Родолюбци

от Радослав Златан Дорич
превод Светлана Атанасова

режисьор ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
сценография и костюми НИКОЛАЙ НИНОВ


У Ч А С Т В А Т:

ПЕТКО ПЕТКОВ, САВА ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ГОРАНОВ,
ЦВЕТАНА ГОРКИЕВА, ДЕЛЧО ЧОЛАКОВ,
РАЛИЦА БЕЖАН, ГЕОРГИ ГРОЗЕВ,
КИРИЛ СТАМЕНОВ, ЯВОР ЗЕХИРОВ,
АНАТОЛИ БЕНКИН, КАЛИН КОСТАДИНОВ,
КРАСЕН ХАНДЖИЕВ, САБИНА КОЕН,
МИЛЕНА МИЛЧЕВА, ИВАЙЛО КИРЕВ.
 

ПРЕМИЕРА - 8 и 9 януари от 19 часа в камерна зала.

Представления:

 • 05.03.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 07.01.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 08.01.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 09.01.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 27.01.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 09.09.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 10.09.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 04.02.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 24.02.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 24.04.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 30.04.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 15.04.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 28.05.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 18.06.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала
 • 06.10.2015 г. 19:30 ч. Камерна зала
 • 29.09.2015 г. 19:00 ч. Камерна зала