Меко казано

от Валери Петров

Режисьор ЕМИЛ ЙОРДАНОВ
Сценография и кукли ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Композитор ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ

УЧАСТВАТ:
Янна Генчева, Емил Пеняшки, Явор Зехиров,
Юлия Колова, Капка Пеняшка.


Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
 

Представления:

 • 07.03.2015 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 06.09.2014 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 26.06.2014 г. 17:30 ч. Куклена зала
 • 28.06.2014 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 08.11.2014 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 11.10.2014 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 14.10.2014 г. 16:30 ч. Читалището в Правец
 • 28.10.2014 г. 11:00 ч. Куклена зала
 • 29.10.2014 г. 10:00 ч. Куклена зала
 • 19.11.2014 г. 12:00 ч. Камерна зала
 • 26.11.2014 г. 12:00 ч. Куклена зала
 • 13.11.2014 г. 14:00 ч. Куклена зала
 • 28.11.2014 г. 12:00 ч. Куклена зала
 • 25.11.2014 г. 12:00 ч. Куклена зала
 • 05.09.2015 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 12.03.2015 г. 12:25 ч. Куклена зала
 • 04.04.2015 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 16.04.2015 г. 11:00 ч. Голяма зала
 • 05.09.2015 г. 10:30 ч. Куклена зала
 • 15.09.2015 г. 10:30 ч. НЧ "Н.Й.Вапцаров 1924", Криводол
 • 02.12.2015 г. 11:30 ч. Камерна зала
 • 08.12.2015 г. 19:00 ч. Куклена зала
 • 28.11.2015 г. 10:30 ч. Куклена зала