Започна селекцията за 26-ия Фестивал на малките театрални форми

През втората половина на месец май 2015г. (16-22) ще се проведе ХХVІ-то издание на Националния фестивал на малките театрални форми – Враца`15.
Селекционер на тазгодишното издание е Ина Шкарова
GSM 0887 62 83 05 e-mai inashkara@gmail.com

За участие във фестивала могат да кандидатстват камерни спектакли на държавни и общински театри и други продуциращи субекти. Селекционерът може да включи в селекцията си и спектакли, които не са предложени от театрите. Всеки театър може да посочи в заявката си един камерен спектакъл.
Заявките за селекция можете да подавате най-късно до 01.02.2015г., на селекционера или на Драматично-куклен театър -Враца, e-mail dkt_vr@abv.bg
Селекцията на фестивала ще приключи на 01.03.2015г.
Командировъчните (дневни, пътни и нощувка) на селекционера се поемат от театъра подал заявката.

Анастас Попдимитров
Директор на фестивала