Удължаване на срок на търг

 

 Във връзка с обява от 26.01.2018г. уведомяваме заинтересованите, че срока на търга се удължава до 30.03.2018г.