Постановка Бина Харалампиева. Сценография и костюми Петя Стойкова.
В ролите: Старче – Никола Анастасов; Съпруга – Стоянка Мутафова; Гост – Атанас Атанасов; Жена – Йорданка Стефанова.
Играна на 19 май 2004 г. от 18.30 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Камъни в джобовете, от Мари Джоунс.
Постановка Димитър Петков. Сценография и костюми Вечеслав Парапанов.
В ролите: Димитър Рачков, Диян Мачев.
Играна на 19 май 2004 г. от 21 ч. (голяма сцена).
ДТ „Адриана Будевска“, Бургас
Зима, от Йон Фосе.
Постановка Петър Стойчев. Сценография и костюми Мария Ди¬манова.
В ролите: Йосиф Сърчаджиев, Мария Топчева.
Играна на 20 май 2004 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
...И човекът стана жива душа, от Дейвид Хеър. Превод от англий¬ски Харалампи Аничкин.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Лю¬бомир Младенов.
В ролите: Цветана Манева, Мария Каварджикова.
Играна на 20 май 2004 г. от 19.30 ч. (голяма сцена).85
ДТ „Антон Страшимиров“, Разград
Жана и Александра или Дон Жуан в старческия дом, от Пламен Дойнов.
Постановка Александър Илинденов. Музика Красен Иванов. Хо¬реография Иван Стоянов.
В ролите: Мария Петрова-Енева, Александър Божанов, Веселин Керемедчиев, Марияна Бранкованова, Евгени Стефанов, Десислава Захариева, Георги Василев.
Играна на 21 май 2004 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Естествен театър „Trifonоff & Gunderov“, София
Тя – правостояща комедия, от Цимерман & Трифонов.
Постановка Филип Трифонов. Сценография и костюми Нейко Нейков.
В ролите: Филип Трифонов, Румен Бечев, Михаил Шамандуров.
Играна на 21 май 2004 г. от 19.30 ч. (камерна сцена).
ДКТ – Враца
Дидро в Петербург, от Волфганг Херлес. Превод от немски Владко Мурдаров.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Ди¬манова. Музикално оформление Николай Поляков.
В ролите: Екатерина II, императрица на Русия – Румяна Мерджанска; Екатерина Романова, княгиня Дашкова – Росица Огнянова; Дидро – Димитър Мартинов; Павел Иванович Лажечников – Борислав Борисов.
Играна на 22 май 2004 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Явор Койнаков и членове Антоанета Симеонова, Ромео Попилиев, Димитър Чернев, Крум Гергицов, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Бина Харалампиева за „Евроспорт“;
II награда на Николай Поляков за „Дидро в Петербург“;
III награда на Венцислав Асенов за „Къщата на Иван“.
За сценография
I награда на Марина Додова и Виржиния Додова за „Дидро в Петербург“;
II награда на Зарко Узунов за „Надежда Сляпата“;
III награда – не се присъжда.86
За женска роля
I награда на Стоянка Мутафова за ролята на Съпруга в „Евроспорт;
II награда на Йорданка Стефанова за ролята на Майката в „Къщата на Иван“;
III награда на Мария Статулова за ролята в „Надежда Сляпата“.
За мъжка роля
I награда на Валентин Танев за ролята във „Фенове“;
II награда на Атанас Атанасов за ролята на Гост в „Евроспорт“;
III награда на Димитър Мартинов за ролята на Дидро в „Дидро в Петербург“ и за ролята на Синът в „Къщата на Иван“.
Специална награда на „Драгостин мюзик интернационал“
Валентин Танев за „Фенове“.
Отзиви и други текстове
Божилова, Наталия. Орязаха бюджета на фестивала за малки театрални форми във Враца. Конкурент, бр. 92, 13 май 2004, с. 2.
Враца взе най-много награди. Зов за истина, бр. 21, 26 май 2004, с. 1–2.
„Евроспорт“ грабна най-много награди. Враца днес, бр. 41, 28–30 май 2004, с. 4.
Иванова, Аве. Национален фестивал... Враца 2004: актьори и роли. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 10, 5 март 2004, с. 1.
Луканов, Кирил. Врачанска постановка взе приза на театралния фест. Конкурент, бр. 99, 24 май 2004, с. 4.
Наградата „Йордан Радичков“ отпадна от театрален фест. Шанс, бр. 89, 13 май 2004, с. 8.
Награди на Националния фестивал на малките театрални форми – Враца 2004. Нов зов, бр. 20, 26 май 2004, с. 7.
Национален фестивал на малките театрални форми. Селекция. Награди. Театър, кн. 10–12, 2004, с. 34.
Национален фестивал „Малки театрални форми“, Враца 17 – 22 май 2004 г. Актьори и роли. Враца днес, бр. 37, май 2004, с. 5.
Нелова, Жулиета. Фестивалът във Враца е важен за оцеляването на българския театър. Нов зов, бр. 18, 18 май 2004, с. 7.
Нелова, Жулиета. Фестивалът във Враца показа добро здраве на българския театър (интервюта). Нов зов, бр. 20, 26 май 2004, с. 7.
Програма. Зов за истина, бр. 18, 12 май 2004, с. 5.
Стоянка Мутафова взе две награди на феста. Шанс, бр. 97, 25 май 2004, с. 8
Стоянов, Стоян. Фестивалът ще отрази точно състоянието на българския театър. (Интервю с Анастас Попдимитров.) Зов за истина, бр. 18, 12 май 2004, с. 1–2. Театралните награди от Враца. Култура, бр. 23, 28 май 2004, с. 4.87

XVI международен фестивал на малките театрални форми
16 – 22 май 2005 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер Светлана Байчинска
Програма
ДКТ – Враца
Храна за кучета и котки, от Николай Павлов (Гундеров).
Постановка Венцислав Асенов. Сценография и костюми Стефка Кювлиева. Музика Павел Васев.
В ролите: Тина – Росица Огнянова; Филип – Ивайло Рогозинов; Парцала – Борислав Борисов; Майката – Румяна Мерджанска; Ба¬щата – Кирил Стаменов; Посетител – Огнян Симеонов.
Играна на 16 май 2005 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стоян Бъчваров“, Варна
Пухеният, от Мартин Макдона. Превод от английски Искра Ни¬колова.
Постановка Явор Гърдев. Сценография и костюми Никола Торома¬нов. Музика Калин Николов.
В ролите: Катурян – Пенко Господинов; Следовател Туполски – Михаил Мутафов; Полицай Ариел – Стоян Радев; Михал – Никола Мутафов; Нямото момиче – Стефани Павлова.
Играна на 16 май 2005 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ – Ловеч
Язът, от Конър Макфърсън. Сценична версия Иван Добчев.
Постановка Иван Добчев. Сценография Георги Мирчев.
В ролите: Владислав Иванов, Даниел Рашев, Софрони Рацов, Ленко Гурков, Койна Русева.
Играна на 17 май 2005 г. от 18 ч. (голяма сцена).88
ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград
Пикасо в бистро „Пъргавият заек“, от Стийв Мартин.
Постановка Петър Кауков. Сценография и костюми Милена Пан¬телеева.
В ролите: Румен Попкостадинов, Николай Кимчев, Биляна Дилкова, Петко Каменов, Милена Копралева, Кънчо Кънев, Андраш Конча¬лиев, Иван Симеонов, Маруся Ваклинова, Огнян Спиров.
Играна на 17 май 2005 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ОДТ – Кюстендил и Домашен театър на Вили Цанков
Ти, който никога не ме позна..., по Стефан Цвайг. Сценична версия Вили Цанков.
Постановка Вили Цанков.
В ролите: Катя Иванова, Димитър Стефанов.
Играна на 18 май 2005 г. от 18 ч. (голяма сцена).
Театър 199, София
Рибарят и неговата душа, по Оскар Уайлд.
Постановка Мариус Куркински. Сценография Петя Стойкова.
В ролите: Владимир Карамазов, Ана Пападопулу, Радена Вълканова, Велислав Павлов.
Играна на 18 май 2005 г. от 20 ч. (камерна сцена)
Родопски ДТ „Николай Хайтов“, Смолян
Виктория, по Морис Метерлинг, Хенрик Ибсен, Аугуст Стриндберг и Ингмар Бергман. Сценична версия Крум Филипов.
Постановка Крум Филипов. Сценография и костюми Венелин Шу¬релов. Музика Мариана Вълканова.
В ролите: Емилия Ованесян, Тони Пашова.
Играна на 19 май 2005 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Назад към културата, от Тодор Колев.
Постановка Тодор Колев. Сценография Генади Табаков.
Моноспектакъл на Тодор Колев.
Играна на 20 май 2005 г. от 18 ч. (голяма сцена).89
НТ „Иван Вазов“, София и фондация „Сцена Балкани“, София
Лазарица, от Йордан Радичков.
Постановка Крикор Азарян. Сценография и костюми Нейко Нейков. Звукова картина Михаил Шишков.
В ролите: Лазар – Валентин Танев; Шаро – Малин Кръстев.
Играна на 20 май 2005 г. от 20 ч (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Даскал, от Жан-Пиер Допан. Превод от френски Снежина Русинова-Здравкова.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография и костюми Мария Диманова.
Моноспектакъл на Велко Кънев.
Играна на 21 май 2005 г. от 18 ч (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Валонска нощ, от Ерик-Еманюел Шмит. Превод от френски Снежина Русинова-Здравкова. Сценична редакция Николай Поляков.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Чайка Пе¬трушева. Музикално оформление Николай Поляков.
В ролите: Дон Жуан – Огнян Симеонов; Херцогиня дьо Вобрикур – Марина Котева; Анжелик дьо Шифрьовил – Росица Огнянова; Рицарят дьо Шифрьовил – Владислав Виолинов; Графиня дьо ла Рош-Пике – Румяна Мерджанска; Госпожица дьо ла Тренгл – Малин¬ка Лютибродска; Ортанс дьо Отклер – Ивелина Полякова; Госпожа Касен – Капка Пеняшка; Сганарел – Сава Георгиев; Марион – Ваня Герджикова.
Играна на 21 май 2005 г. от 20 ч. (камерна сцена).
Жури с председател Никола Вандов и членове Ромео Попилиев, Борис Величков, Асен Константинов, Милена Михайлова, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Явор Гърдев за „Пухеният“;
I награда на Крикор Азарян за „Лазарица“,
II награда на Крум Филипов за „Виктория“,
III награда – не се присъжда.90
За сценография
I награда на Никола Тороманов за „Пухеният“;
II награда на Чайка Петрушева за „Валонска нощ“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда на Емилия Ованесян за ролята във „Виктория“;
III награда на Росица Огнянова за ролята на Анжелик дьо Шиф¬рьовил във „Валонска нощ“;
III награда на Радена Вълканова за ролята в „Рибарят и неговата душа“.
За мъжка роля
I награда на Михаил Мутафов за ролята на Следовател Туполски в „Пухеният“;
I награда на Валентин Танев за ролята на Лазар в „Лазарица“;
II награда на Пенко Господинов за ролята на Катурян в „Пухеният“;
II награда на Стоян Радев за ролята на Полицай Ариел в „Пухеният“;
III награда – не се присъжда.
Специална награда на „Драгостин мюзик интернационал“
Малин Кръстев за „Лазарица“.
Отзиви и други текстове
Апостолова, Ана. Враца отново става столица на театралното изкуство. Нов зов, бр. 68, 13–15 май 2005, с. 5.
Байчинска, Светлана. Многоликият камерен театър. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 17, 13 май 2005.
Вандов, Никола. Банални бележки са един журиращ. Култура, бр. 22, 2005, с. 8.
Враца 2005. Национален фестивал на малките театрални форми. Награди. Театър, кн. 10–12, 2005, с. 38.
Враца пак е театрална столица на България. Зов за истина, бр. 19, 18–24 май 2005, с. 1–2.
Врачанският театър – отново с награди. Нов зов, бр. 74, 26 май 2005, с. 12.
Каменова, Албена. Врачанският театър взе две награди от фестивала. Конкурент, бр. 17, 25 май 2005, с. 4.
Луканов, Кирил. Театрален маратон ще събира публиката във Враца. Зов за истина, бр. 15, 12–18 април 2005, с. 3.
Мариус Куркински мери сили с Тодор Колев във Враца. Шанс, бр. 92, 13–15 май 2005, с. 1–2.91
Наградите във Враца. Култура, бр. 21, 3 юни 2005, с. 1.
Наградите на фестивала „Малки театрални форми“. Враца днес, бр. 39, 27–30 май 2005 г., с. 8.
Национален фестивал на малките театрални форми 16–21 май. Фестивална про¬грама. Нов зов, бр. 68, 13–15 май 2005, с. 5.
Николова, Патриция. Врачанският фест се налага успешно. Сега, бр. 119, 26 май 2005, с. 17.
Програма. Зов за истина, бр. 17, 4–10 май 2005, с. 5.
Програма на националния фестивал на малките театрални форми Враца 2005. Враца днес, бр. 35, 10–12 май 2005, с. 4.
„Пухеният“ обра врачанските аскеери. Шанс, бр. 98, 25 май 2005, с. 8.
Стоянов, Стоян. Пред Националния фестивал на малките театрални форми – Враца 2005. (Интервю с Анастас Попдимитров.) Зов за истина, бр. 16, 27 април 2005, с. 3–4.
Стоянов, Стоян. Театралният фестивал във Враца – своеобразен културен феномен. Зов за истина, бр. 19, 18–24 май 2005, с. 3.
Театралният фест вдигна завеса. Шанс, бр. 93, 17 май 2005, с. 8.
Фестивал на камерните театри във Враца. Враца днес, бр. 35, 10–12 май 2005, с. 4.
Цанова, Елеонора. Камерните театри се събират във Враца. Земя, 16 май 2005, с. 19.92

XVII международен фестивал на малките театрални форми
16 – 22 май 2006 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Кристина Тошева.
Селекционер на куклената програма Бисерка Гълъбова.
Селекционер на международната програма Василка Бумбарова.
Основна програма
ДКТ – Враца
Ментови целувки, от Мартин Макдона. Превод от английски Ма¬рия Жишева.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография Мария Диманова.
В ролите: Кейт – Марина Котева; Айлийн – Румяна Мерджанска; Джони – Сава Георгиев; Били – Тони Карабашев; Бартли – Владис¬лав Виолинов; Хелън – Христина Караиванова; Боби – Борислав Борисов; Мами О’Дугъл – Ивелина Полякова; Мак Шари – Димитър Мартинов.
Играна на 16 май 2006 г. 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Каквото направи дядо..., по едноименната история „Каквото на¬прави дядо, все е хубаво“ от Ханс Кристиян Андерсен. Драма¬тургична адаптация Нина Димитрова и Юрий Дачев.
Постановка Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека. Сценография и костюми Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека.
В ролите: Бабата – Нина Димитрова; Дядото – Васил Василев-Зуека.
Играна на 16 май 2006 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Театър 199, София
Жарава, от Димитър Кабаков.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография Зарко Узунов. Музика Асен Аврамов.93
Моноспектакъл на Невена Мандаджиева.
Играна на 17 май 2006 г. от 19 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София и Театрална компания „Контрапункт“, София
Фигури при влюбен полет, от Исмаел Жюд. Превод от френски Владимир Петков.
Постановка Владимир Петков. Сценография Петър Митев. Костюми Ренета Стаменова. Музика Стефан Вълдобрев. Хореография Мила Искренова и Татяна Соколова.
В ролите: Вертер – Георги Златарев; Шарлоте – Дана Герова; За¬слепената – Добриела Попова; Изоставеният – Анатоли Лазаров; Очакващата – Юлиана Сайска; Омагьосаният – Борис Георгиев; Гневният – Пьотр Кшемински.
Играна на 18 май 2006 г. от 19 ч. (голяма сцена).
ДТ „Гео Милев“, Стара Загора
Асансьорът, от Георги Марков.
Постановка Калин Ангелов. Сценография Теодора Лазарова. Музика Мартин Каров.
В ролите: Лора Мутишева, Кирил Бояджиев.
Играна на 19 май 2006 г. от 18 ч. (камерна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Домът на Бернарда Алба, от Федерико Гарсия Лорка. Превод от испански Лъчезар Мишев и Стефан Танев.
Постановка Възкресия Вихърова. Сценография и костюми Зарко Узунав. Стажант-сценограф Диана Цветкова. Музика Асен Аврамов. Хореография Мила Искренова.
В ролите: Бернарда – Цветана Манева; Мария Хосефа – Йорданка Кузманова; Ангустиас – Рени Врангова; Магдалена – Теодора Ду¬ховникова (Иванова); Амелия – Карла Рахал; Мартирио – Емануела Шкодрева; Адела – Ана Пападопулу; Понсия – Жорета Николова; Слугиня – Мария Сапунджиева.
Играна на 19 май 2006 г. от 20 ч. (голяма сцена).94
МГТ „Зад канала“, София
Оскар и розовата дама, от Ерик-Еманюел Шмит. Превод от френски Зорница Китинска.
Постановка Атанас Атанасов. Сценография и костюми Габриела Александрова. Музикална картина Атанас Атанасов.
Моноспектакъл на Илка Зафирова.
Играна на 20 май 2006 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Паметта на водата, от Шийла Стивънсън. Превод от английски Теодора Давидова. Сценичен вариант Красимир Спасов.
Постановка Красимир Спасов. Сценография и костюми Иван Карев. Музикално оформление Красимир Спасов.
В ролите: Вайолет – Росица Александрова, Катрин – Мира Янева, Тереза – Йоанна Микова, Мери – Нели Сиракова, Майк – Димитър Терзиев, Франк – Тодор Танчев.
Играна на 20 май 2006 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Ела при мен, Кремъл!, от Алексей Казанцев. Превод от руски До¬бринка Стефанова.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Ди¬манова. Музикално оформление Николай Поляков.
В ролите: Николай Онов – Анастас Попдимитров; Антоан – Вла¬дислав Виолинов; Олга Саварска – Христина Караиванова; Клоун – Наташа Шаматова.
Играна на 21 май 2006 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199, София
Пиесата за бебето, от Едуард Олби.
Постановка Явор Гърдев. Сценография Никола Тороманов. Музика Калин Николов.
В ролите: Светлана Янчева, Ана Пападопулу, Михаил Мутафов, Пенко Господинов.
Играна на 21 май 2006 г. от 20 ч. (голяма сцена).95
Международна програма
Национален академичен театър на руската драма „Леся Укра¬инка“ – Киев,Украйна
Julia@Romeo.com, от Игор Бауерзима.
Постановка Георг Жено (Германия). Сценография Алексей Вакар¬чук. Костюми Алексей Вакарчук, Ирина Корина.
В ролите: Наталия Шевченко, Евгений Авдеенко.
Играна на 17 май 2006 г. от 20.30 ч. (камерна сцена).
Театър „Фест“ – Митищи, Русия
Картоиграчи, от Н. В. Гогол.
Постановка И. Панфилов. Сценография И. Панфилов. Костюми Е. Гришутина. Художествено осветление А. Гомзяков. Звукоре¬жисьор Д. Гашев
В ролите: Д. Ролянски, И. Бондаренко, И. Калагин, А. Кузменко, А. Конивец, С. Гришаков, Ф. Халяпоав.
Играна на 18 май 2006 г. от 20.30 ч. (камерна сцена).
Национален академичен театър на руската драма „Леся Укра¬инка“ – Киев,Украйна
Александър Вертински. Бал господен..., Сценична композиция Олга Гаврилюк.
Постановка Олга Гаврилюк. На рояла Николай Сазоненко.
Моноспектакъл на Евгений Лунченко.
Играна на 20 май 2006 г. от 16.30 ч. (балетна сцена).
Съпътстваща програма
КТ, Стара Загора
Котка върху стар керемиден покрив, от Жени Пашова и Петър Пашов.
Постановка Жени Пашова и Петър Пашов. Сценография Диана Узунова.96
В ролите: Ивет Лазарова-Торосян, Татяна Андреева, Соня Белчева, Димитрина Славова, Станислав Матев, Станислав Станев, Димитър Тодоров, Делян Кьосев, Христо Димитров.
Играна на 17 май 2006 г. от 17.30 ч. (куклена сцена).
Театър „Ателие 313“, София
В края на ноември, по мотиви на Туве Янсон.
Постановка Румен Гаванозов. Сценография Станислава Кръстева.
Моноспектакъл на Румен Гаванозов.
Играна на 18 май 2006 г. от 17.30 ч. (куклена сцена).
Уъркшоп
Завръщане към корените на театъра (Изкуството на епичното в театъра в контекста на съвременната ситуация на Балканите). Водещ Василис Лагос (Гърция).
Международна теоретична конференция
Проведена на 18 май 2006 г. от 10 ч. (фоайе, II етаж)
Европа и присъединяващите се култури или Какво означава за културната сфера процесът на европейска интеграция
Модератор Веселина Гюлева.
Участници
България: Явор Койнаков (доклад), Ромео Попилиев (доклад), Димитър Чернев (доклад), Виолета Дечева (доклад), Възкре¬сия Вихърова, Юлия Огнянова, Антоанета Войникова, Анна Топалджикова, Елена Илиева, Стефан Танев, Крум Гергицов, Кристина Тошева, Василка Бумбарова.
Турция: Тайфун Орхан – заместник-генерален директор на обеди¬нените турски театри.
Румъния: Ада Лупу – генерален директор на театъра в Тимишоара.
Гърция: Василис Лагос – художествен ръководител на театрална лаборатория „Акторионес“, Атина.97
Русия: Алексей Казанцев – Арт директор на Центъра за драматургия и режисура, Москва; Ала Михайловна – театровед, носител на „Наградата Станиславски“ за критика за 2005 г., Москва.
Украйна: Михаил Резникович – художествен ръководител и директор на театър „Леся Украинка“, Киев.
Македония: Яни Бояджи – директор на Фестивала на камерния театър „Ристо Шишков“, Струмица.
Жури с председател Антоанета Войникова и членове Анна Топалджикова, Елена Илиева, Крум Гергицов, Стефан Танев, присъди следните награди:
За режисура
I награда на Явор Гърдев за „Пиесата за бебето“;
II награда на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека за цялостно изграждане на „Каквото прави дядо...“;
II награда на Възкресия Вихърова за „Домът на Бернарда Алба“;
III награда не се присъжда.
За сценография
I награда на Зарко Узунов за „Жарава“;
II награда – не се присъжда;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Невена Мандаджиева за ролята в „Жарава“;
I награда на Илка Зафирова за ролята в „Оскар и розовата дама“;
II награда на Цветана Манева за ролята на Бернарда в „Домът на Бернарда Алба“;
III награда на Христина Караиванова за ролята на Олга Саварска в „Ела при мен, Кремъл“ и за ролята на Хелън в „Ментови целувки“;
III награда на Мира Янева за ролята в „Паметта на водата“.
За мъжка роля
I награда на Михаил Мутафов за ролята в „Пиесата за бебето“;
II награда на Анастас Попдимитров за ролята на Николай Онов в „Ела при мен, Кремъл!“;
III награда на Сава Георгиев за ролята на Джони в „Ментови целувки“;
III награда на Кирил Бояджиев за ролята в „Асансьорът“.98
Отзиви и други текстове
Апостолова, Ана. Националният фестивал на малките театрални форми ще бъде открит на 16 май. БТА, 11 май 2006.
Апостолова, Ана. Тази вечер във Враца беше открит националният фестивал на малките театрални форми. БТА, 16 май 2006.
Апостолова, Ана. Враца – театрален фестивал – награди. БТА, 22 май 2006.
Враца 2006. Национален фестивал на малките театрални форми. Награди. Театър, кн. 9–12, 2005, с. 58–59.
Враца с фест на камерния театър. Монитор, бр. 2567, 13 май 2006, с. 42.
Гергицов, Крум. Завърши театралният фестивал във Враца. Демокрация, бр. 24, 5 юни 2006, с. 18.
Дамянов, Емил. Актриса от Враца взе приз за дебют на ХVII фестивал на малките форми. Конкурент, бр. 33, 23 май 2006, с. 7.
Каменова, Албена. Балкански трупи идват на театрален фестивал. Конкурент, бр. 31, 12 май 2006, с. 2.
Малки театрални форми. Враца днес, бр. 39, май 2006, с. 5.
Наградите на Враца 2006. Култура, бр. 22, 9 юни 2006, с. 1.
Ралчева, Емилия. Наградиха най-добрите на театралния фест. Враца днес, бр. 40, май. 2006, с. 2.
С постановката „Ментови целувки“ от Мартин Макдона Драматично-кукленият театър във Враца откри седемнадесетото издание на Националния фестивал на малките театрални форми в техния град (текст под снимка от постанов¬ката). Земя, бр. 95, 18 май 2006, с. 17.
Стефан Данаилов закъснява за театралния фест във Враца. Шанс, бр. 14, 16 май 2006, с. 3.
Стоянов, Стоян. Завърши Националният фестивал на малките театрални форми. Зов за истина, бр. 14, 24–30 май 2006, с. 2.
Тошева, Кристина. Да преговорим азбуката! (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 10, 17 март 2006, с. 2.
Фестивалът започна! Зов за истина, бр. 13, 17–23 май 2006, с. 1.
Фестивал на камерните театри. Враца днес, бр. 37, 2006, с. 5.
Фестивал на камерните постановки във Враца. Дневник, бр. 95, 17 май 2006, с. 19.
Фестивал на малките театрални форми – Враца 2006 (награди). Литературен вест¬ник, бр. 20, 24–30 май 2006, с. 8.
Явор Гърдев бе обявен за режисьор номер едно във Враца. Шанс, бр. 15, 23 май 2006, с. 16.
Явор Гърдев стана режисьор № 1. Стандарт, 32 май 2006, с.


XVIII международен фестивал на малките театрални форми
16 – 23 май 2007 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Розалия Радичкова.
Селекционер на международната програма Анастас Попдимитров.
Основна програма
ДКТ – Враца
Оскар и розовата дама, от Ерик-Еманюел Шмит. Превод от френски Зорница Китинска.
Постановка Йордан Славейков. Сценография Мира Каланова. Му¬зика Александър Каланов и Йордан Борисов.
Моноспектакъл на Йорданка Стефанова.
Играна на 16 май 2007 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Трупа МиСтМа, София
Егасимус Актрисите. Идея трупа МиСтМа.
Постановка трупа МиСтМа. Костюми Тихомир Трифонов. Музи¬кално оформление от песни на Марлене Дитрих.
В ролите: Милена Стойчева, Стела Кръстева, Маргарита Петрова.
Играна на 16 май 2007 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Руско жиголо, по комедията „Сирена и Виктория“ от Александър Галин. Превод от руски Василка Бумбарова. Сценичен вариант Владимир Петков.
Постановка Владимир Петков. Сценография и костюми Иван Карев. Музикално оформление Владимир Петков.
В ролите: Сирена – Людмила Митева; Виктория – Росица Алексан¬дрова; Константин – Тодор Танчев.
Играна на 17 май 2007 г. от 20 ч. (голяма сцена).100
ТР „Сфумато“, София
Жюли, Жан и Кристин по „Fröken Julie“, от Аугуст Стриндберг. Сценична адаптация Маргарита Младенова.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Да¬ниела Олег Ляхова.
В ролите: Жюли – Албена Георгиева; Жан – Христо Петков; Кри¬стин – Мирослава Гоговска.
Играна на 18 май 2007 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Сътресение, по разкази на Николай Хайтов.
Постановка Мариус Куркински. Сценография Мариус Куркински. Музика Емилиян Гацов.
Моноспектакъл на Мариус Куркински.
Играна на 19 май 2007 г. от 20 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Става дума за любов... или е опит за убийство!, от Фиона Спрот. Превод от английски Параскева Джукелова.
Постановка Стилиян Петров. Сценография и костюми Марина Додова. Музикално оформление Параскева (Джукелова) и Елби. Видео¬дизайн Красимир Терзиев. Мултимедийна техника ТВ-Медия.
Моноспектакъл на Параскева Джукелова.
Играна на 19 май 2007 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ – Враца
Училище за жени, от Ж. Б. Молиер. Превод от френски Кирил Кадийски.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова. Пластика Татяна Соколова.
В ролите: Арнолф –Анастас Попдимитров; Агнес – Камелия Лиш¬ковска; Орас – Тони Карабашев; Ален – Юлиян Петров; Жоржет – Ева Тепавичарова; Кризалд – Огнян Симеонов; Анрик – Петър Горанов; Оронт – Борислав Борисов; Нотариус – Теодор Гайдар¬джиев; Мъжът от бара – Димитър Мартинов; Преминаващата дама – Венцислава Грозданова.
Играна на 21 май 2007 г. от 18 ч. (камерна сцена).101
Театър 199, София
Старицата от Калкута, от Ханох Левин.
Постановка Явор Гърдев. Сценография Никола Тороманов. Музика Калин Николов.
В ролите: Вяра Коларова, Снежина Петрова, Захари Бахаров, Малин Кръстев.
Играна на 21 май 2007 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Международна програма
Театър „Нотара“, Букурещ, Румъния
Енигматични вариации, от Ерик-Еманюел Шмит.
Постановка Клаудиу Гога. Сценография и костюми Сика Русеску. Музика Георге Марку.
В ролите: Мирча Диакону, Александру Репан.
Играна на 17 май 2007 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Свободен театър, Киев, Украйна
Диалогът на Самцов, по П. Бесон, Валентин Распутин, А. Авченко, Павел Вежинов.
Постановка Артур Артименев. Костюми Галя Отенко. Художестве¬но осветление Олег Остролуцки. Звукорежисьор Владислав Тененбаум. Продуцент Юрий Дроздов.
В ролите: Михаил Жонин, Вячеслав Довженко, Олга Гришина, На¬дежда Рехтина, Кристина Синелник.
Играна на 18 май 2007 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
Областен театър за драма, Рязан, Русия
Трите възрасти на Казанова, от Марина Цветаева. Сценична вер¬сия Роман Маркин.
Постановка Роман Маркин. Сценография Татяна Виданова. Музикално оформление Сергей Потапов. Пластика Галина Виноградова.
В ролите: Максим Дмитроченков, Екатерина Байбородова, Марина Мясникова, Анна Демочкина, Олег Пичурин.
Играна на 20 май 2007 г. от 18 ч. (камерна сцена).102
Теоретична конференция
Проведена на 18 май 2007 г., от 10 ч.
Европейските измерения на българския театър
Модератор Веселина Гюлева.
Доклади
Красимира Филипова – директор на Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство“ към МК
Ромео Попилиев – секция „Театрално изкуство“ на Института за изкуствознание към БАН
Виолета Дечева – секция „Театрално изкуство“ на Института за из¬куствознание към БАН
Жури с председател Кристина Тошева и членове Аве Иванова, Асен Константинов, Митко Новков, Божидара Божинова присъди следните награди:
За режисура
I награда не се присъжда;
II награда на Маргарита Младенова за „Жюли, Жан и Кристин“;
II награда на Мариус Куркински за „Сътресение“;
III награда не се присъжда.
За сценография
I награда на Даниела Ляхова за „Жюли, Жан и Кристин“;
II награда на Мария Диманова за „Училище за жени“;
III награда на Марина Додова за „Става дума за любов... или е опит за убийство!“.
За женска роля
I награда на Йорданка Стефанова за ролята в „Оскар и розовата дама“;
II награда на Мирослава Гоговска за ролята на Кристин в „Жюли, Жан и Кристин“;
III награда на Вяра Коларова за ролите в „Старицата от Калкута“.
За мъжка роля
I награда на Мариус Куркински за ролите в „Сътресение“;
II награда на Захари Бахаров за ролите в „Старицата от Калкута“;
II награда на Христо Петков за ролята на Жан в „Жюли, Жан и Кристин“;103
III награда на Тодор Танчев за ролята на Константин в „Руско жиголо“.
Награда за техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Отзиви и други текстове
Две втори награди дадоха на театралния фест във Враца. Земя, 23 май 2007, с. 18.
Завърши Националният фестивал. Зов за истина, бр. 19, 23–29 май 2007, с. 1–2.
Каменова, Албена. Откриват фестивала на малките театрални форми. Конкурент, бр. 98, 11 май 2007, с. 8.
Любомирова, Емилия. Врачански театрални празници. Враца днес, бр. 39, 18–22 май 2007, с. 8.
Мариус Куркински – фаворит на театралния фестивал. Шанс, бр. 17, 11 май 2007, с. 8.
Николова, Деси. Врачанска пиеса взе първа награда. Конкурент, бр. 98, 33 май 2007, с. 16.
Радичкова, Розалия. Враца 2007. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 18, 10 май 2007, с. 2.
Раздадоха наградите на театралния фест. Мариус Куркински и Йорданка Стефанова – актьори номер едно на фестивала. Шанс, бр. 18, 23 май 2007, с. 8.
Театрални награди – Враца 2007. Култура, бр. 21, 1 юни 2007, с. 2.
Фестивалът започва днес. Зов за истина, бр. 18, 16–22 май 2007, с. 1.104

XIX международен фестивал на малките театрални форми
16 – 22 май 2008 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Стефан Янков.
Селекционери на международната програма Анастас Попдими¬тров и Веселина Гюлева.
Основна програма
ДКТ – Враца
Енигматични вариации, от Ерик-Еманюел Шмит. Превод от френ¬ски Снежина Русинова-Здравкова.
Постановка Йордан Славейков. Сценография и костюми Мира Ка¬ланова. Музика Александър Каланов и Йордан Борисов.
В ролите: Абел Знорко – Веселин Ранков; Ерик Ласал – Пенко Господинов.
Играна на 16 май 2008 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ТР „Сфумато“, София
Мъртвешки танц, от Аугуст Стриндберг. Сценична адаптация Маргарита Младенова.
Постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Даниела Олег Ляхова. Музика Асен Аврамов.
В ролите: Едгар – Владимир Пенев; Алис – Светлана Янчева; Курт – Цветан Алексиев.
Играна на 16 май 2008 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив
Възгледите на един учител за народното творчество, от Камен Донев.
Постановка Камен Донев. Сценография Ралица Русева. Костюми Паша Нешкова. Хореография Ивайло Иванов. Аранжимент Дани Ми¬лев. Музикална картина Камен Донев и Кирил Добрев.105
Моноспектакъл на Камен Донев.
Играна на 17 май 2008 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Младежки театър „Николай Бинев“, София
Заболяване на младостта, от Фердинанд Брукнер. Превод от нем¬ски Владко Мурдаров.
Постановка Биляна Петрова. Сценография и костюми Павлина Коцева. Хореография Ана Каракашева.
В ролите: Мари – Искра Донова; Дезире – Ярослава Петрова; Фредер – Малин Кръстев; Ирене – Яна Титова; Петрил – Николай Луканов; Алт – Светослав Добрев; Луси – Ангелина Славова.
Играна на 18 май 2008 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Гео Милев“, Стара Загора
Тайбеле и нейният демон, от Исаак Башевис Сингер и Ева Фрид¬ман. Превод от английски Росица Пишева.
Постановка Пламен Марков. Сценография и костюми Мира Кала¬нова. Музика Мартин Каров.
В ролите: Тайбеле – Лора Мутишева; Алхонон – Тигран Торосян; Менаша – Константин Икономов; Генендел – Елизабета Стефанов¬ска; Равин – Ивелин Керанов; Лейб – Янислава Линкова; Трайтел – Георги Райчев.
Играна на 18 май 2008 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Общински театър „Възраждане“, София
Сексуалните неврози на нашите родители, от Лукас Берфус. Пре¬вод от немски Владко Мурдаров.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Мариана Жикич, Йосиф Сърчаджиев, Даниел Цочев, Силвия Лулчева, Ивет Радулова, Тодор Доцев, Анатоли Лазаров.
Играна на 19 май 2008 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199 „Валентин Стойчев“, София
Малка пиеса за детска стая, от Яна Борисова.
Постановка Галин Стоев. Сценография и костюми Юлиян Табаков.106
В ролите: Радена Вълканова, Снежина Петрова, Стефан Вълдобрев, Вежен Велчовски, Стилиян Стоянов.
Играна на 19 май 2008 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Иван Димов“, Хасково
Царството земно, от Тенеси Уилямс. Превод от английски Кръстан Дянков. Сценична версия Бойко Богданов.
Постановка Бойко Богданов. Визуално решение Бойко Богданов.
В ролите: Миртл – Николета Малчева; Пилето – Стефан Щерев; Лот – Веселин Анчев.
Играна на 20 май 2008 г. от 18.30 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Крап, по Самюел Бекет. Използвани са преводът на Мария Георгиева от френски и на Антони Райжеков от английски.
Постановка Наум Шопов. Режисьор Антони Райжеков. Сценография и костюми Елена Иванова.
В ролята на Крап – Наум Шопов. Гласове – Валентин Танев, Христо Чешмеджиев.
Играна на 20 май 2008 г. от 20 ч. (балетна сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Престъпление и наказание, по Ф. М. Достоевски. Превод от руски Василка Бумбарова. Сценична версия Владлен Александров.
Постановка Владлен Александров. Сценография Иван Карев. Ко¬стюми Весела Статкова.
В ролите: Родион Расколников – Иван Юруков; Порфирий Петрович – Йосиф Шамли; Соня Мармеладова – Надя Конакчиева; Разумихин, Миколка – Калин Яворов; Заметов, Кох, Занаятчия – Пламен Пеев.
Играна на 21 май 2008 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Хайде да правим секс, от Валентин Красногоров. Превод от руски Добринка Стефанова.
Постановка Красимир Ранков. Сценография и костюми Николай Нинов.107
В ролите: Жената – Людмила Митева; Медицинската сестра – Мира Янева; Момичето – Ива Огнянова; Професорът – Добрин Досев; Мъжът – Христо Бонин.
Играна на 22 май 2008 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Сън в лятна нощ, от Уилям Шекспир. Превод от английски Валери Петров. Сценичен вариант Николай Поляков.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова. Хореография Маргарита Градечлиева. Музикално оформление Николай Поляков.
В ролите: Тезей, Оберон – Димитър Мартинов; Егей, Пък – Анастас Попдимитров; Хиполита, Титания – Румяна Мерджанска; Фея – Ка¬мелия Лишковска; Лизандър – Тони Карабашев; Деметрий – Калин Костадинов; Хермия – Лидия Инджова; Елена – Росица Огнянова; Клина – Ивелина Полякова; Талашко – Кирил Стаменов; Дъното – Борислав Борисов; Пискуна – Огнян Симеонов; Носльо – Делчо Чолаков; Комара – Теодор Гайдарджиев.
Играна на 22 май 2008 г. от 20.15 ч. (камерна сцена).
Международна програма
Театър „Славия“, Белград, Сърбия
Ясмин на кръстопът, от Лиляна Лашич.
Постановка Владимир Лазич.
В ролите: Рада Джуричин, Лиляна Лашич, Иван Босилчич.
Играна на 17 май 2008 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Швеция
Един живот с танца, от Ерика Кужел.
Танцов спектакъл на Ерика Кужел.
Играна на 19 май 2008 г. от 17 ч. (балетна сцена).
Театър „АпАРТе“, Москва, Русия
Предложение, от А. П. Чехов.108
Постановка Нина Григориева. Сценография Николай Шаронов. Музика Андрей Зеленски.
В ролите: Юлия Голубева, Владимир Воробьов, Александър Иван¬ков, Дмитрий Ефремов, Иля Денисов, Денис Манохин.
Играна на 20 май 2008 г. от 17 ч. (камерна сцена).
ДТ – Струмица, Македония
Сватбата на дребния буржоа от Бертолт Брехт.
Постановка Гаро Ашикян. Сценография Милена Пантелеева.
В ролите: Кирчо Георгиев, Тинка Ристеска, Ясмина Вучкова, Анге¬лина Тренчева, Васил Михаил, Кольо Черкезов, Оливра Аризанова Мансбарт, Ванчо Кръстевски, Ванчо Василев.
Играна на 21 май 2008 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Теоретична конференция
Проведена на 20 май 2008 г. от 10 ч. (фоайе).
Модели и структури в българския театър. Художествена и кадрова политика
Модератор Веселина Гюлева.
Доклади: Красимира Филипова – директор на Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство“ към МК; Виолета Дечева – секция „Театрално изкуство“ на Института за изкуствознание към БАН; Димитър Чернев – експерт в Дирекция „Театър, вариететно и циркова изкуство“ към МК.
Жури с председател Красимира Филипова и членове Виолета Дечева, Ромео По¬пилиев, Светлана Байчинска, Розалия Радичкова присъди следните награди:
За режисура
I награда на Маргарита Младенова за „Мъртвешки танц“;
II награда на Галин Стоев за „Малка пиеса за детска стая“;
III награда на Николай Поляков за „Сън в лятна нощ“.109
За сценография
I награда на Мария Диманова за „Сън в лятна нощ“;
II награда на Юлиян Табаков за „Малка пиеса за детска стая“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда на Светлана Янчева за ролята на Алис от „Мъртвешки танц“;
II награда на Снежина Петрова за ролята на Жана от „Малка пиеса за детска стая“;
III награда на Лидия Инджова за дебюта и за ролята на Хермия в „Сън в лятна нощ“.
За мъжка роля
I награда на Владимир Пенев за ролята на Едгар в „Мъртвешки танц“;
II награда на Цветан Алексиев за ролята на Курт от „Мъртвешки танц“;
III награда на Камен Донев за ролята във „Възгледите на един учител за народното творчество“.
Наградата за техническо обслужване
ДКТ – Враца.
Специална наградата на „Драгостин мюзик интернационал“
Камен Донев.
Отзиви и други текстове
Враца – столица на българския дух. Зов за истина, бр. 17, 14–20 май 2008 г., с. 1–4.
Дечева, Виолета. Камерно за Враца. Култура, бр. 20, 30 май 2008, с. 3.
Йорданова, Таня. „Сфумато“ взе приза за „Мъртвешки танц“: отличиха и „Малка пиеса за детска стая“. Конкурент, бр. 98, 26 май 2008, с. 5.
Йоцова, Теменужка. Театрален фест радва врачани. 24 часа, бр. 140, 23 май 2008, с. 4–5.
Макарова, Елеонора. Глаза в глаза... Страстной бульвар, 10, бр. 2–112, 2008, с.116–119.
Наградите на Враца 2008. Култура, бр. 20, 30 май 2008, с. 3.
Национален фестивал на малките театрални форми 2008. сп. Gentleman, бр. 7, 2008, с. 106.
Ралчева, Емелия. Стефан Данаилов открива театрален фестивал. Враца днес, бр. 38–39, 9–12 май 2008 г., с. 1.
Фестивал на малките театрални форми. (За фестивала във Враца.) Дневник, бр.95, 19 май 2008, с. 19.
Янков, Стефан. Селекцията за фестивала във Враца. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 15, 18 април 2008, с 4.110

XX международен фестивал на малките театрални форми
16 – 21 май 2009 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Васил Стефанов.
Селекционер на международната програма Анастас Попдимитров.
Основна програма
ДКТ – Враца
Сънувах бяг, по пиесата на Михаил Булгаков „Бяг“. Превод от руски Банчо Банов. Сценична версия за хора и дяволи от Веселина Гюлева и Николай Поляков.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Мария Диманова.
В ролите: Серафима Корзухина – Жана Илиева; Сергей Голубков – Анатоли Бенкин; Григори Чарнота – Огнян Симеонов; Люска – Росица Огнянова; Роман Хлудов – Анастас Попдимитров; Дяволи – Димитър Мартинов, Тони Карабашев.
Играна на 16 май 2009 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Сава Огнянов“, Русе
Фламбе, по Ханох Левин. Превод от английски Жозев Бенатов.
Постановка Александър Беровски. Сценография и костюми Елица Георгиева. Музикално оформление Александър Беровски.
В ролите: Мариана Крумова, Венцислав Петков, Ясена Господинова, Крум Берков.
Играна на 17 май 2009 г. от 18.30 ч. (голяма сцена).
НТ „Иван Вазов“, София
Камера обскура, по Владимир Набоков. Драматизация Нина Мазур. Превод от руски Валентин Корнилев.
Постановка Невена Митева. Сценография и костюми Елена Иванова. Музикално оформление Петя Диманова.111
Монопектакъл на Мариус Донкин.
Играна на 17 май 2009 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Моли Суини, от Брайън Фриъл. Превод от английски Анна Кара¬бинска.
Постановка Борислав Чакринов. Сценография Борислав Чакринов.
В ролите: Моли Суини – Мария Сапунджиева; Мистър Райс – Тодор Близнаков; Франк Суини – Стефан Иванов.
Играна на 18 май 2009 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Женитба, от Н. В. Гогол. Превод от руски Христо Радевски.
Постановка Гаро Ашикян. Сценография и костюми Милена Пан¬телеева.
В ролите: Анучкин – Тодор Кайков; Пържени яйца – Димитър Терзиев; Кочкарьов – Георги Керменски; Подкальосин – Добрин Досев; Жевакин – Димитър Кузев; Арина Панталеймонова – Нели Сиракова; Фьокла Ивановна – Людмила Митева; Агафя Тихоновна – Мира Янева; Стариков – Александър Пасков; Степан – Димитър Караджов; Дуняша – Таня Гигова.
Играна на 18 май 2009 г. от 20.15 ч. (голяма сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Изкуството да смиташ боклука под килима (Сцени от един семеен живот), от Ингмар Бергман. Сценична адаптация Де¬сислава Шпатова.
Постановка Десислава Шпатова. Сценография Десислава Шпатова.
В ролите: Юхан – Иво Русев, Христо Бонин, Веселин Мишев; Мариане – Красимира Василева, Росица Александрова, Ирмена Чичикова; Камериерка – Диана Досева.
Играна на 19 май 2009 г. от 18 ч. (голяма сцена).
ТР „Сфумато“, София
Родилно петно, от Николай Коляда. Превод от руски Добринка Стефанова.
Постановка Иван Добчев. Сценография Венелин Шурелов.112
Моноспектакъл на Мимоза Базова.
Играна на 20 май 2009 г. от 19 ч. (балетна зала).
ДКТ „Васил Друмев“, Шумен
Сестри, от Людмила Разумовска. Превод от руски Михаил Маринов.
Постановка Василена Радева. Сценография и костюми Ралица То¬нева. Музика Деница Серафимова.
В ролите: Аня – Паулина Козовска; Олга – Мария Григорова; На¬стася – Стефани Лечева; Марк – Владимир Димитров; Петя – Любен Попов; Бащата – Валентин Ченков.
Играна на 20 май 2009 г. от 20.30 ч. (голяма сцена).
ДТ – Ловеч
Псевдоморалите, по „Лични разговори“ от Ингмар Бергман. Сце¬нична адаптация Валерий Пърликов.
Постановка Валерий Пърликов. Сценография и костюми Валерий Пърликов.
В ролите: Анета Янкова-Пърликова, Гергана Кофарджиева, Ивайло Димитров, Николай Чилов, Слава Георгиева.
Играна на 21 май 2009 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Международна програма
Малък драмски театър, Битола, Македония и Нов театър, Охрид, Македония
Граница, от Венко Андоновски. Адаптация Драган Анджелкович.
Постановка София Ристевска. Костюми Благой Мицевски.
В ролите: Горан Стояновски, Ясмина Билалович, Никола Тодороски, Йоана Поповска, Борис Чоревски.
Играна на 17 май 2009 г. от 17 ч. (балетна зала).
Театър „У Никитских ворот“, Москва, Русия
Всичко тече – живот и съдба, по Василий Гросман.
Постановка Марк Розовски. Сценография Юрий Махнев.
В ролите: Маргарита Разказова, Райна Праудина.
Играна на 19 май 2009 г. от 20 ч. (камерна сцена).113
Княжевско-Сръбски театър, Крагуевац, Сърбия
Лъжа и паралъжа, от Йован Попович.
Постановка Драган Яковлевич.
В ролите: Владан Живкович, Саня Матеич, Никола Милоевич, Ми¬лош Кръстевич, Славолюб Матич, Катарина Митрович.
Играна на 20 май 2009 г. от 17.30 ч. (камерна сцена).
Театър „Славия“, Белград, Сърбия
Къща без прозорци, от Лиляна Лашич.
Постановка Владимир Лазич. Сценография Борис Максимович. Костюми Даница Ракочевич.
В ролите: Джурджия Цветич, Бранко Джурич, Лиляна Лашич, Милан Васич, Яна Милич.
Играна на 21 май 2009 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Жури с председател – Копринка Червенкова и членове Аве Иванова, Виолета Дечева, Никола Вандов, присъди следните награди:
За режисура
I награда – не се присъжда;
II награда на Гаро Ашикян за „Женитба“;
III награда на Валерий Пърликов за „Псевдоморалите“;
III награда на Десислава Шпатова за „Изкуството да смиташ бо¬клука под килима“.
За сценография
I награда – не се присъжда;
II награда на Елица Георгиева за „Фламбе“;
III награда – не се присъжда.
За женска роля
I награда – не се присъжда;
II награда на Анета Янкова-Пърликова за ролята в „Псевдомо¬ралите“;
III награда на Ирмена Чичикова за ролята на Мариане в „Изку¬ството да смиташ боклука под килима“;
III награда на Мариана Крумова за ролите във „Фламбе“;
III награда на Мира Янева за ролята на Агафя Тихоновна в „Женитба“.114
За мъжка роля
I награда на Добрин Досев за ролята на Подкальосин в „Женитба“;
II награда на Анастас Попдимитров за ролята на Хлудов в „Съну¬вах бяг“;
III награда на Венцислав Петков за ролите във „Фламбе“;
III награда на Тодор Кайков за ролята на Анучкин в „Женитба“.
Отзиви и други текстове
Анастас Попдимитров: „Фестивал по време на криза“. Конкурент, бр.90, 18 май 2009, с. 2.
Анкета от Враца. Ще посетите ли театралния фестивал? Конкурент, бр.90, 18 май 2009, с. 8.
Афиш (програма на фестивала). Шанс нюз, бр.92, 21 май 2009, с. 8.
Гюлева, Веселина. Почтеният театър. ЛИК, бр. 6, 2009.
Културен афиш. Камерна сцена. Зов, бр. 89, 18 май 2009, с. 8.
Малки театрални форми. Враца днес, бр. 39, 16 май 2009, с. 5.
Наградиха първенците в Националния театрален фест. Шанс експрес, бр. 101, 29 май 2009, с. 8.
С пиеса на Булгаков вдигна завеса театрален фест. Шанс нюз, бр. 89, 18.05
Стефанов, Васил. Враца 2009. (Включва и селекцията на фестивала.) Култура, бр. 18, 15 май 2009, с. 1.
Стефанов, Васил. Лично мнение. Най-достойните спектакли се поставят на вра¬чанска сцена. Конкурент, бр. 94, 22 май 2009, с. 8.
Театрален фест във Враца. Стандарт, бр. 5869, 18 май 2009, с. 23.
Фестивалът: четири погледа („За познатите форми“ на Виолета Дечева; „За духов¬ния инат“ на Аве Иванова; „За виталността“ на Никола Вандов; „За критери¬ите“ на Копринка Червенкова). Култура, бр. 21, 5 юни 2009, с. 8.
Юбилеен фестивал. Зов за истина, бр. 18, 20–26 май 2009, с. 1–2.115

ХХI международен фестивал на малките театрални форми
16 – 21 май 2010 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“.
Селекционер на основната програма Асен Константинов
Селекционер на международната програма Анастас Попдимитров
ДКТ – Враца
Тестът, от Лукас Берфус. Превод от немски Владко Мурдаров.
Постановка Николай Поляков. Сценография и костюми Вечеслав Парапанов.
В ролите: Симон – Сава Георгиев; Хеле – Ивелина Полякова; Петер – Делчо Чолаков; Агнес – Камелия Лишковска; Францек – Калин Костадинов; Погребални агенти – Янна Генчева, Юлия Колова, Венцислава Грозданова.
Играна на 16 май 2010 г. от 18 ч. (камерна сцена)
Червената къща, София
Първа любов, от Самюел Бекет. Адаптация Матю Дж. Ган.
Постановка Нина Боянова. Сценография Армандо Костантино. Костюми Нина Боянова. Звук Армандо Костантино.
В ролите: Леонид Йовчев, Павлин Димитров.
Играна на 18 май 2010 г. от 18 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Нирвана, от Константин Илиев.
Постановка Иван Добчев. Сценография и костюми Венелин Шурелов. Музика Асен Аврамов.
В ролите: Жената – Ирмена Чичикова; Мъжът – Христо Бонин.
Играна на 18 май 2010 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДТ „Стефан Киров“, Сливен
Железният светилник (Любовта на Катерина), по Димитър Талев. Драматизация Стайко Мурджев.116
Постановка и сценография Стайко Мурджев.
В ролите: Султана – Вяра Начева; Катерина – Таня Йоргова; Рафе Клинче – Ивайло Гандев; Лазар – Августин Демерджиев.
Играна на 19 май 2010 г. от 18.30 ч. (голяма сцена).
Камерен театър „Възраждане“, София
Любовни писма, от Алберт Р. Гърни
Постановка Георги Михалков. Сценография Петър Митев.
В ролите: Виолета Донева, Красимир Ранков.
Играна на 19 май 2010 г. от 20 ч. (камерна сцена).
ОДТ „София“, София
Грозният, от Мариус фон Майенбург. Превод от немски Гергана Димитрова.
Постановка Василена Радева. Сценография Владимир Славов. Му¬зика Тодор Стоянов.
В ролите: Лете, Грозният – Росен Белов; Фани, негова жена, Фани, богата стара дама – Невена Калудова; Шефлер, Шеф, Шефлер, Хи¬рург – Михаил Милчев; Карлман, Асистент, Карлман, Син – Калин Врачански; Човекът без лице – Милен Николов.
Играна на 20 май 2010 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Театър 199 „Валентин Стойчев“, София
Приятнострашно, от Яна Борисова.
Постановка Галин Стоев. Сценография Юлиан Табаков.
В ролите: Радена Вълканова, Стефан Вълдобрев, Вежен Велчовски, Снежина Петрова, Владимир Пенев.
Играна на 20 май 2010 г. от 20 ч. (голяма сцена).
ДКТ – Враца
Най-истинският, от Григорий Горин. Превод от руски Михаил Маринов.
Постановка Венцислав Асенов. Сценография и костюми Теодора Лазарова. Хореография Бойка Дичева.
В ролите: Карл Фридрих Йероним фон Мюнхаузен – Борислав Борисов; Марта, негова жена – Богомила Лачева; Якобина фон Мюнхаузен, негова съпруга – Румяна Мерджанска; Теофил фон 117
Мюнхаузен, негов син – Анатоли Бенкин; Томас, слуга – Делчо Чолаков; Бургмисър – Петър Горанов; Хайнрих Рамкопф, адвокат – Калин Костадинов; Франц Муса, пастор – Борислав Стефанов; Съдия – Сава Георгиев; Екскурзовод – Анна Орозова.
Играна на 21 май 2010 г. от 18 ч. (камерна сцена).
Младежки театър „Николай Бинев“, София
Тихи невидими хора, от Яна Борисова.
Постановка, сценография и костюми Десислава Шпатова.
В ролите: Фиона – Станка Калчева; Шварц – Малин Кръстев; Ви¬ктор – Вежен Велчовски; Енджи – Ангелина Славова; Александър – Николай Луканов; Левон – Владимир Пенев.
Играна на 21 май 2010 г. от 20 ч. (голяма сцена).
Международна програма
Лобненски драматичен театър „Камерна сцена“, Лобна, Русия
Още веднъж за любовта – С..., по А. П. Чехов.
Постановка Николай Круглов.
В ролите: Иван Петрович Бугров – Николай Круглов; Лиза – Свет¬лана Давдова; Василий Григорович Грохолски – Вячеслав Дяченко; Фани – Наталия Малишева.
Играна на 17 май 2010 г. от 17 ч. (камерна сцена).
Княжевско-сръбски театър, Крагуевац, Сърбия
Приказка за мъртвата царска дъщеря, от Николай Коляда.
Постановка Бошко Димитриевич. Сценография Миилиивойе Щу¬лович. Костюми Снежана Ковачевич.
В ролите: Соня Матеич, Ненад Вулевич, Душан Станикич, Ана Тодорович.
Играна на 17 май 2010 г. от 18.30 ч. (голяма сцена).
Театър „Al. Davila“, Питещи, Румъния
Skin Deep, от Пол Мийд.
Постановка Дан Тудор. Сценография Крстина Чуку.118
В ролите: Каталин Миреа, Флорин Думитру, Мирела Попуску, Йоана Подъряну.
Играна на 17 май 2010 г. от 20 ч. (балетна сцена).
Малък градски театър и No name theatre, Битола, Македония
Слугините, от Жан Жьоне. Адаптация Иван Йерчик.
Постановка Иван Йерчик. Сценография Марко Йерчик.
В ролите: Илина Чоревска, Виктория Степановска, Мая Андоновска.
Играна на 19 май 2010 г. от 17 ч. (балетна сцена).
Малък драмски театър, Битола, Македония
Другата страна, от Деян Дуковски.
Постановка Мартин Кочовски. Сценография Филип Йованович. Костюми Благой Мицевски.
В ролите: Иван Йерчич, Илина Чоревска, Огнен Дранговски, Стефа¬ния Зисовска, Петър Арсовски, Йоана Поповска, Бисера Бендевска, Александър Лозановски и членовете на групата Foltin – Борислав Николов, Пеце Трайковски, Гоце Йовановски.
Играна на 21 май 2010 г. от 21.30 ч. (сцена клуб на актьора).
Жури с председател – проф. Ромео Попилиев и членове Кремена Бабачева и Никола Вандов, присъди следните награди:
За режисура
І награда на Галин Стоев за „Приятнострашно“;
ІІ награда на Иван Добчев за „Нирвана“;
ІІІ награда на Нина Боянова за „Първа любов“;
ІІІ награда на Стайко Мурджев за „Железният светилник“.
За сценография
І награда на Венелин Шурелов за „Нирвана“;
ІІ награда – не се присъжда;
ІІІ награда – не се присъжда.
За женска роля
І награда на Радена Вълканова за ролята в „Приятнострашно“;
І награда на Снежина Петрова за ролята в „Приятнострашно“;
ІІІ награда на Невена Калудова за ролите в „Грозният“; 119
ІІІ награда на Станка Калчева за ролята на Фиона в „Тихи, неви¬дими хора“.
За мъжка роля
І награда на Владимир Пенев за ролята в „Приятнострашно“;
І награда на Стефан Вълдобрев за ролята в „Приятнострашно“;
І награда на Вежен Велчовски за ролята в „Приятнострашно“;
ІІ награда на Христо Бонин за ролята на Мъжа в „Нирвана“;
ІІІ награда на Сава Георгиев за ролята на Симон в „Тестът“;
ІІІ награда на Леонид Йовчев за ролята в „Първа любов“;
ІІІ награда на Павлин Димитров за ролята в „Първа любов“.
Наградата за най-музикален и пеещ актьор, връчвана от проф. Стефан Драгостинов, се присъжда на Владимир Пенев за участието му в спектаклите „Приятнострашно“ и „Тихи невидими хора“.
Отзиви и други текстове:
Анкета от Враца. Ще ходите ли на театралния фест? Конкурент, бр. 93, 17 май 2010, с. 8.
Вандов, Никола. 21-та Враца. Култура, бр. 21, 4 юни 2010, с. 3.
Враца е театрална столица на България до петък. Зов, бр. 93, 18 май 2010, с. з.
Враца – театрална столица до петък. Враца днес, бр. 35, 18–20 май, 2010, с. 1.
Враца – театрална столица на България. Фестивалът на малките театрални форми във Враца. Зов за истина, бр. 19, 19–25 май 2010, с. 3.
Иванова, Аве. Фанфари по време на ступор 1 Театърът ни през „Враца 2010“ и „Аскеер 2010“. Гласове, бр. 20, 28 май–3 юни 2010, с.13.
Иванова, Аве. Фанфари по време на ступор 2 Театърът ни през „Враца 2010“ и „Аскеер 2010“. Гласове, бр. 21, 4–10 юни 2010, с.14.
Иванова, Аве. Фанфари по време на ступор 3 Театърът ни през „Враца 2010“ и „Аскеер 2010“. Гласове, бр. 22, 11–17 юни 2010, с.14.
Иванова, Ивета. Кметът на общината откри 21 издание на малките театрални форми. Зов, бр. 92, 17 май 2010, с. 2.
К. Наградите на Враца 2010, Култура, бр. 21, 4 юни 2010, с. 3.
К. Попдимитров подписа споразумение. Конкурент, бр. 95, 19 май 2010, с. 5.
Кметът на Враца – патрон на тристранно споразумение. Зов, бр. 95, 20 май 2010, с. 3.
Константинов, Асен. Враца 2010: селекцията. Култура, бр. 15, 23 април 2010, с. 3.
Константинов, Асен. Очарование в мрака. Гласове, бр. 11, 19–25 март 2010, с. 14.
Македонски топзвезди идват във Враца. Скандалното представление с голи тела, секс и насилие ща се играе в кръчмата на актьора. Шанс нюз, бр. 95, 21 май 2010, с. 4.
Милкова, Цвети. Пълни зали при старта на театралния фестивал. Актьорите посетиха Леденика и видяха Рогозенското съкровище. Зов, бр. 94, 19 май 2010, с. 3.120
Програма на ДКТ – Враца. 16–21.05.2010 Национален фестивал на малките теа¬трални форми Враца 2010. Зов, бр. 92, 17 май 2010, с. 8.
Програма на ДКТ – Враца. 16–21.05.2010 Национален фестивал на малките теа¬трални форми Враца 2010. Зов, бр. 94, 19 май 2010, с. 8.
Програма на ДКТ – Враца. 16–21.05.2010 Национален фестивал на малките теа¬трални форми Враца 2010. Зов, бр. 95, 20 май 2010, с. 8.
Програма на ДКТ – Враца. 16–21.05.2010 Национален фестивал на малките теа¬трални форми Враца 2010. Зов, бр. 96, 21 май 2010, с. 8.
Театралният фестивал вдига завеса във Враца. Конкурент, бр. 93, 17 май 2010, с. 4.
Театралният фест предизвика голям интерес. Шанс експрес, бр. 21, 21 май 2010, с. 8.
Тошева, Райна. Тест за бащинство разбуни Враца. Скандално представление даде старт на камерен фестивал. Пиеса с кръв и секс събира публика в кръчмата на актьорите. Стандарт, бр. 6227, 18 май 2010, с. 36.
Фестивалът на малките театрални форми вече започна. Конкурент, бр. 93, 17 май 2010, с. 4.121

ХХІI международен фестивал на малките театрални форми
16 – 22 май 2011 г.
Организатори: Министерство на културата, Общински съвет и Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца, фондация „Идея за театър“
Селекционер на основната програма Явор Койнаков.
Изданието на Фестивала се провежда заедно с Фестивала на NETA (New Europen Theatre Action).
Програма на Националния фестивал на малките театрални форми
ДКТ – Враца
Изгубени в звездите, от Семьон Злотников. Превод от руски Бо¬рислав Чакринов.
Постановка, сценография и костюми Борислав Чакринов.
В ролите: Румяна Мерджанска, Огнян Симеонов, Борислав Борисов, Димитър Мартинов.
16 май от 18.00 ч. (камерна сцена).
ДТ „Гео Милев“, Стара Загора
При закрити врати, от Жан Пол Сартр.
Постановка Христофор Недков. Сценография и костюми Теодора Лазарова. Пластика Валери Кондратцев. Музикална среда Георги Генов.
В ролите: Иван Калошев, Стефан Делев, Светла Тодорова, Силвана Пишимарова.
17 май от 17.30 ч. (камерна сцена).
Общински театър „Възраждане“, София
Кралицата на красотата от малкия град, от Мартин Макдона. Превод от английски Мария Парушева.
Постановка Йосиф Сърчаджиев. Сценография Петър Митев.122
В ролите: Ивет Радулова, Мариана Жикич, Свежен Младенов, Петър Лъджев, Йосиф Сърчаджиев.
18 май от 17.30 ч. (камерна сцена).
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик
Великденско вино, от Константин Илиев.
Постановка Константин Илиев. Сценография Иван Карев.
В ролите: Димитър Терзиев, Гроздан Даскалов.
18 май от 21.00 ч. (балетна сцена)
ДТ „Н. О. Масалитинов“, Пловдив и МГТ „Зад канала“, София
Канкун, от Жорди Галсеран. Превод от испански Нева Мичева.
Постановка Бина Харалампиева. Асистент-режисьор Емил Бонев. Сценография и костюми Петя Стойкова. Музика Асен Аврамов. Фотография Георги Вачев и Бистра Бошнакова.
В ролите: Ирини Жамбонас, Филип Аврамов; Искра Донова; Ивайло Христов.
19 май от 18.00 ч. (голяма сцена).
Младежки театър „Николай Бинев“, София
Фрида, от Саня Домазет.
Постановка Веселин Димов. Сценография Веселин Шурелов. Мултимедия Евгения Сърбева. Музика Калин Николов. Вокал Михаела Начкова. Костюми Антоанета Костова. Фотограф Илиян Ружин.
В ролите: Фрида Кало – Станка Калчева; Антонен Арто – Вежен Вел¬човски; Гилермо Кало – Вихър Стойчев; Диего Ривера – Цветан Даска¬лов; Катерина Кало – Искра Донова; Лев Троцки – Малин Кръстев; Лола Стайн – Елена Бърдарска; Мария Виларо – Койна Русева.
20 май от 18 ч. (камерна сцена).
ДТ „Н. Масалитинов“, Пловдив и продуцентска къща „Артишок“
Български разкази, по Ангел Каралийчев, народни приказки и предания
Постановка Мариус Куркински. Музика Емилиян Гацов.
Моноспектакъл на Мариус Куркински.
20 май от 19.30 ч. (голяма сцена). 123
ДКТ – Враца и Малък драмски театър – Битола, Македония
Столовете, от Йожен Йонеско.
Постановка Люпчо Георгиевски. Сценография Валентин Светозарев. Костюми Благой Мицевски. Музика Марян Нечак.
В ролите: Анастас Попдимитров, Йоана Поповска, Александър Лозановски.
22 май от 18.00 ч. (камерна сцена).
Театър 199 „Валентин Стойчев“, София
Кралицата Майка, от Манлио Сантанели. Превод от италиански Аве Иванова.
Постановка Валентин Ганев, режисьор Антоанета Симеонова. Сце¬нография Красимир Вълканов. Музика Слав Бистрев.
В ролите: Невена Мандаджиева, Владимир Пенев.
22 май от 19.00 ч. (голяма сцена).
Програма на Фестивала NETA
Театтър „Al. Davila“, Питещи, Румъния
Белведере, от Ана Мария Бамбергер.
Постановка Дан Тудор. Сценография Мируна Вароди
В ролите: Луминица Борта, Дан Иванесей, Каталин Миреа, Дан Андрей, Аниа Казан.
16 май от 19.30 ч. (голяма сцена).
NETA (New Europen Theatre Action)
Копродукция на Малък драмски театър – Битола, Фестивал ExPonto – Любляна, Фестивал – Сараево, Летен фести¬вал – Копер, Национален театър на Черна гора – Подго¬рица, Национален театър – Сараево, Национален театър – Битола, Продукция В.М. – Скопие.
Червено, по романа „Името ми е Червен“ от Орхан Памук. Драма¬тизация Билге Емин (Турция).
Постановка Мартин Кочовски. Асистент режисьор и ръководител на проекта Александрър Лозановски.124
Сценография М. Нурулах Тунчер (Турция). Костюми Мария Пупу¬чевска. Музика Оливер Йосифовски. Пластика Урска Вохар (Словения). Продуценти Благой Стефановски и Дамир Кос.
В ролите: Байруш Мйаку, Илина Чоревска, Огнен Дранговски, Вед¬ран Джекич, Аднан Хаскович, Бояна Кнежевич, Алдин Омерович, Йелена Русян, Кристина Стевович, Уршка Вохар, Стефания Зисов¬ска, Здравко Стоймиров.
17 май от 19.30 ч. (голяма сцена).
Малък драмски театър, Битола, Македония
Госпожа А, по пиесата „Три високи жени“, от Едуард Олби. Адап¬тация Люпчо Георгиевски.
Постановка Люпчо Георгиевски. Асистент режисьор и ръководи¬тел на проекта Александър Лозановски. Сценография Драган Анджелковик. Костюми Благой Мицевски. Музика Христо Бояджие.
Моноспектакъл на Йоана Поповска.
17 май от 21.00 ч. (балетна сцена).
Театър „Dodona“, Прищина, Косово
Commemoration in coffff – theatre, от Хаджиф Мулиджи.
Постановка Хаджиф Мулиджи.
В ролите: Исмет Аземи, Ментор Цимберия.
18 май от 19.45ч. (голяма сцена).
Камерен театър 55, Сараево, Босна и Херцеговина
Хелверова нощ, от Ингмар Вълквист.
Постановка Дино Мустафич. Сценография Кемал Хрустанович.
В ролите: Мирияна Каранович, Ермин Браво.
19 май от 20.00 ч. (камерна сцена).
Кралски театър „Зетски дом“, Цетине, Черна гора
Розамунда, от Елфриде Йелинек.
Постановка Сенка Булич.
В ролите: Тихана Чулафич, Маринко Леш.
20 май от 21.00 ч. (балетна зала). 125
Национален театър на Косово, Прищина, Косово
Двойката Мартин, от Йожен Йонеско.
Постановка Беким Луми.
В ролите: Греса Паласка, Астрит Кабаши. Акордеон Меритон Феризи.
21 май от 18.00ч. (голяма сцена).
Национален театър, Букурещ, Румъния
Урокът, от Йожен Йонеско.
Постановка Хорацио Малаеле.
В ролите: Хорацио Малаеле, Айлин Кадир, Виктория Дику, Диана Станку.
21 май от 19.15ч. (камерна сцена).
Княжевско-Сръбски театър, Крагуевац, Сърбия
Дневникът на един луд, от Николай В. Гогол.
Режисьори консултанти Предраг Ейдус, Мирко Бабич и Драган Яковлевич.
Моноспектакъл на Иван Видосављевич.
21 май от 21.00ч. (балетна зала). 126 127


Статут
на Фестивала на малките театрални форми
Враца
1. Фестивалът на малките театрални форми се организира еже¬годно в град Враца от Министерство на културата, Общински съвет – Враца, Община – Враца, Драматично-куклен театър – Враца и фондация „Идея за театър“.
2. Фестивалът има за цел да стимулира развитието на камерната драматургия, да съдейства за развитието на малките театрални форми и за усъвършенстване на актьорското майсторство.
3. За организирането на Фестивала се създава Организационен комитет в състав:
Председател Кмет на Община – Враца
Членове Председател на ОбС – Враца
Представител на МК
Директор на ДкТ – Враца
Представител на фондация „Идея за театър“
4. Фестивалът има състезателен характер. В него имат право да участват най-добрите камерни постановки от всички театрални формации (държавни, общински, частни) в България, но не по¬вече от 14 в рамките на една седмица. Предварителният подбор се извършва от селекционер, предложен от фондация „Идея за театър“ и одобрен от Организационния комитет.
Драматично-куклен театър – Враца като домакин на Фестивала има право да участва с две постановки.
Организационният комитет има право при възможност да кани за участие гости и театрални формации от чужбина.128
5. Фестивалът се оценява от жури, предложено от неговия дирек¬тор и утвърдено от Организационния комитет.
6. За най-добри постижения в областта на режисурата, сцено¬графията и актьорското майсторство се присъждат следните награди:
А. За режисура – първа, втора и трета награди;
Б. За сценография – първа, втора и трета награди;
В. За актьорско майсторство –
за мъжка роля – първа, втора и трета награди;
за женска роля – първа, втора и трета награди.
По предложение на журито наградите могат да се трансфор¬мират в рамките на предвидените средства за всеки раздел.
7. Средствата за организирането и провеждането на Фестивала се осигуряват от Община – Враца, Министерство на културата, фондация „Идея за театър“ и спонсори чрез Драматично-куклен театър – Враца.
Набраните средства се разпределят от Организационния коми¬тет.
– За командировъчни – пътни и нощувки за участващите си осигуряват при следните нормативи:
– А. За театри, отстоящи на разстояние до 150 км от гр. Враца се изплащат командировъчни за 1 ден и половина и 1 нощувка;
– Б. За театри, отстоящи на разстояние над 150 км от гр. Враца се изплащат командировъчни за 2 дни  и 2 нощувки;
– За селекционер, жури и награди;
– За реклама;
– За други стопански разходи.
Забележка: Командировъчни се изплащат само на актьорите и техническия обслужващ персонал, зает пряко в класирана¬та постановка. В пътните се изплаща само стойността на горивото (в двете посоки), необходимо за участие във Фести¬вала.
8. Приходите от спектаклите, представени на Фестивала, са в полза на Драматично-куклен театър – Враца.