Новини

„ЗА ЕДНО ЯВЛЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО” по повести и разкази на А.П.Чехов

  03.10.2021 17:53  
„ЗА ЕДНО ЯВЛЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО” по повести и разкази на А.П.Чехов
Преводач – Людмил Димитров
Режисьор – Стилян Петров
Сценограф – Венелин Шурелов
Костюми – Елица Георгиева
Музика – Мишо Шишков-син
Хореограф – Теодора Попова
 
УЧАСТВАТ:
Свежен Младенов, Мариана Жикич, Йордан Ръсин, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев,
Анатоли Лазаров.