Контакти

ДКТ - Враца

Тел. 092/62-64-98

Факс 092/62-10-83

e-mail: dkt_vr@abv.bg

Директор - Анастас Попдимитров
GSM 087/8311030

Зам. -директор - Нина Донева
Тел. 092/62-64-98
GSM 087/8361030

Главен счетоводител - Снежана Иванова
GSM 087/8381030

Билетна каса
 Тел. 092/62-30-44 и 087/8884675
Работно време:
Понеделник - от 14.00 ч. 19.00 ч.
Вторник до петък - от 10.00 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 19.00 ч.

Пропуски:

092/623043